esmaspäev, 22. märts 2010

Krae (väga tehniline)/Collar (very technical)

Lubasin rääkida oma viimase topi konstruktsioonist. Asi on nii, et mitu inimest kavatseb testida õpetust. Ilmselt minu väldi-õmblusi-iga-hinna eest-mõtlemine, mis on mulle omane, ei ole omane sugugi kõigile. Kogu aeg puutun kokku sellega, et paljud väga vilunud ja kogenud kudujad ei olegi teinud kampsuneid, sviitreid ja tope ilma õmblusteta. Kudujaid on erinevaid!
I promissed to talk about the construction of my most recent top. It appears that several knitters are going to test-knit my pattern. Probably avoid-seams-for-any-const-thinking that is so characteristic of me is not characteristic of all knitters. I am discovering time and again that many shrewed and experienced knitters have not knit seamless jackets, sweaters or tops. Knitters do differ!


1.Niisiis, kõik algab abilõngaga loomisest. Sinine joon on mõtteline õlaõmblus, kust algab kudumine. Loome abilõngaga, koome põhilõngaga niipalju, kui vaja, et tekkiks selja osa õla keskelt kuni kaenlaaluseni. Käeaugu kujundamisest praegu lihtsuse mõttes ei räägi.
Thus, everything starts with a provisional cast-on. The blue line is an imaginary shoulder seam where we start. Make a provisional cast-on and knit with the main yarn as much as you need for the back part from shoulders to the armpits. For the sake of simplicity, we are not discussing the shaping of armholes now.
2. Nüüd on vaja alustada esitükki. Võtame abilõnga välja (sinise joone otsast kuni punase kaare alguseni) ja paneme õlasilmad vardale, selja keskmise osa (sinine joon punase kaare otste vahel) jätame veel sinnapaika. Aga meil on vaja, et esiosa krae oleks suurem. Võtame veel ühe tüki abilõnga ja samale vardale, kus on õlasilmad, loome veel krae osa (punane kaar). Proportsioonidest võib rääkida eraldi, oleneb sellest, mida tahame saada. Siis võtame abilõnga välja teisest õlatükist ja paneme needki silmad vardale.
Now it is time to start the front part. Remove the waste yarn (the beginning of the blue line until the start of the red curve) and put the live stitches on the needle. Leave the central stitches of the back part on the waste yarn as they are. We need the collar in the front to be bigger. Take another piece of waste yarn and make a provisional cast-on for the hanging part of the collar on the same needle where the shoulder stitches are already sitting (the red curve). We can talk about proportions another time, all depends what kind of hanging collar we want. Then remove the waste yarn from the second sholder part and put the stitches on the same needle.
3. Nüüd koome esitüki. Krae kahandamisest on juttu õpetuses. Nagu mainisin eilses postituses, teoreetilislt on siin mitu võimalust. Koome niipalju, et saaks selja- ja esitüki kaenla all ühendada, siis koome ringselt.
Now knit the front part. The decreases in the collar are dealt with in the pattern. As I wrote in the yesterday's post, theoretically there are several possibilities. Knit as much as you need to join the back and the front part under your arms. Then knit in rounds.
4. Oletame, et kogu kere osa on valmis. Aga meil on veel krae algus kahe abilõnga otsas. Võtame abilõngad välja, paneme silmad vardale. Koome ühe rea (või niipalju, kui on parajasti vaja), kui on vaja, siis võib võtta üles 1-2 silma esi- ja tagatüki vahel. Seejärel koome maha.
Suppose we have the torso part finished. However, the collar is still resting on the two waste yarns. Remove both pieces of waste yarn, place the stitches on the needle. Knit one row (or as much as is needed), if necessary, pick up 1-2 stitches between the front and the back part. Then bind off.
Loodetavasti on mu jutt arusaadav. Mõistagi, sama asja võib kududa väga erinevalt.
I hope my description is intelligible. Of course you can knit the same thing in a very different way.
Ja lõpuks veel Evilla lõngadest: juba räägitakse uuest müügist, ilmselt aprilli keskpaigal. Saime aru, et pühapäev pole parim päev, seega tuleb kas reede või laupäev. Kui on huvilisi, võite mulle teada anda. Kui kindlad kuupäevad on olemas, teatan kindlasti.
And finally more about Evilla yarns: there are talks about a new sale, probably in the middle of April. We realized that Sunday is not the best day, thus, it will be Friday or Saturday. If you are interested, let me know. I will definitely post here when the dates are finalized.

Kommentaare ei ole: