teisipäev, 19. august 2014

Käsitöö 2014 Sügis/Käsitöö magazine 2014 Autumn

Mõnes poes on juba müügil. Kaanel on minu kudum. Selles numbris on mul kokku kaks kudumit. Praegu panen siia kaanepildi ja ülejäänud kudumite pildid panen hiljem.
It is already being sold in some stores. A design of mine is on the cover. Two desings of mine are in this issue. Now I am posting the cover and the rest pictures will be posted later.
Topp on kootud kaekordsest leedu linasest.
The top was knitted from Lithuanian linen held double.

pühapäev, 17. august 2014

USA kudumiskruiis Tallinnas/Knitting Cruise from USA in Tallinn

Mu hea tuttav Donna Druchunas teatas juba kevadel, et ta korraldab kudumiskruiisi USA kudujatele. Nad sõidavad Skandinaaviasse, Balti riikidesse ja vist ka St. Peterburgi, kus neile räägitakse kudumistraditsioonidest ja -disainist. Donna küsis, kas võiks neile rääkida oma kudumismeetotidest ja näidata kudumeid. Õnneks saabumine Tallinna oli määratud tänaseks, s.o. päevaks, kui olen just Leedust tagasi jõudnud. Olin nõus; asja aitas korraldada Melissa Gower-Pence (reisikorraldaja USA-st), kirjastus Koolibri (sai kohale toimetatud mitu eksemplari minu raamatut) ja Käsitööliit. Esinesin Käsitööliidu ruumides Pikk 22 Tallinnast, külastajaid oli 4 rühma. Väga tore oli, sest üks asi on lugeda blogi ja vaadata pilte foorumis, teine asi on aga kudumeid oma käega katsuda ja ajakirju-raamatuid lehitseda. Arutelu oli päris elav. Vastasin küsimustele, rääkisin plaanidest ja konkreetsetest kudumitest jms.
My good friend Donna Druchunas infromed me earlier in spring that she was organizing a knitting cruise for USA knitters. They would attend Scandinavia, Baltic states and probably St. Petersburg as well and will hear presentations on knitting traditions and design. Donna asked me whether I would talk about my knitting methods and show my knits. Luckily the group was scheduled to arrive to Tallinna today, that is, the day after my return from Lithuania. I agreed; the event was organized by Melissa Gower-Pence (travel agent from USA), Koolibri publishing house (they delivered several copies of my book to the venue) and Estonian Folk Art and Craft Union. I talked at the quarters of Estonian Folk Art and Craft Union at Pikk 22 in Tallinn and there were 4 groups of knitters. It was lovely because one thing is to read blogs and watch forum pictures and quite a different thing is to be able to touch knitted garments with your own hands and to brouse books and magazines. The discussion was rather lively. I answered numerous questions, discussed planns and particular knits etc.
Hommikul kl 9. Käsitööliit on kõik valmis pannud. Mina ka.
At 9 a.m. Crafts Union has prepared everything. Me as well.
Taaskohtumine Donnaga üle hulga aja. Päev oli üsna täis!
Re-union with Donna after a long pause. The day was quite full!

reede, 15. august 2014

Lihtne lilla vest/A simple purple vest

Näitan lubatud pilte. Aitäh, Sonata!
Here are the pictures I promised. Thank you, Sonata!
 
 
 
 
Lõng/Yarn: Cotton Viscose (Drops), ~ 5,5 tokki/balls.
Vardad/Needles: 4 mm
Ravelry
On näha, et keskel on heledam triip. Tokid on samast partiist ja pealtnäha pole midagi, avastasin erinevuse siis, kui oli juba paras tükk koepinda. Ma ei ole triipude austaja, aga arvan, et antud juhul see ei häiri.
You can see that there is a lighter stripe in the middle. The balls are from the same dye lot and you cannot notice a thing at the first glance; I discovered the difference only after having knitted a considerable piece of fabric. I am not a fan of stripes but I think that it does not bother in this case.
Ühtlasi see on mu viimane päev Vilniuses, homme sõidan koju. Oli kena siin olla, nagu alati!
Also this is my last day in Vilnius, I am leaving tomorrow. It was nice to be here, as always!

teisipäev, 12. august 2014

Valmisvest ja linased topid/The finished vest and linen tops

Siin on kodune pilt, tuleb veel otsad ära peita. Väga lihtne kudum. Kui õnnestub, siis saab homme ka pildistatud.
Here is a home picture and I have to weave in the ends. It is a fairly simple knit. If possible, tomorrow I will have proper pictures taken.
 
Veel üks asi: paistab, et see kord on Mial ja mul täitsa paralleelkudumine! Alustasime mõlemad umbes samal ajal toppi linasest, mõlemal on 2 erivärvilist lõnga koos ja mõlemad lõpetasime hiljuti. Vaadake tema pilte siin.
One more thing: it appears that Mia and I engaged in parallel knitting this time! We both started a linen top approximately at the same time, both had two strands of different colours and both have finished recently. You can see her pictures here.

pühapäev, 10. august 2014

Sallkraede teema jätkub/Shawl collar topic is up again

Neljapäeval oli mul tund sallkraede teemal. Kaasas oli 3 kudumit, kus kokku oli 2 sallkrae konstruktsiooni. Need on teile tuttavad kudumid: siin, siin ja siin. Alusasin siis veel ühe konstruktsiooniga kudumit. Aga sellega pole sallkraede konstruktsioonid veel ammendatud. Tundub, et tuleb kõik läbi kududa ja teistel proovida lasta.
On Thurdsay I hold a class on the topic of shawl collar construction. I brought along 3 garments with 2 constructions. You are already familiar with these garments: here, here and here. I also started yet another knit with a different construction. But the whole topic of shawl collar construction is not exhausted yet. It appears that I have to knit up all of them and let others try it out.
 
Tegelik värv on hästi tume lilla, lõng on Cotton Viscose (Drops).
The true colour is very dark purple and the yarn is Cotton Viscose (by Drops).

reede, 8. august 2014

Linane top on valmis/The linen top is finished

Olen lõpptulemusega päris rahul. Sonata, tänan piltide eest!
I am quite satisfied with the final result. Sonata, thanks for the pictures!
 
 
 
Lõng/Yarn: Lituanian linen (100 g/500 m), 320 g (igat värvi/each colour 100 g)
Vardad/Needles: 3 mm, 3,5 mm, 4 mm
Ravelry

kolmapäev, 6. august 2014

Vana lugu/An old story

Huvitav, et eelmisel aastal umbes samal ajal oli mul sarnane juhtum. Kavandasin kraega kudumit, pärast selgus, et kaelaava on päris kena, polegi kraed vaja. Kirjutasin sellest siin.
It is interesting that last year at approximately the same time I had a similar story. I was planning a sweater with a tube collar and it became clear that the neck opening looked quite nice and a collar was not needed. I wrote here about it.
Eile olin Mezgimo zonas ja küsisin Sonatalt, kas kraed on vaja, sest mul on kahtlus. Ta arvas samuti, et kaelus on kena, pole kraed vaja. Pealegi on linane kudum mõeldud suveks ja krae võib häirida (kui ilm on selline, nagu praegu, siis tõepoolest). Nii et top on valmis ja kuivab.
Yesterday I was at Mezgimo zona and ask Sonata's opinion whether I should knit a collar because I had doubts. She held the same opinion that it is not needed, as the neck opening looks fine. What's more, a linen knit is meant for summer and a collar can be disturbing (indeed, if the weather is like it is now). So the top is finished and drying.