Laupäev, 8. juuli 2017

Natuke statistikat. Alustame saksa ajakirja ülevaadet/Some statistics. Starting review of German magaiznes

Kahe päevaga oli Ravelrys Limericki rätiku statistiga selline: 647 lemmikuks märkimist, 23 tänukommentaari, üle 2,5 tuhande allalaadimise. Aitäh kõigile!
The two days statistics for my Limerick Shawl on Ravelry was as follows: 647 favourites, 23 thank you comments, more than 2.5 thousand downloads. Than you all! 
Tulemas on veel kahe pika otstega salli õpetust. Ütlen ette, et sobib linane või villane (100 g/350-450 m või peenem).
Two more patterns for scarves with long ends are coming. I say in advance that linen or wool or sock yarn is suitable (100 g/350-450 m or lighter, fingering and light fingering weight).
Ja nüüd lõpuks ammu oodatud ülevaade. Paistab, et ühe postitusega hakkama ei saa, kirjutan veel paar korda. Lana Grossal on palju erinevaid väljaandeid. Viimasel ajal teevad nad temaatilisi vihikuid konkreetsete lõngade kohta. Tihti on nii, et on efektlõngu või lihtsalt huvitava faktuuri ja/või värvikombinatisooniga lõngu, aga pole teada, milleks nad head on. Selles vihikus on kõik kudumid neljast lõngast. Kohe alguses on nende lõngasortide pilt.
Now to the long awaited review. It appears that one post is too little and I will write more. Lana Grossa has many different publications. Recently they've started publishing thematic booklets about particular yarn sorts. Very often there are effect yarns or just yarns with unusual texture and/or colour distribution on display but one does not know how to use them. This brochure is about four yarn types. In the beginning there is a picture of them.
Mulle meeldivad järgmised asjad: 1) piltide stilistika on lihtne, on näha, mida kudum endast kujutab, samas on pildid elegantsed; 2) nagu saksa ajakirjades ikka, igal pool on selged skeemid; 3) kudumid ise on lihtsad: ei maksa üle pakkuda, kui lõng ei ole kõige tavalisem, sest muidu ei paista lõnga ilu ja muster ka mitte; 4) isegi kui konkreetsed kudumid ei paku huvi, võib kasutada ideesid, nt faktuuride kombineerimise (mohäär + pael lõng) või mustrivaliku kohta.
I like the following things: 1) the styling of the picture is simple, one can see what kind of knits we are talking about; yet the pictures are elegant; 2) as usually in German magazines, there are clear charts; 3) the knits are simple as well: it feels counterintuitive to overdo it when the yarn is not your regular yarn: otherwise the beauty of the yarn remains invisible, neither does the patern; 4) even if the particular projects are not attractive, you can use ideas, such as combining diferent textures (mohair + ribbon yarn) or stitch pattern choice. 
 
 
 

Kommentaare ei ole: