neljapäev, 24. juuli 2014

Loeng/Lecture

Lühike postitus. Annan teada, et 7. augustil lk 17.30 räägin Vilniuses Mezgimo Zona poes sallkraedest. Sonata on juba kirjutanud kena teksti ja lisanud pilte (siin). Hiljem püüan kirja panna ja teha materjali inglise ja eesti keeles. Alljärgnevatel piltidel on sallkrae konstruktsioonid erinevad.
A short post. For your information, on the 7th of August at 5.30 p.m. I will talk in Mezgimo Zona in Vilnius about shawl collars. Sonata has already composed a nice text and added pictures (here). Later I will try to write it up in English and in Estonian. In the pictures below constructions of shawl collar are different in all three cases.

teisipäev, 22. juuli 2014

Vesti pildid/Photos of the vest

Aitäh piltide eest, Sonata!
Thanks for the pictures, Sonata!
 
 

Lõng/Yarn: Corda (Miroglio), 100 g/360 m, 100 % lina/linen, ~ 200 g
Vardad/Needles: 3 mm
Ravelry

pühapäev, 20. juuli 2014

Mitmeid asju/Several issues

Jälle on siin näha reklaami, kus kujundiks on kudumine. Seekord mitte nii stereotüüpselt, üksnes lahke vanaemaga seonduvalt (vt siin). Nagu näha, lõngad ja vardad sümboliseerivad ettenägemise võimet. Kiri pildi all: "Ärimees näeb teisiti". All väiksemate tähtedega: "Tajuda, luua, ette näha". Niisiis, lamba taga on lõngad ja kudumid, päris hea!
Once again one can observe advertisments here that employ images of knitting. This time not so stereotypically by referring exclusively to the kind granny (see here). As you can see, yarns and needles stand for an ability to see further. The sign under the picture reads: "Businesmenn sees it differently". And in smaller charecgters below: "To perceive, to create, to forsee". Thus, there are yarns and knits behind a lamb, I rather like it!
Vest sai valmis, esialgu sellised pildid. Lähipäevil saab ehk korralikke pilte. Võrreldes Biržai vabriku linasega (100 g/450 m) on siinne peenem, aga kududes on sama tunne.
I finished the vest and the pictures are like this for starters. Hopefully, I will get proper photos in the next couple of days. In comparison to linen by Biržai factory (100 g/450 m) this one is thinner but gives the same feeling when knitted.
Ka siin on sallkrae. Loodan, et saan varsti kokku materjali sallkraede kohta.
Here is a shawl collar, too. I hope to get soon some stuff about shawl collars.

reede, 18. juuli 2014

Vilniuses/In Vilnius

Jälle Vilniuses!
In Vilnius again!
 
 Lõnga- ja kudumisuudistest kirjutan hiljem, kui olen pisut ringi vaadanud.
I will write later about yarn and knitting news after I will have looked around a bit.

kolmapäev, 16. juuli 2014

Kumb on parem pool?/Which side is the right side?

Teadagi, et tavaliselt peetakse labast parempidist kude vaikimisi paremaks pooleks. Aga labane pahempidine pole sugugi halvem. N-ö ruumi täiteks (nt mustrikordade vahel, suure põhimustri ja nööbiliistu vahel vms) sobib labane pahempidine tihtilugu vaata et paremini, kuna annab märku, et asi on läbi mõeldud (kunagi Ave tegi selle märkuse, aitäh talle veel kord).
It is well known that stockinette is considered by default as the right side of the fabric. But reverse stockinette is not worse. For filling up space, so to say (for instance, between pattern repeats, between a large main pattern and button band etc) it is often even more suitable than stockinette because it shows that this is a deliberate choice and not just something accidental (once Ave made this remark, thank you once more).

Seda linast lõnga kududes tundub mulle, et labane pahempidine on huvitavam. Nii et ilmselt jääbki see kudumi paremaks pooleks.
While working with this linen yarn, I came to think that reverse stockinette is more sophisticated. So it will probably become the right side of the garment.

Alates 18.juulist kuni 16.augustini olen järjekordselt Vilniuses. Kindlasti jagan sealseid kudumisuudiseid.
I will be in Vilnius on my usual trip between  the 18th of July and the 16th of August. I will certainly share the local knitting news.

esmaspäev, 14. juuli 2014

Pealeviskamisjakk/Throw-on jacket

Näitan jaki pilte. Anne, aitäh pildistamast!
Here are the photos of the jacket. Anne, thanks for taking photos!
 
 
 :
Lõng/Yarn: Safran (Drops), 100 % puuvill/cotton, 50 g/160 m, 7 tokki/balls
Vardad/Needles: 3,5 mm
Ravelry

laupäev, 12. juuli 2014

Külaline Soomest ja WW poe sünnipäev/A guest from Finland and WW yarn shop birthday party

Rõõmustan, et Anne tuli Tallinna. Tema tulek on ajastatud suurepäraselt, sest eile oli WW 3-aastane sünnipäev. Nii et kohe hommikul läksime poodi, et kohtuda teiste kudujatega ja vaadata lõngu. Sellel pildil on Anne seljas topp, millest kirjutasin siin.
I am glad that Anne has arrived to Tallinn. The timing of her visit is just perfect because it was WW 3rd annivesary yesterday. So right in the morning we went there to meet other knitters and to see yarns. In this picture Anne is wearing the top I discussed earlier.

Üle hulga aja nägin ka Maiut. Vestleme tagahoovis. Mul on seljas uus jakk, aga seda näitan korralikult järgmine kord.
After a long while we caught up with Maiu. We are talking in the backyard. I am wearing the new jacket (proper pictures next time).
Õhtul oli rahvast rohkem. Helin sattus väga õigesse ümbrusesse värvi mõttes, nii et ei saanud pilti tegemata jätta. Helin, päevalill ja oranž kampsun:
More people came in the evening. Helin got into quite appropriate surroundings in the sense of colours, so I could not help it and had to take the photo. Helin, a sunflower and an orange sweater.
Ja siis oli muidugi tort.
And of course there was a cake.
Ja kudurahvas (sugugi kõik ei ole sel pidlil, hulk oli veel teises toas ja õues).
And the knitters (this is not the whole bunch, quite a lot were in the other room and in the yard).
Aitäh kõigile!
Many thanks to all of you!