laupäev, 26. aprill 2014

Üks trikk/A trick

Paljudel kudujatel on ringselt kududes labane parempidine kude tihkem, kui edasi-tagasi kududes. Seda sellepärast, et paljudel on pahempidine silmus parempidisest lõdvem, aga ringselt kududes ei koo pahempidiseid, kui tahame labast parempidist. Eriti lööb see välja väikse diameetri puhul (varrukad). Muidugi oleneb ka lõngast ja "käekirjast". Reljeefsete ja pitsiliste mustrite puhul ei ole vahet (vähemalt endal puhul ei ole märganud). Seetõttu on nii, et paljudes õpetustes, kus on põhikude labane parempidine, soovitan olla valmis selleks, et kui esi- ja seljatükk on ühendatud, tuleb võtta 0,5 numbri võrra jämedamad vardad. Aga mis toimub, kui osa mustrist on labane parempidine ja teine osa on augulised horisontaalsed triibud?
Many knitters have a tighter gauge when working stockinette in the round than when knitting back and forth. This is because many work purl stitches looser than knit stitches and when working in the round you don't purl to get stockinette. It is especially visible when you have a small diameter (sleeves). Of course, everything depends on the yarn and "handwriting". There is no such differnce in textured and lace patterns (at least, I have not noticed it in my own knitting). For this reason in many patterns with stockinette I always advice to be ready to go up 0.5 needle size once back and front piece have been joined. But what happens when partly you have stockinette and the other part is eyelet horisontal stripes?
Antud juhul pidin toimima nii. Edasi-tagasi kudusin 3 mm vardaga, pärast ühendamist 3,5 mm vardaga, kuid augulised reas jälle 3 mm vardaga, muidu vahe tundus väga märgatav. Huvitav, kuidas on teistel kudujatel. Käekiri on tõesti individuaalne.
In this case I had to do the following. When working back and forth, I used 3 mm needles and after joining the pieces I switched to 3.5 mm and then back to 3 mm for the eyelet rows, otherwise the difference would be rather visible. I wonder how it is with other knitters. Handwriting is really idividual.

Kommentaare ei ole: