kolmapäev, 29. mai 2013

Uuest konstruktsioonist/On a new construction

Paljudes õpetustes on ette nähtud n-ö längus õlad. Ka ülevalt alla kududes soovitatakse selleks kududa lühikesi ridu (Barbara Walker). Minu arust ei ole see üldse kohustuslik (koepind on elastsem, kui kangas, seab end kergesti keha järgi). Küll aga võivad längus õlad olla disaini element. Paljud ei armasta millegipärast lühikesi ridu, kuigi nendes pole midagi keerulist. Kuid teatavasti on laiskus progressi mootor ja ühest võimalusest kirjutasin kunagi siin. On aga veel üks võimalus, kus saab mängida kudumissuunaga.
Many patterns prescribe so-called slanted shoulders. Also in top down knitting short rows to achieve the slant are recommended (Barbara Walker). In my opinion, this is not obligatory (knitted fabric is more elastic than woven fabric and easily adjusts to the body shape). But slanted shoulders can be an element of design. For some reasons, many knitters dislike short rows, although there is nothing difficult in working them. However, as you all know, lazyness is a motor of progress and I discussed one option here. There is yet another option where you can play with the direction of knitting.
Niisiis, koome enne "õlapaelad", aga alustame kaelusest ja liigume õla poole (mustad nooled). Sellise kudumissuunaga ei ole vaja lühikesi ridu, teeme hoopis kahandusi äärtest. Tulemuseks on trapets.
So we knit "shoulder straps" first but start from the neck and work towards the shoulders (black arrows). With this direction of knitting, you don't need short rows but make decreases at the edges insted. What you obtain is a trapezium.

Kui õlg on kaetud, hakkame kuduma selja- ja esitükki. Võib kududa rignselt, aga jätan praegu selle võimaluse välja. Koome eraldi selja- ja eraldi esitüki, kui jõuame kaenlaaluseni, siis ühendame ja koome ringselt. Seega paneme trapetsid nii, nagu näidatud joonisel ja korjame üles silmused (punane nool paremal). Siis loome silmused (sinine nool) ja korjame üles silmused teise trapetsi külje silmused (punane nool vasakul). Nüüd on meil seljatüki silmused olemas, koome edasi-tagasi. Esitüki puhul toimime analoogselt: vasak roheline nool näitab, kust korjame üles silmused, kollane nool on loodavad silmused ja parem roheline nool näitab, kuhu liigume edasi. Kui pärast kokku murda, siis on näha, et õlajoon on pisut lähngus (alumine foto).
Once the shoulder is covered, we shall begin the back and the front piece. You can work in the round but I will not discuss this option now. We shall work back and front piece separately and once we will reach the underarms, we shall join the pieces and work in the round.  Thus, place the trapezium as shown in the picture and pick up stitches along the edge (the right red arrow). Then cast on stitches (blue arrow) and pick up stitches along the edge of the second trapezium (the left red arrow). Now we have all stitches for the back piece and we knit back and forth. The front piece is worked analogically: the left green arrow shows where the stitches should be picked up, the yellow arrow shows where to cast on stitches and the right green arrow shows how we procede. Once you fold the garment, you will see that the shoulder line is slightly slanted (the bottom photo).

5 kommentaari:

Suvi ütles ...

Väga põnev!

Arella ütles ...

Tulemus näeb huvitav välja.

Hepsi ütles ...

Mielenkiintoista!

Anna ütles ...

Suvi, aitäh!

AlleRaa, tänan, olen ka tulemusega rahul, kindlasti tuleb selle konstruktsiooniga veel kudumeid.

Heli, kiitos!

Anonüümne ütles ...

Interesting. :)