pühapäev, 26. veebruar 2017

Sviiter ja rätik/Sweater and shawl

Sviiter on valmis, siin mõned pildid.
Sweater is finished, here are some pictures.
 

 
Nagu näha, kõik tavalised elemendid on olemas (ripsiread õlajoonel, rips käeaugu ääres), uuenduseks on 2 x 2 soonik all ja kaeluses.
As you can see, all usual elements are present (some garter stitch rows on the shoulder line, garter stitch at the edge of armholes), while 2 x 2 ribbing at the bottom and at the neck opening is a novelty.
Siin on rätiku algus. Lõng on Line (Sandnes), tuleb õpetus Sandes Garn Eesti (Woolmint) firmale.
This is the beginning of a shawl. The yarn is Line (Sandnes) and there will be a pattern for Sandnes Garn Eesti (Woolmint).

reede, 24. veebruar 2017

Edeneb/It is progressing

Ilusat Vabariigi aastapäeva! Nüüd on üks varrukas olemas ja teine pooleli. Arvan, et paari päevaga saab sviiter valmis.
Happy Estonian Independence day! Now one sleeve is finished and I am in the middle of the other one. I  think in a couple of days I will complete it.
Siin on natuke näha minu käsivarre peegeldust.
Here you can see a little bit of my arm reflection in the window.
Ka siin on 2 x 2 soonik. Kaeluse soonik on kootud 3,5 mm vardaga (sviitri ülaosa kuni kaenla all ühendamiseni on 4 mm-ga, edasi 4,5 mm-ga). Aga varruka sooniku tegin 4 mm.
There is 2 x 2 ribbing here, too. The ribbing on the neck opening was knitted with 3.5 mm needles (the upper part of the sweater before joining under arms was with 4 mm needles and after joining with 4.5 mm needles). The ribbing at the bottom of the sleeve is with 4 mm.

kolmapäev, 22. veebruar 2017

Asjade seis/The state of affairs

Kuna poes pole ikka veel lõnga, et saaksin halli sviitri lõpetada, jätkan musta sokilõngasviitrit. Halli sviitri jaoks oleks vaja üsna vähe lõnga: alla peaks kuduma 5-7 cm, ja ongi kogu lugu.
Since the store still does not have yarn for me to be able to finish the grey sweater, I am working on my black sock yarn sweater. I need only a little bit of yarn for the grey sweater: only to knit 5-7 cm of the torso and that's it.
Avastasin, et mulle meeldivad soonikud 2 x 2 ja laiemad. Kaeluses on 2 x 2 soonik (peenemate varrastega, aga lõdvalt maha kootud). Enne soonikut on üks pahempidine rida, on hea eraldusjoon.
I discovered that I like 2 x 2 ribbing and wider ribbing in general. The neck opening has 2 x 2 ribbing (with thinner needles but with a loose bind-off). There is one purl row before the ribbing, it separates the finishing from the rest.
Natuke on näha, et on längus õlad (aga lühikesed read ise pole eriti nähtavad).
You can see that there is a little slope on the shoulders (but short rows are not  quite visible).
Niipalju on praegu kootud. Minu majapidamises pole musti kudumeid kunagi liiga palju. Võib öelda, et selle mudeli proportsioonid on enam-vähem välja töötatud. Edasi võiks proovida mõnest muu koostisega lõngast (aga mitte oluliselt jämedamast). Hästi töötaks ka sokilõng + peenvillane, mis oleks pisut muud värvi.
This is how much I have so far. In my household you can never have too many black knits. You can say that I have more or less worked out the proportions for this construction. Perhaps later I could try a yarn with a different fiber composition (but not very much thicker than this one). Maybe a combination of sock yarn + laceweight wool in a slightly different colour would work well, too.

esmaspäev, 20. veebruar 2017

Vahepealne/Meanwhile

Otsustasime, et pildistame jakki kunagi hiljem, kui väljas on soojem ja valgus on sobiv. Vahepeal koon üht sokilõngast sviitrit.
We decided to take pictures of the cardi later when the weather is nice and the light is suitable. Meanwhile I am knitting a sweater from sock yarn.
Nagu näha, tegin natuke lühikesi ridu. Mulle meeldib neid teha disainielemendina (ei pea neid obligatoorseks). Antud juhul on labane kude ja väga lihtne tegumood, nii et sobib.
As you can see, I did some short rows. I like to do them as an element of design (I do not think they are obligatory). In this case it is justified because  there is plain stockinete and the garment construction is very simple.
Hakkan just esi- ja seljatükki ühendama.
I am about to join the front and the back piece.
Eile näitasin Reilie üht lihtsat mustrit. Kudumistrikid kolleegilt kolleegile!
Yesterday I showed to Reili a simple stitch pattern. Knitting tips from colleague to colleague!

laupäev, 18. veebruar 2017

Jakk kuivab/The cardi is drying

Siin on mõned pildid.
Here are some pictures.
Sallkrae.
Shawl collar.
 
 

neljapäev, 16. veebruar 2017

Läheb huvitavaks/It is getting interesting

Selles mõttes, et kas lõnga jätkub. Aiman, et mitte, aga puudu jääb üsna vähe.
I mean, wheather there is enough yarn. I suppose that there is not but only a little bit is needed.
Üks varrukas on valmis, teisest on kootud umbes kolmandik. Alla oleks vaja kududa veel 5-7 cm.
One sleeve is finished and I have approximately one third of the other. I have to knit the torso for some 5-7 cm more.
Varrukas lõpeb soonikuga, see on pigem dekoratiivne. Kaeluses on samasugune soonik.
The sleeve ends with ribbing, which is more decorative rather than anything else. Neck opening has the same ribbing.
Niipalju lõnga on järel. Et saaks kerade suurust hinnata, panin kõrvale tikutopsi.
This is how much yarn is left. In order to estimate the size of the balls, I put the matchbox.
Kõige huvitavam on aga, et Ropkamõisa lõngapoes pole praegu seda värvi. Nii et tuleb nagunii oodata. Aga pole midagi, kavatsen jakki edasi kududa, nüüd sai selga proovitud ja lugu on selge.
The most interesting part is that Ropkamõisa store has run out of this colour. So I have to wait anyway. But that is not a problem, meanwhile I am returning to the cardi: after trying on it is all clear.

teisipäev, 14. veebruar 2017

Paralleelkudumine/Parallel knitting

Kuna tellitud kudumi käekäik sõltub proovidest ja pean järgmist proovi ootama, teen samal ajal midagi muud.
Since the progress of the ordered knit depends on trying on and I have to wait until I can meet the person who ordered it, I am doing something else at the same time.
Maardilaadal ostsin Ropkamõisa lõngapoodnikult halli 8/2 villast. Sellest tuleb lihtne sviiter.
At St. Martin's Fair I bought some grey 8/2 wool from Ropkamõisa yarn store. It is becoming a simple sweater.
Võrreldes varasemate sarnaste sviitritega, tegin natuke lühikesi ridu.
Compared to previous similar sweaters, I did some short rows.
Ei tea, kas varrukateks jätkub lõnga või pean juurde tellima. Lõng on mõnus, tõsine villane, sarnane Raasiku (Aade Lõng) villasega.
I don't know whether I have enough yarn for the sleeves or will have to order some. The yarn is plesant no-nonsense wool, similar to Raasiku (Aade Lõng) wool.