laupäev, 2. juuni 2012

Mustrid ja nende kahandamine/Stitch patterns and decreasing

Räägime natuke tehnilist juttu. Tihti on selline lugu, et on vaja kahandusi teha, aga kuidas seda teha, kui on mõni pitsimuster? Ma ei taha öelda, et sellel probleemil on alati olemas lahendus, kuid paljud mustrid lubavad siiski midagi teha. On kasulik teha endale skeem. Põhiliselt on kaks võimalust: 1) kahandada mustrikorra äärest ja 2) kahandada mustrikorra seest. Esimesel pildil on täismustrikord:
Let us talk about some technical staff. It often happens that you need to make decreases but don't know how to do it since you have a lace pattern. I am not saying that the problem always has a solution but many stitch patterns let doing something about them. It is useful to draw a chart. In general, there are two possibilities: 1) to decrease at the edges and 2) to decrease from within. The first picture is a whole pattern repeat:
Õhksilmuste ja kokkukootud silmuste arv on tasakaalus. Järelikult, võib kududa 2 kokku mustri järgi, õhksilmust tegemata. Siis ei ole kahandus kaootiline, vaid korrapärane. Kui teha seda üks kord, väheneb mustrikord 2 silmuse võrra. Alumisel pildil on näide: 7. reas jätsin õhksilmuse välja (tühi ruut ei tähenda midagi, vaid näitlikustab, et silmust ei ole). 9.reas tegin vastavad muudatused. Järgmine mustrikord (joone kohal) on juba 15 silmusega.
The number of yarnovers and k2tog (or ssk) is in balance. That means that you can k2tog according to the pattern but without a yarnover. Thus, decreases will be regular and not chaotic. If you do this once, the stitch pattern will diminish by 2 stitches. The picture below is an example: in row 7 I omitted yarnover (an empty square has no value but demonstrates that there is no stich). In row 9 I restructured the pattern. The next pattern repeat (beyond the line) has now 15 stitches.

Veel üks asi, mis on mõnikord kasulik, nimelt poolik mustrikord. Kui muster on sümmeetriline, siis võib seda nõksu kasutada. Näiteks on meelepärane muster ja isegi õpetus, aga selgub, et täisarv mustrikordi ei mahu (nii võib juhtuda, kui lõng ja kudumistihedus on hoopis teistsugune, kui õpetuses kirjas, ja eriti siis, kui mustrikord on lai). Siis tuleb appi poolik mustrikord. Olen ise kasutanud seda mitmes õpetuses, kui on vaja kirjutada mitmele suurusele.
Another matter that may be sometimes useful is a half of a pattern repeat. When a pattern repeat is symmetrical, you can use the trick. For instance, you have a pattern repeat to your liking and possibly a pattern but it turns out that you cannot fit in a whole number of repeats (this can happen when the yarn and the gauge differes a lot from those in the instruction and especially when the pattern repeat is wide). In that case a half or pattern comes to rescue. I have used this solution in several patterns when I had to write for several sizes.

2 kommentaari:

Maria Kopso ütles ...

Väga vajalik postitus. Aitäh, Anna!

Anna ütles ...

Maarit Maria, aitäh!