kolmapäev, 28. aprill 2010

Mustritest ja nööpidest/On stitch patterns and buttons

Alustame mustritest, siis liigume nööpide poole. Muidugi on võimalik klassifitseerida mustreid erinevalt. On olemas n-ö loomulikud klassid (pitsilised mustrid, palmikud), kuid kindlasti on igal kudujal omad assotsiatsioonid. Mul on näiteks sellised kategooriad (mõistagi ei hõlma nad kõiki mustreid): lehed, rombid, palmikud, palmikpitsid (palimiku ja pitsi kombinatsioon), pseudopalmikud, lained (siia kuuluvad ka sakilise äärega mustrid). Näiteks viimase topi muster kuulub selle klassifikatsiooni järgi lainete hulka. See on hõlpsasti modifitseeritav, mustrikorda võib muuta laiemaks ja kõrgemaks.
Let us start with stitch patterns and then move to buttons. Of course you can classify stitch patterns differently. There are so to say natural categories (lace patterns, cables) but definitely each knitter has own association. As for me, I have the following categories (of course they do not include all stitch patterns): leaves, diamonds, cables, cabel-lace (combinations of the two), pseudo- or mock-cables, waves (patterns with wavey edges belong here). For instance, the stitch pattern of my recent top belongs to the waves. It is easily adjustable, you can change the repeat to be broader and longer.
Ütleme, et laine võib olla selline:
Let us say a wave pattern can be like this:

Mõtlesin, et tahaks seda kasutada oma uue mohäärikudumi jaoks, aga teistmoodi. Näiteks kududa esialgu selle mustri järgi üks mustrikord ja järgmises nihutada, nõnda:
I thought I wanted to use it in a slightly altered version for my new mohair project. For instance, to knit one repeat according to the mentioned pattern and then to shift it like this:

Oma imestuseks (võib-olla teised teavad seda niigi ja see on vaid minu isiklik avastus) sain lehed! Kusjuures juba tuttavad lehed, umbes nagu siin. Väike muudatus, aga milline vahe ja milline seos erinevate mustrite vahel.
To my greatest surprise (maybe others know it anyway and this is just my personal discovery) I got leaves! And familiar leaves at that, almost like here. Such a small change but what a difference it makes and what a connection between different stitch patterns.
Siin ta on:
Here it is:
Mõtlesin, et muster sobib mohäärile ja et seda on mõnus kududa, nii et alustasin pühapäeval ja sain täna valmis sellise vesti:
I thought that the pattern is suitable for mohair and is fun to knit and started on Sunday and today got this vest:

Nüüd nööpidest. Idee oli selline, et ma ei hakka õhukesse mohäärkoesse auke sisse kuduma, vaid heegeldan aasad. Läksin poodi nööpe vaatama, Liannis oli palju ilusaid nööpe. Oli mitu kandidaati, aga ei suutnud otsustada, mis mind häirib. Väga oluline on n-ö diagnoos panna. Ja siis sain aru: kui oleks tavaline auk, oleks nööp kudumi keskel. Aga aasaga nii ei saa, kui nööbiliistud on sama suurusega, siis rikub nööp sümmeetriat. Arusaadav, võib kududa asümeetrilise vesti, aga see on juba teine asi. Nii et mõtlesin lõpuks, et väike sõlg lahendab asja.
Now about buttons. The idea was that I will not knit button holes into this delicate mohair fabric but crochet loops later. I went to the Liann store where there are so many beautiful buttons. There were several candidates but I could not decide what bothered me. It is curcial to get the diagnosis right, so to say. Then I realized: if there were a conventional hole, the button were strictly in the middle of the front. But you cannot do it with a loop if the button bands are symmetrical, then the button violates symmetry. Of course you can perfectly knit an asymmetrical vest but this is a different story. Thus, finally I decided that a small pin will help.

Loodetavasti saab homme-ülehomme korralikult pildistada. Mohäär on muide BBB Soft Dream, kulus 35 g.
Hopefully, better pictures tomorrow or on Friday. By the way, Mohair is BBB Soft Dream, I used 35 g.

2 kommentaari:

Margit K. ütles ...

Sellise kiirusega kudumisel on varsti küll kapp täitsa täis. Armas vest. Ja tundub, et tegelikult on kõik mustrid kusagilt tuletatud.

Anna ütles ...

Margit, tänan. Mohäärikudumid on kerged ja võtavad vähe ruumi, nii et niipea kapp täis ei saa:). Aga tegelikult peaks mõtlema, mida teha, sest mulle meeldib kududa ja lõpetada pole plaanis. Nüüd mõtlen, mida järgmisena kududa. Tahaks nüüd suvelõngast, aga suvelõngu mul varutud pole.