Laupäev, 19. märts 2016

Tunni pilte/Pictures from the class

Tunnis võtsime läbi 9 konstruktsiooni, mõni neist veel erijuhtumitega. Mõistagi neid on rohkem, aga kõike ei jõua ühe tunniga läbi võtta. Pean kindlasti üht-teist läbi kuduma ja kirja panema. Külli, tänan piltide eest! Rätikute virn, nüüd juba vaatamiseks tunnis.
In my class we discussed 9 constructions, some of them with several particular cases. Of coruse there are more but it is impossible to talk about all of them during a single meeting. I have certainly to try out more and to write down. Külli, many thanks for the pictures! The pile of shawls, now for  observation during the class.
Sean end valmis.
Preparing.
Demonstreerin rätikuid kuulajate palvel.
Modelling shawls on the request of the audience.
 
Käed puhkavad.
My hands are resting.
Järgmine tund on 13.aprillil, räägime raglaanist ja samuti vastan küsimustele.
Next class on 13 April where we shall talk about raglan and I will answer questions.

Kommentaare ei ole: