teisipäev, 6. detsember 2016

Pilte/Some pictures

Sain rätiku eile hommikul valmis, niisutasin, panin kuivama. Kui õhtul koju jõudsin, oli küll kuiv, aga pildistada enam ei saanud, päev on lühike. Tegin nüüd paar pilti maja ees.
I finished the shawl yesterday in the morning, made it wet and put to dry. When I returned home in the evening, it had dried but it was impossible to take pictures, as the day is shot. I took a couple of pictures in front our house.
Mul oli 4 puuvillast: Drops Loves You 6 (50 g/120 m), Drops Loves You 7 (50 g/170 m), Capri (Steinbach Wolle, 50 g/120 m) ja Camilla (Madame Tricote, 50 g/120 m). Mõnda sorti oli natuke alla ja mõnda natuke üle 1 toki. Peenemale (DLY7-le) lisasin tumehalli peenvillast Haapsalu (Midara, 100 g/1400 m).
I had 4 kinds of cotton: Drops Loves You 6 (50 g/120 m), Drops Loves You 7 (50 g/170 m), Capri (Steinbach Wolle, 50 g/120 m) and Camilla (Madame Tricote, 50 g/120 m). The quantity of some sorts was slightly less and of some slightly more than one ball. I added to the thin cotton (DLY7-le) some dark grey laceweight wool Haapsalu (Midara, 100 g/1400 m).
Alustasin DLY6-st (tumehall), siis võtsin DLY7 ja Haapsalu segu (tekkis mustjashall sektsioon), siis Capri, siis Camilla. Viimased olid mõlemad mustad.
I started with DLY6 (dark grey), then I used DLY7 and Haapsalu blend (got a black-grey section), then I took Capri and then Camilla. The latter two were both black.
Kude on hästi reljeefne. Mees võttis rätiku kohe kasutusele. Ütles, et pole liiga suur ega pikk.
The stitch has a nice definition. My husband immediately appropriated it. He said it was not too large neither too long.

laupäev, 3. detsember 2016

Üht ja teist/Various matters

Käisin lühidalt Londonis. Seal polnud mul aega käia lõngapoodides või kohtuda teiste kudujatega. Küll aga nägin Pret a Manger ketti kuuluvas kohvikus niisugust pilti (võib suurendada ja teksti lugeda). Kas seda võib tõlgendada nii, et käsitsi tehtud kudum on autentsuse võrdkuju?
I had a short trip to London. I did not have time to visit yarn stores nor to meet other knitters. However, I saw this picture in a  café belonging to the Pret a Manger chain (you can click on the picture and read the text). Can one iterpret it so that a hand-knitted item is a hallmark of authenticity?
Sall on valmis. Hakkas just lund sadama (valged jooned pildil).
The scarf is finished. It has just started to snow (white lines in the picture).
 
Pahem pool pole sugugi paha.
There is nothing wrong with the wrong side.

neljapäev, 1. detsember 2016

Kombineerime lõngu/Combining yarns

Tumesinine sall sai valmis. Lõpetasin just enne reisi. Teatavasti on hea reisikudum selline, mida pole vaja selga proovida jms. Tegelikult lihtne sviiter sobib ka, aga siis on hea siiski alustada kodus kiirustamata (v.a. juhtumid, kui on juba tuntud mall ja lõng). Mõtlesin, et võiks teha puuvillase jääkidest rätiku.
The dark blue scarf is done. I finished it exactly before my trip. As it is known, a good travel knit is smoething you don't have to try on. Actually, a simple sweater is good too but it is still better to start at home without hurry (except when the model and the yarn are familiar). I thought I could make a scarf from cotton leftovers.
Mul on tumehalli ja musta jämeduses 50 g/120-130 m ja peenemat musta 50 g/160-170 m. Otsustasin, et peenemale mustale läheb kaaslaseks tumehall peenvillane (Midara Haapsalu, 100 g/1400 m). Nõnda on jämedus enam-vähem sama ja saab tekitada üleminekuid.
I have dark grey and black cotton 50 g/120-130 m and black cotton in lighter weight 50 g/160-170 m. I decided to put together the thin black cotton and dark grey laceweight wool (Haapsalu by Midara, 100 g/1400 m). In this way the weight is more or less imilar and it is possible to make gradient colours.
Alustasin tumehallist, nüüd on käsil musta ja tumehalli segu. Lõpuks koon musta puuvillast.
I started with dark grey and now I have black combined with dark grey. Finally, I will turn to the black cotton.
 
Mall on sama, viltune kolmnurk poolpatentkoes.
The pattern is the same, biased triangle in half-brioche stitch.

teisipäev, 29. november 2016

Jälle sallist/Again about the scarf

Mõni aeg tagasi näitasin alustatud salli. Kõik oli tore, muster meeldis, ainult et olles mõnda aega kudunud, veendusin, et on liiga lai. Muidugi on võimalik luua vähem mustrikordi. Kuid kui mustrikord on suhteliselt lai (10 s + 5 s sümmeetria jaoks), siis on oht, et laius on kas liiga suur või liiga väike. Võib mängida ka mustrikorra laiusega, nt 14 s + 7 s sümmeetria jaoks, aga see ei andnud erilist tulemust. Ja 6 s + 3 sümmeetria jaoks ei tundunud kuigi huvitav. Mida teha?
Some time ago I showed a scarf I started. Everything seemed fine, I liked the stitch pattern but after having knitted for a while I realised it was too broad. Of course it is possible to cast on fewer pattern repeats. But if a pattern repeat is relatively broad (10 sts + 5 sts for symmetry), there is a risk that the scarf would be either too narrow or too wide. One can play with the pattern repeat width (14 sts + 7 sts for symmetry. And 6 sts + 3 sts for symmetry did not look good. What should be done?

Lahendus oli lihtne: võtta jämedamad vardad. 3,5 mm vardaga kududes tundus, et on üsna tihke kude. Sall pole sokk ega kinnas, ei pea väga tihke olema. Nii et võtsin 4 mm vardad ja nii lihtne see oligi.
The solution was simple: to take thicker needles. While working with 3.5 mm needles it seemed that the fabric is rather tight. A scarf is neither a sock nor a mitten and it does not need to be very dense. So I took 4 mm neeldes and it was as simple as that.

pühapäev, 27. november 2016

Ajaloolised ja mitte-ajaloolised kudumid/Historical and non-historical knits

Pealkiri võib tunduda veider. Postitus on pikk! Traditsioonilised kudumid pole minu eriala. Siiski huvitab mind n-ö konstruktiivne pool: kuidas kudumeid on konstrueeritud ja mis on muutunud (või ei ole). Raamatus on pisut juttu õmblusteta kudumite ajaloost (paljud traditsioonilised sviitrid on õmblusteta). Selle postituse ajendiks on Dagmari postitus blogis ja Ravelrys. Ta on valmis saanud nn Ruhnu sviitri (rosavamsa), tuginedes ajaloolisele mudelile (blogipostituses on originaali pilt olemas).
The title might appear strange. It is a long post! Traditional knitting is not my field. Still I am interested in the constuctive aspect thereof: namely, how knitwear used to be constructed and how constructions have changed (or not). In my book some space is dedicated to the history of seamless knits (many traditional sweaters are seamless). The idea for this post came from Dagmar's entry on her blog and on Ravelry. She has finished a sweater in the spirit of  knitwear tradtion of the Ruhnu island (rosavamsa), baased on the historical model (the photo of the original is on her blog).
Minu arust on pilt väga õnnestunud. Ruhnu vamsad on kootud eraldi tükkidena ja erinevalt teistest meremeeste sviitritest on taljest sisse kootud. Kui seda mitte arvesse võtta, on siluett väga sarnane traditsiooniliste iiri jms kampsunite omaga (inglise keeles võib otsida Aran sweater, fishermens's sweater, gurnsey jms). Nimetatud kampsunid on traditsiooniliselt õmblusteta ja alt üles, erijooneks on kiil kaenla all. Ühes venekeelses allikas leidsin infot ka ülevalt alla kootud iiri sviitri kohta. Kui vene keeles ei loe, saab vaadata pilte. Kahjuks puuduvad viited, oleks huvitav teada, kus niiviisi kooti. Muidugi on hästi palju moodsaid tõlgendusi. Üks hea ülevaade, kuidas kududa traditsiooniline kalamehe sviiter, on siin.
In my opinion the picture has turned out extremely well. Ruhnu vamsa is worked in separate pieces and, differently from other types of traditional fishermen's sweaters, has waist shaping. If we disregared this detail, the shape is very similar to this of traditional Irrish, fishermen's, Aran sweaters. The mentioned sweaters are traditionally worked from bottom to top seamlessly and underarm gusset is their characteristic feature. In a Russian-language source I found information about top-down Irish sweater. If you don't read Russian, the photos help. Unfortunately, there are no references to other sources: it would be instructive to know where this construction was used. Needles to say, there are countless modern interpretations. A good guied how to make a traditional fishermen's sweater is here.

Pildil on hollandikeelse raamatu kaas (Kalameeste sviitrid lastele) (siit). Nüüd milleks kogu jutt? Vaatame Dagmari vamsat lähemalt (pilt tema blogist). Kitsas muster algab õlajoonelt ja läheb alla. See viibki järgmise mõttekäigu juurde.
This is the cover of the Dutch book (Fishermen's sweaters for children) (from here). Why all this story? Let us observe Dagmar's sweater (the picture is from her blog). A narrow pattern starts at the shoulder line and goes down. This brings to the next deliberation.
Minu ripsiga poolpatendis, aga ka muud madala õlajoonega sviitrid on kootud tehniliselt teisiti (ülevalt alla ilma õmblusteta), aga neil on ka see joon. Viimasel ajal meeldib mulle selle konstruktsiooni puhul kududa rohkem silmuseid ripskoes (rea alguses ja lõpus 2-3 s). Kui hiljem kududa otsa varrukad, siis tekib ilus kontrast. Võib olla ka väike palmik, vikkel jms. Küljemusterid olen aga teinud alati. Selle tegumoe puhul ongi loogiline teha esi- ja seljatüki äärel midagi, mis jätkuks ka külgedel. Niisiis, siin on teile ka mitte-ajalooline kudumine!
My half-patent and garter stitch sweaters and also other sweaters with low shoulder line are constructed in a different way (top-down and seamlessly), but they have this feature as well. Recently I have been feeling like knitting more stitches in garter (2-3 sts in the beginning and in the end of the row). When stitches for sleeves are picked up later, you get a nice contrast. You can have a narrow cable, twisted stitches an so on. And I have always made the side pattern. In this construction it is rather logical to make something at the edges of the back and front pieces and then to continue the pattern on the side. So here is non-historical knitting for you!
 
See on lihtne sviiter, tegumood meeldib mulle. Kes tahab, võib teha üleni mustriga Ruhnu või mõnes muus tratitsioonis.
It is a simple sweater and I like the construction. If you want, you can make it all over in a pattern, Ruhnu or any other traditional stitch.
 

reede, 25. november 2016

Sall kingituseks/A scarf for a present

Koon salli kingituseks. Tahtsin reljeefset mustrit. Esialgu mõtlesin, et mõni meriino lõng võiks olla hea, vaatasin poes ringi. Siiski eelistan villast ja kingisaaja ei ole villa suhtles tundlik. Lõng on täisvillane Jil (50 g/125 m), vardad 3,5 mm. Tegelikult on veel tumedam sinine.
I am making a scarf for a present. I wanted a textured pattern. At first I concidered merino and looked around in the shop. Still, I prefer pure woll and the person for whom the present is meant is not sensitive to wool. The yarn is pure wool Jil (50 g/125 m), neeldes 3.5 mm. The real colour is even darker blue.

kolmapäev, 23. november 2016

Salli lugu/A story of a scarf

Mäletate seda salli?
Do you remember this scarf?
 
Ja seda postitust? Nüüd YU Magazine'i talvenumbri kaanemodell valitud. Selle puhul korraldati pidu ja mulle anti võimalus kinkida mõni kudum. Mulle meeldis väga Brandoni pilt ja otsustasin kinkida sall talle.
And this post? Now YU Magazine Winter issue cover model competition has been chosen. A party was organized on this occasion and I had an opportunity to give a present to my favourite candidate. I liked Brandon's picture a lot and decided to give the scarf to him.
 
Nüüd tuleb kududa endale selline sall. Võib-olla peenemast lõngast ja pisut laiema ja lühema.
Now I have to knit it again. Maybe from a thinner yarn and a slightly shorter andwider one.