pühapäev, 17. august 2014

USA kudumiskruiis Tallinnas/Knitting Cruise from USA in Tallinn

Mu hea tuttav Donna Druchunas teatas juba kevadel, et ta korraldab kudumiskruiisi USA kudujatele. Nad sõidavad Skandinaaviasse, Balti riikidesse ja vist ka St. Peterburgi, kus neile räägitakse kudumistraditsioonidest ja -disainist. Donna küsis, kas võiks neile rääkida oma kudumismeetotidest ja näidata kudumeid. Õnneks saabumine Tallinna oli määratud tänaseks, s.o. päevaks, kui olen just Leedust tagasi jõudnud. Olin nõus; asja aitas korraldada Melissa Gower-Pence (reisikorraldaja USA-st), kirjastus Koolibri (sai kohale toimetatud mitu eksemplari minu raamatut) ja Käsitööliit. Esinesin Käsitööliidu ruumides Pikk 22 Tallinnast, külastajaid oli 4 rühma. Väga tore oli, sest üks asi on lugeda blogi ja vaadata pilte foorumis, teine asi on aga kudumeid oma käega katsuda ja ajakirju-raamatuid lehitseda. Arutelu oli päris elav. Vastasin küsimustele, rääkisin plaanidest ja konkreetsetest kudumitest jms.
My good friend Donna Druchunas infromed me earlier in spring that she was organizing a knitting cruise for USA knitters. They would attend Scandinavia, Baltic states and probably St. Petersburg as well and will hear presentations on knitting traditions and design. Donna asked me whether I would talk about my knitting methods and show my knits. Luckily the group was scheduled to arrive to Tallinna today, that is, the day after my return from Lithuania. I agreed; the event was organized by Melissa Gower-Pence (travel agent from USA), Koolibri publishing house (they delivered several copies of my book to the venue) and Estonian Folk Art and Craft Union. I talked at the quarters of Estonian Folk Art and Craft Union at Pikk 22 in Tallinn and there were 4 groups of knitters. It was lovely because one thing is to read blogs and watch forum pictures and quite a different thing is to be able to touch knitted garments with your own hands and to brouse books and magazines. The discussion was rather lively. I answered numerous questions, discussed planns and particular knits etc.
Hommikul kl 9. Käsitööliit on kõik valmis pannud. Mina ka.
At 9 a.m. Crafts Union has prepared everything. Me as well.
Taaskohtumine Donnaga üle hulga aja. Päev oli üsna täis!
Re-union with Donna after a long pause. The day was quite full!

Kommentaare ei ole: