kolmapäev, 30. oktoober 2013

Mis toimub ja mis tuleb/What is going on and what is coming

Niisiis, homme toimub kolmnurksete rätikute konstrueerimise kursus. Arutame ühtlasi edaspidiste kursuste teemasid. Sel nädalal alustasin Ravelrys selle jaki kooskudumist:
The class on construction of triangular shawls will take place tomorrow. At the same time we will discuss topics for future classes. This week I started KAL of this jacket on Ravelry:
Kooskudumisele saab veel registreeruda, selleks peaks olema Ravelry liige. Teema on siin.
There is still time to sign up for the KAL, you have to be a member of Ravelry. The thread is here.
Ja see kena lõng on Dropsi uus lõng, puuvilla ja meriino segu. Sellest tuleb järgmine kudum. Plaanin ka õpetust.
And this nice yarn is a new yarn by Drops, a cotton-merino blend. The next knit will be from this yarn. I am planning a pattern, too.

pühapäev, 27. oktoober 2013

Jälle rätik/Shawl again

Järgmisel neljapäeval 31. oktoobril kl 18.00 õpetan kolmnurkse rätiku konstrueerimisvõimalusi Pärl ja Lõngad poes (Solarise Keskuses Tallinnas). Kui soovite registreeruda, kirjutage poe perenaisele beads.yarn(a)gmail.com.
Next Thursday, 31 October at 6 p.m. I will teach triangualr shawls construction options at Pärl ja Lõngad (Solaris Centre in Tallinn). If you want to register, please write to the owner at beads.yarn(a)gmail.com. NB! For speakers for languages other than Estonian! If you plan to be in Tallinn and you want a course in English or Finnish or Russian, please let me know. 
Alustasin uut rätikut väga lihtsa, aga seni proovimata konstruktsiooniga. Püüan neljapäevaks valmis saada. Õpetus on kindlasti tulemas.
I started  a new shawl with a very simple construction that I have not tried before. I will try to finish it to Thursday. Pattern coming!

neljapäev, 24. oktoober 2013

Varsti tulemas/Coming soon

Varsti tulemas. Kirjastus Koolibri.
Coming soon. Koolibri Publishers.

kolmapäev, 23. oktoober 2013

Varrukate paradoksid/Paradoxes of sleeves

Ravelrys on peaaegu läbi selle sviitri kooskudumine. Viimastel päevadel tuli mitu varianti kitsaste varrukatega (igaüks teeb, nagu talle meeldib). Mainisin, et kuigi minu sviitri varrukad tunduvad alt laienevat, tehniliselt pole nii, kudusin sirgelt ega teinud kasvatusi. Tõsi küll, all on mõni rida ripskoes, mis on hõredam, kui labane parempidine, aga ainuuksi ei anna 4-6 ringi ripsi niisugust laienemist. Nüüd koon palju jämedamast lõngast, Elotroi 8/3 (100 g/250 m). Mõtlesin esialgu, et koon lihtsalt sirged varrukad. Kudusin ühe varruka valmis ja nägin, et see laieneb alt ja nii jämeda lõnga puhul ei näe hea välja (ei lange ilusasti, nagu mohäär + peenike meriino). Nii et varrukas tunduks enam-vähem sirge, kui kudum on seljas, tuleb kahandada. Iseenesest pole selles midagi uut, aga mõni kudum on selline, et aitab selliseid lihtsaid asju teadvustada ja sõnastada.
The KAL for this sweater on Ravelry has almost finished. During the last couple of days several versions with narrow sleeves appeared (everyone customizes the pattern to one's liking). I mentioned that although the sleeves of my sweater appear to be wider at the bottom, technically, this is not true because I knitted without increases. True, there are some rows of garter stitch, which is fluffier than stockinette but solely 4-6 rounds of garter stitch do not yield such a widening. Now I am working with a much thicker yarn, Elotroi 8/3 (100 g/250 m). At first I planned to make just straight sleeves. I completed one sleeve and saw that it widens at the botton and with such a thick yarn it does not look good (does not drape nicely as mohair + laceweight merino does). So in order for the sleeve to appear more or less straight when you wear the garment, decreases are needed. Nothing new, actually, but some projects are such that they help to realize these simple things and to articulate them.

esmaspäev, 21. oktoober 2013

Pilte/Pictures

Eile oli ilus sügisilm, sai pildistada. Kristiina, suur tänu piltide eest!
It was a beautiful autumn weather yesterday, suitable for taking pictures. Kristiina, many thanks for the photos!
Võrreldes esimese variandiga, kasutasin vardaid 2,5 ja 3 mm (ja mitte 3 ja 3,5 mm), kuna vaatamata metraažile, käituvad erinevad kiud erinevalt.
As compared to the first version, I used needles 2.5 and 3 mm (not 3 and 3.5 mm) because, metrage notwithstanding, different fibers behave differently.

reede, 18. oktoober 2013

Valmis/Finished

Annan teada, et "Väga hall lugu" ei kordunud. Rätik on parajate mõõtmetega. Korralikud pildid kunagi nädalavahetusel.
This is to let you know that "A very gray story" has not happened again. The shawl is of a quite sufficient size. Proper pictures probably this weekend.

kolmapäev, 16. oktoober 2013

Väga hall lugu nr 2?/A very grey story no 2?

Esimene taoline lugu juhtus hulk aega tagasi ja sellest võib lugeda siin.
The first story of this type occured some time ago and you can read here about it.
Hakkasin mõtlema, millal peaksin alustama ääremustrit. Selleks peab olema teatud silmuste arv. Seda linast Eestis ei müüda. Mõtlesin, et äärmisel juhul võiks kududa ääre kontrastse värviga (nt mustaga). Siis otsustasin, et lasen poes kaaluda. Alumisel pildil olev kera on keskmisest õunast suurem (kilekott on sisse topitud, et lõng ei hakkaks kera seest välja tulema ja sassi ei läheks).
I began to ponder when the border pattern should be started. A certain number of stitches is necessary for that. This linen is not on sale in Estonia. I thought that in the worst case I can make the border in a contrasting colour (for instance, black). Then I decided to have the remnants of the yarn weighed in the store. The ball of yarn in the bottom picture is bigger than an average-sized apple (the plastic back is inside in order to prevent the other end from coming out and getting tangled).
Selgus, et alles on 36 g, pole paha. Seega saab veel mitu mustrikorda rahulikult edasi kududa.
It came out that I have 36 g left, not bad at all. Thus, it is possible to knit several pattern repeats more without any risk.

pühapäev, 13. oktoober 2013

Rätiku-uudiseid/Shawl news

Mõned teavad, et Ravelrys olen muuhulgas disainerite rühma Artemis Adornments liige. Selles rühmas toimuvad testimised, kooskudumised jms. Aga on olemas ka AA blogi. Nüüd on uudis: ilmub mitme autori e-raamat, seal on sügiseks mõeldud kudumid (kindad, mütsid, rätikud, rõngassaliid jms). Info on siin. Sellesse raamatusse tegin kunagi suvel rätiku sügisvärvides. Rätikuga poseerib Helin, kellele sügisvärvid sobivad oivaliselt.
Some of you know that, among other things, I am a member of Artemis Adornments designers group on Ravelry. I run there test-knits, KALs etc. But there is also AA blog. Something new: an e-book by several authors is coming out right now, it has autumn knits (mittens, hats, shawls, cowls etc). You can get information here. Sometimes in spring I knitted a shawl in autumn colours for the book. Helin is modelling the shawl because autumn colours incredibly suit her.
Nüüd mõeldes tulevase rätiku konstrueerimise kursusele, millest kirjutasin eelmises postituses, alustasin teisest lõngast. See on hea tuttav leedu linane, Biržai vabriku toodang, 100 g/400 m. Kuna mul on 108 g lõnga, siis tuleb väike kaelarätik.
Now I am thinking about the upcoming shawl construction course that I mentioned in my previous post and I've just started the shawl in a different yarn. It is a good old Lithuanian linen from Biržai factory, 100 g/400 m. As I have 108 g, it will be a smalish shawlette.

reede, 11. oktoober 2013

Jälle lihtsusest/Once more about simplicity

Mõned asjad on endale ammu selgeks mõeldud, aga kui näed arutlusi lihtsuse teemadel (lihtsuse kaitseks), siis tahan ka toetada. Eveli on Eestis ja ka Ravelrys päris kuulus kuduja. Kirjutab siin, et talle meeldivad labases koes kampsunid: "Minule lihtsalt meeldib parempidine kude, ma ei saa sinna midagi teha. Olen tähele pannud, et eriti vanema põlvkonna esindajad kipuvad arvama, et kui kood "labast", siis tähendab see, et muud ei oska ja et ühe kampsuni peal võiks ikka näidata (kõiki) oma oskusi. Millal iganes ma aga hakkan kuduma sellist praktilist kampsunit, mis sobiks kõigega, tahan ma alati kududa just seda labast pinda. Nii on minu kampsunid siis kõik labased :)". Postitusel on hulk kommentaare, minu oma kaasa arvatud. Mõnele meeldib labane kude, mõni kiidab kudumeid jms. See on tõesti kõik nii: labane kude on ilus, Eveli kudumid on võluvad. Aga kordan jälle pisut abstraktsemat mõttekäiku: disainer ei pea kellelegi midagi tõestama (rokem võib leida siit). Disaineril on oma esteetika ja oma keel. Ta võib teatud piirides ka paindlik olla. Ta ei pea kogu aeg tõestama oma tehnilisi oskusi. Näiteks minu valik on õmblusteta kudumine. Ja ma ei pea tõestama, et saaks ka hakkama kokkuõmblemisega. Ütlen veelgi: minu meelest on päris halb, kui kudum on ülekoormatud, mustrid ei näita lõnga ilu (mis tuleks esile just labases koes või ripskoes). Siis pole näha ei mustrit ega lõnga erilisust. Mu kõige kantavamad kudumid on ka kõige lihtsamad kudumid. Selge, et igaühele see stiil ei sobi, mõni seljas oleksid need kudumid igavad ja mittemidagiütlevad. Aga see jällegi näitab, et üldkehtivaid reegleid (ja kohustusi) ei ole.
I have realized certain things quite some time ago but when I see discussions on the topics of simplicity (in defence thereof), I wish to show my support. Eveli is a rather well known knitter in Estonia and on Ravelry. Here she writes that she loves cardigans in stockinette: "I simply like stockinette, I cannot help it. I have noticed that especially old genereation knitters tend to think that if one knits stockinette, it means that other skills are lacking and one should still show within one sweater (all) one's skills. But whenever I start knitting such a practical jacket that would fit together with everything, I always want to knit this stockinette fabric. Thus, all my sweaters are common: [this is a pun: "labane" in Estonian means "common", "unsophisticated", "vulgar" but in knitting it refers to stocknette]". There are quite a few comments to the post, including my own. It is all true: stockinette is lovely, Evely's knits are charming. But I would like to repeat a somewhat abstract consideration: designer does not have to prove anything to anyone (more on the topic is here). Designer has his/her own esthetics and own language. Within a certain range, s/he can be flexible. S/he does not have to demonstrait his/her technical skills over and over again. For instance, my choice is seamless knitting. And I am not obliged to confirm that I am able to do seams. There is more: I belive it is quite sad when a knit is overloaded, stitch patterns does not let the beauty of the yarn reveal itself (the beauty would become apparent in stockinette). In that case, you loose both: the  of visibility patterns and the character of the yarn. My most wearable knitted garments are the simplest once. Of course, this style is not for everyone, some would look dull and unimpressive in these garments. But this proves once more that there are no universal rules (and obligations).

kolmapäev, 9. oktoober 2013

Natuke (enese)reklaami/A little bit of (self)advertising

On päris kiire, ei ole näidata midagi uut, aga siiski on üks teade. Tallinnas on teatavasti suhteliselt uus lõngapood, Pärl ja Lõngad, asub Solarise keskuses. 31. oktoobril kl 18 pean seal tundi kolmnurksete rätikute konstrueerimisest. Olen seda õpetanud varem, aga poe perenaine Katrin arvab, et rätikute huvilisi on palju ja võiks teha uuesti. Plaanis on veel mitmeid töötube, kursusi, kooskudumisi jms. See on esialgne teade, kindlasti teeb pood ka ise reklaami oma Facebooki lehel. Panen mõne rätiku pildi ka siia. Plaanis on veel üks uus konstruktsioon, mida pole varem proovinud.
I am quite busy and have nothing new to show but still there is something to tell you. Those of you who visit Tallinn probably know that there is a relatively new yarnshop there, Pärl ja Lõngad (Beads and Yarns) in the Solaris shopping centre. On 31 October at 6 p.m. I will be teaching construction of triangular shawls. I have taught this before but Katrin, the owner of the shop, believes that there are many knitters who are interested in shawls and there is room for a new class. I am planning more workshops, classes, KALs etc. This is preliminary information and the shop will definitely adverstise the class on its Facebook page. Here are some pictures of shawls. I have an idea of a new construction I have not tried before.

pühapäev, 6. oktoober 2013

Lubatud pilt/Promised picture

Nüüd näitan pilte, mida kavatsesin näidata eelmises postituses. Tegelik värv on sirelililla (ma ei koo seda jakki endale). Muster on mu lemmik, selle mustriga tahaks veelgi teha igasuguseid kudumeid.
Now I am posting the pictures I intended to show in the previous post. The real colour is that of lilac (I am not making this jacket for myself). The stitch pattern is one of my favourites and I would like to knit many things with it.
 

reede, 4. oktoober 2013

Vahepealne/In-between

Olin väiksel reisil, alustasin uut kudumit, täna jõudsin koju ja tahtsin näidata algust, aga fotoka aku oli tühjaks saanud. Niikaua aga näitan juba varem tehtud pilti ühe poe kampaaniast. Nimelt Seppäläs on kudumite suur väljamüük ja vitriin näeb välja selline:
I was on a small trip and started a new knit, got home today and wanted to show the beginning but the batteries of my camera had run empty. Meanwhile I will show a picture of a shop campain I took earlier. Namely, Seppälä has a large knitwear sale and the window looks like this:
Nagu te oskate aimata, meeldib mulle hall sviiter pildil vasakul.
As you can imagine, I like the grey sweater in the photo on the left.

kolmapäev, 2. oktoober 2013

Sviitri pilte/Some pictures of the sweater

Siin on nüüd pildid. Kristiina, tänan pildistamast!
Here are the pictures. Kristiina, thanks for the photosession!
 
 
 
 
Lõng/Yarn: (1) Cleckheaton bamboo (100 % bambus/bamboo, 50 g/125 m), ~ 500 m; (2) Austermann Kid Silk (75 % mohäär/moair, 25 % siid/silk), ~ 130 m; (3) Glitter (Drops), 10 g/700 m
Vardad/Needles: 3,5 mm
Ravelry