esmaspäev, 29. aprill 2013

Miks te koote? Viimane osa/Why do you knit? The last installment

Eelmise postituse lõpus panin ühe pildi ja lubasin selle üle arutleda. Võimalik, et seelik ega top pole kootud, vaid on riidest, samas on vägagi võimalik midagi selles vaimus kududa. Pange internetiotsingusse "Missoni knitting patterns" või "Missoni knitted dress", saate hulga pilte. Selline kleit või topi ja seeliku komplekt on täiesti kootav. Aga vaevalt, et too pilt tekitab kellelgi seoseid armsa, hubase, koduse olekuga.
In the end of the recent post I put up a picture and promised to discuss it. Maybe the skirt and the top are not knitted but made of fabric, but it is entirely possible to knit something in this spirit. Just look up on the net "Missoni knitting patterns" or "Missoni knited dress" and you'll get a lot of pictures. Hardly the picture creats associations with lovely, cosey etc environment.
Miks koon ja millega see mul seostub? Nagu paljud on juba vastanud, kudumine on loomine. Minu jaoks see on ka uudsete konstruktsioonide proovimine: lähenen nagu insener või arhitekt. Kudumid seostuvad mul mõnusa poe või disaineri atejleega, kus on kollektsiooni väljapanek: kudum on läbimõeldud terve ansambli osa.
Why do I kknit and what association does it create? As many have already replied, knitting means creativity. For me it is often trying out new constructions: my approach is that of an engineer or an architect. Knitwear associate with a delightful shop or a designer studio where a collection is on display: knitwear is a part of a carefuly considered outfit.

laupäev, 27. aprill 2013

Miks te koote? 2.osa/Why do you knit? Vol.2

Aitäh kõigile kommentaaride eest! Ma ei hakanud vastama igale kommentaarile eraldi, sest arvan, et on kasulik teha mõned üldistused. Üks märksõna on kindlasti "loovus", aga ka "protsessi nautimine". Jätkame mu kudumissõprade vastustega.
Thank you all for the comments! I decided against answering each comment separately because I believe it would be useful to make some generalziations. One keyword is certainly "creativity", another one is "enjoying the process". Let us continue with the answers given by my knitting friends.
Linda kirjutab nii: 1) Kudumine paneb mind mõtlema ilusale moodsele disainile, mida võin ise teha, alates lõnga varjundi või kiu valikust ja siis sellega sobiva mustri ja kudumi leidmisega. Kudumisega seostuvad märksõnad on loomine, värvid, tehnika, kudumissõbrad ja mood. 2) Koon, sest saan disainida oma riideid enda eelistatud stiilis. See valmistab mulle palju rõõmu ja rahulolu, toidab loovust ja lisaks on üsna lõdvestav tegevus.
This is what Linda writes: 1) Knitting makes me think about contemporary beautiful designs I can make for myself, starting with a yarn shade or fibre I love and then finding a stitch pattern and a garment form for it. Key words I associate with knitting would be creations, colors, texture, knitter friends and fashion. 2) I knit because I can design and make my own garments in a style I prefer. It gives me plenty of pleasure and fulfillment, nurtures my creativity, in addition it is ever so relaxing.
Helin kirjutab nii: 1) Kudumine seostub mul kõigepealt omapäraga. Isegi kui kududa sama mustri järgi, ei tule iial kaks täiesti identset asja. :) Veel seostub mul kudumine sõprade ja mõnusa seltskonnaga, kuna tänu kudumisele olen saanud endale hulgaliselt uusi sõpru. 2) Koon sellepärast, et see meeldib mulle. Mulle meeldib nii protsess kui tulemus. Kudumine rahustab, on nagu meditatsioon. Mulle ei meeldi niisama paigal istuda, kuid kudumine annab istumisele mingi mõtte.
This is Helin's reply: 1) Knitting associates first and foremost with uniqueness. Even if you knit the same pattern, there is no way there will be two identical knits:). It associates also with my knitting friends and their pleasant company because thanks to knitting I have acquired a lot of new friends. 2) I knit because I like it. I like both the process and the result. Knitting is relaxing, it is like a meditation. I don't like just sitting idly and knitting gives some sence to just sitting.
Nüüd vaatame seda pilti (fotograaf Hugh Stewat, Austraalia Vogue'i kevadnumber, kostüümid filmist "The Great Gatsby", näitleja Adelaide Clemens Catherine'i rollis). Kas näete sama, mida minagi? Sellest räägime järgmine kord.
Now let us observe the picture (photo by Hugh Stewart for Australian Vogue, costumes from the upcoming film The Great Gatsby, Adelaide Clemens asa Catherine). Do you see what I see? We shall discuss it next time.

neljapäev, 25. aprill 2013

Miks te koote?/Why do you knit?

Veider pealkiri ühe kudumisblogi postitusele, kas pole? Aga võib-olla siiski mitte. Ikka ja jälle tundub mulle, et moedisain ja moeteooria üldiselt ei süvene eriti kudumisse (v.a. muidugi trikotaaži disainerid, aga nendelgi on enamasti tegemist masinkudumisega, mis on siiski midagi muud). Pange tähele, ma ei räägi praegu tavainimetest (neist, kes on igasugusest riietedisainist kauged ja üldse kõigist, kes ei koo). Mul oli päris veider lugeda, kuidas väga intelligentne, kultuuriteooria seisukohalt moodi käsitlev venekeelne moeanalüütik kirjutab teatud groteskse, kontseptuaalse kudumi tagamaade kohta, et kudumine seostub paratamatult koduse, armsa, hubase õhkkonnaga, seetõttu tekib tahtmine ironiseerida.
Isn't it a weird post title in a knitting blog? But maybe not. Again and again I feel that fashion design and fashion theory usually do not give a close look to knitting (with the exception of knitwear designers, of course, but they mostly deal with machine knitting, which is something different). I am stressing that I am not talking about general public (that is, those who are far from any clothes design and all those who do not knit). It was quite unimpressive to read how a most intelligent Russian-language fashion alanyst, who looks on fashion design through the prism of cultural theory, wrote about the context of some grotesque, conseptual knits something like this: knitting is inevitably associated with home, cosy and lovely atmosphere, that is why one is tempted to be ironic.
Jätame praegu ironiseerimise sinnapaika. Kudumine = hubane, kodune või, irnoiseerivalt öeldes, puha roosamanna? Miks inimesed koovad? Vastuseid on palju, kuna on palju erinevaid kudujaid (ajakirjast Fashion Theory sain näiteks lugeda artikli kuulsuste kudumisharrastusest, USA kontekstis: Parkins, Wendy (2004), Celebrity Knitting and the Temproality of Postmodernity; Fashion Theory 8 (4), 425-442); vastus sõltub ajastust (võib pikalt rääkida nõukogude ajast, kusjuures mitteametlikust moetööstusest, eraõmblejatest jms on kirjutatud uurimusi; Eesti kontekstis käsitöö oli nõukogude ajal mingil määral seotud rahvusliku identiteedi säilitamisega jms, see on muu teema). Nagu näete, pole teema mulle ükskõik. Seetõttu palusin kolmel heal kudumissõbral vastata järgmistele küsimustele: 1) Millega seostub Sul kudumine? Mis pildid vaimusilmas tekivad? 2) Miks Sa kood? Mida see Sulle annab?
Let us disregard irony for now. Knittin = cosy, homey or, ironically speaking, something overly sentimental? Why do people knit? There are many answers because there are many different kinds of knitters (recently I got to read in the Fashion Theory magazine about celebrity knitting, mostly in reference to USA: Parkins, Wendy (2004), Celebrity Knitting and the Temproality of Postmodernity; Fashion Theory 8 (4), 425-442); the answer depends also on time frames (one can say a lot about the Soviet era and, besides, there is literature on unofficial fashion industry, semi-legal private tailors etc; in Estonia under the Soviets crafts were to a certain extent linked to the preservation of ethnic identity etc, it is a separate topic). As you see, I am not indifferent towards the subject. This is why I have asked three good knitting friends to answer the following questions: 1) What associations does knitting have for you? What do you imagine when you think about knitting? 2) Why do you knit? What does it give to you?
Kuna postitus on juba üsna pikk, esitan praegu ühe vastuse, järgmistes postitustest aga räägime edasi. Pärast annan teada, mida ise mõtlen. Suvi vastus:1) Kudumine on oma idee vormimine silmaga nähtavaks ja käega katsutavaks. Mul on idee, mis vahel on täiesti selge pilt sellest milline kudumist tuleb, aga vahel ainult üks detail mille ümber ehitan kudumi.  2) Kudumine pole mulle vist eriti kunagi olnud lihtsalt praktiline asi. See on pigem minu nö kunstitegemise moodus. Sellepärast mul võib olla kudumises ka pikki pause, kuna ma ei tee peaaegu midagi lihtsalt selle pärast, et on vaja, siis parem lähen ostan poest. No vahel teen tarbe pärast ka, aga mitte kuigi tihti.
Because this post is already rather long, I will present one answer and we will continue the topic in future posts. Finally, I will let you know what my view is. Suvi's reply: 1) Knitting is shaping one's own idea into something visible and palpable. I have ideas that sometimes are clear picture about the future knit and sometimes just a detail, on which I base my knit. 2) Knitting has probably never been a mere practical thing for me. It is rather my way of doing art, so to say. This is why I can have long pauses in knitting because I almost never do anything just because I have to; in that case I would rather buy a ready-made thing. Well, sometimes I do because of a need but not very often.

teisipäev, 23. aprill 2013

Kõige kantavamad kudumid/The most worn knits

Ilmselt paljud on kokku puutunud sellega, et mõned kudumid saavad kohe lemmikuks ja tihti kantavaks. Mõned jällegi mitte, mitte, et neil midagi viga oleks või et nad ei meeldiks, aga kujuneb nii välja. Hakkasin mõtlema, mis on sel talvel kõige kantavamad kudumid (mõnda ei ole jõudnud eriti kanda, sest nad on olnud Käsitöö toimetuses). Suviseid kudumeid ma ei arvesta.
Probably many have acknowledged the fact that some knits become favourite at once and are used quite frequently. Others do not and the reason is not that they are somehow deficient or you don't like them but it just turns out so. I've been thinking what knits were worn a lot this winter (I did not have a chance to wear some of them because they had been in the Käsitöö magazine publishing quarters). I am not counting in summer knits.
See on juba 2011.a. kootud lihtne sviiter Elotroi villasest. Kandsin hea meelega ja arvan, et sama tegumoega võiks kududa veelgi.
This is a simple sweater that I made already in 2011 from Elotroi wool. I wore it with pleasure and believe that I could knit something else with the same construction.
Ka see lihtne meriino sviiter on universaalne. Ei ole palav, võib kanda ka praegu.
Also this simple merino sweater is uniersal. It is not too warm and can be worn now.
Hall mohääri-meriino sviiter (peenike meriino koos mohääriga) on kolmas lemmik.
This grey mohair-merino sweater (laceweight merino held together with mohair) is the third favourite.

pühapäev, 21. aprill 2013

Langev krae/Waterfall collar

Ma ei tea, milline on eesti keeles waterfall collar ametlik vaste. Kuid loodan, et pildi järgi saavad kõik aru, mida silmas pean. Räägime konstruktsioonist ja kudumisvõimalustest. Kõige esimene pilt on ajakirjast Phildar (2007, nr 471). Tõsi küll, see on väga avara kaelusega top, aga idee on arusaadav.
Let us talk about waterfall collar. I hope everybody understands from the pictures what I mean. Let us discuss the construction and knitting opportunities. The first picture is from the Phildar magazine (2007, nr 471). True, the top is quite open in the front but you get the idea.

On selge, et esitükk peaks olema seljatükist laiem, vähemalt ülemises osas. See tähendab, et alt kududes peaks näiteks käeaukude kõrgusel alustama kasvatusi, ülevalt kududes aga luua esitükile kohe algusest peale rohkem silmuseid ja teha kahandusi. Võiks veel mõelda valemi üle, nt kas esitükk on kõige laiemas osas 2 korda laiem seljatükist või nt 1/3 võrra laiem, oleneb sellest, mida tahame saada. Väikesed erinevused tekivad aga olenevalt sellest, kus kasvatuste/kahanduste joon paikneb.
It is clear that the front piece has to be broader than the back pies, at least in the upper part. This means that if you are working bottom up, you should start increases approximately at the armholes' height; if you are working top down, you have to cast on more stitches for the front part at the very beginning and then make decreases. It is possible to derive a formula, for instance, whether the ront piece in its widest part is 2 times as wide as the back piece or wider by 1/3, depending on what you want to get. But you can get small differences depending on where the increase/decrease line is situated.
Võib-olla on mõnel lugejal meeles minu Nurgakese-nimeline top. Kasutan praegu krae pilte, et näidata võimalikku kahandusjoone (või alt kududes kasvatusjoone) paiknemist. Sinine joon näitab, et kahandasin keskelt.
Maybe some readers remember my Nurgake-top. I am using the collar pictures to show possible placement of decrease (or, if working bottom up, increase) line. The blue line shows that I decreased in the middle.

On ka selline võimalus, et kahandused kahte joont pidi ja jooned saavad mingil ajal kokku. Siis kaeluse kuju on pisut teistsugune.
Another option is to decrease along two lines and the decreases will eventually meet at some point. The shape of the neck opening will slightly differ.
 
Kuid võib teha nii, et kahandusjooned on esitüki äärtel. Seda varianti katsetan praegu.
But you can also place decrease lines at the edges of the front piece. I am working on this option now.
Väga elegantne alt üles kasvatustega variant on Suvil siin.
Suvi has  quite an elegant bottom up version with increases here.

reede, 19. aprill 2013

Raasikul/In Raasiku

Täna sõitsin soome kudujate seltsis Raasikule. Mis siin ikka pikalt rääkida, vaadake pilte. Oleme õiges kohas!
I visited Raasiku today in the company of Finnish knitters. There is no need to talk, observe the pictures. We are in the right place!
Saabusime väikebussiga, suundume vabrikusse.
We arrived in the minibus and are heading to the factory.
Lõngad. Igal pool.
Yarns. Everywhere.
Siin on Katja, selle sõidu peakorraldaja. Süles üleminekuvärvidega lõngad.
Here is Katja, the main organizer of the trip. She is holding variegated yarns.
Nõupidamine.
Consulting.
Katja ja ystävät, kiitos paljon!

kolmapäev, 17. aprill 2013

Jätkame talvelõngaga!/Going on with the winter yarn!

Niisiis, koon edasi nn talvelõngast. Loodetavasti saan varsti valmis. Värv meeldib, lõng samuti. Aga millalgi varsti kavatsen ka suvelõngast kududa.
So I continue with the so-called witner yarn. I hope to finish soon. The colour and the yarn are to my liking. But I intend to knit something from a summer yarn soon.
Nagu arvata võib, see on varrukas. Nüüdseks on mõlemad varrukad valmis.
As you can guess, it is a sleeve. Both sleeves are done by now.

pühapäev, 14. aprill 2013

Suvelõngast või talvelõngast?/Summer yarn or winter yarn?

Tavaliselt räägitakse suvelõngadest eraldi, sest meie kliimas on soojad e. talvelõngad markeerimata, see on iseenesest mõistetav asi. Mõtlesin, kas hakkan kuduma midagi suvelõngast või hoopis soojast villasest. Valik ei sõltu tavaliselt sellest, mis aastaaeg või ilm on väljas. Kui näiteks on hea idee mohäärilõngadele, siis koon ka keset suurt suve mohäärist. Otsustasin, et koon ikka villasest lõngast. Suvelõng saab veel oodata.
It is usually specified when one is talking about summer yarns because in our climate warm, that is, winter yarns are unmarked, it is a default case. I was thinking whether to start something from summer yarn or from a warm wool. My choice usually is not dependent on the season or on the current weather. If I have a good idea for mohair, then I work with mohair in the middle of the summer. I decided that I will use wool. Summer yarns can wait.

reede, 12. aprill 2013

Suvelõngu W&W poes ja väike piilukas jälle/Summer yarns in W&W shop and a little glimpse

Eile oli W&W poes uusi suvelõngu. Igasuguseid värve, rahvast palju. Isegi ei pea midagi ostma, piisab, kui vaatad üle, suhtled teiste kudujatega. Seekord ei ostnud midagi, tavaliselt ei osta lõngu impulsi ajel, mul peaks olema kohe mõte, mida teha. Eks võib ka teine kord uuesti vaatama minna.
Yesterday W&W yarn store presented new summer yarns. All kind of colours, many people together. You don't have to buy anything, it is enough if you gave a glance and talk to other knitters. This time I did not buy anything, usually I try not to buy yarns on impulse, I have to have an idea immediately. Of course I can go there another time. Ja väike piilukas:
And a glimpse:

kolmapäev, 10. aprill 2013

Väike vaheaeg/A short break

Head lugejad, praegu pole mul mahti kirjutada ja kuna praegused kudumid peavad mõnda aega saladuses püsima, siis ei saa näidata ka. Aga olen varsti tagasi!
Dear readers, I have no time to write now and since my current knits have to stay secret for a while, I cannot show anything either. But I will be back soon!

pühapäev, 7. aprill 2013

Piilukas/A glimpse

Praegune kudum peab olema saladus. Annan vaid vihje. Töötan sügisvärvides.
The current project is to remain secreat. I am giving just a hint. I am working in autumn colours.

reede, 5. aprill 2013

Vahepeal valminud/Something finished meanwhile

Näitan üht juba mõni nädal tagasi valminud kudumit. Top on suvelõngast, kuigi tundub, et niipea suvi veel ei saabu (lumi on maas). Ave, tänan piltide eest!
I am going to show you a project that was finished several weeks ago. The top is from summer yarns, albeit it seems that summer is not coming in the proximate future (there is still snow on the ground). Ave, thanks for the pictures!
Lõng/Yarn: Hanna Cable (G-B Wolle, 100 % puuvill/cotton, 50 g/175 m), ~200 g
Vardad/Needles: 3 mm
Ravelry

teisipäev, 2. aprill 2013

Üksik ja üldine, 2. osa/Particular and general, vol. 2

Aitäh kommentaaride eest! Oleks oodanud rohkem arvamusi. Eelmist postitust on vaadanud 112 inimest, aga kommenteerinud vaid 4. Arvan siiski, et vajan ise seda tüüpi teoreetilisi postitusi; võib-olla mõnel vaikival lugejal on ka mingit kasu.
Thanks for comments! I expected more comments. The previous post was viewed by 112 readers but only 4 have commented. Still, I believe I need this kind of theory-driven posts; maybe some silent reader could get something useful from this.
Niisiis, näen kolm külge: (1) konstruktsioon; (2) tehnoloogia (kuidas kootud); (3) stiil, mulje, meeleolu jms.
So, I see three aspects: (1) construction; (2) techniques (how the garment is worked); (3) style, impression, mood etc.
Mia ja AlleRaa lähenevad konstruktsiooni nurga alt. Selles mõttes on kõik kudumid tõesti ühesugused. Et islandi/norra jms kampsun ja Roheline jakk on ümmarguse passega, on täiesti nähtav. Halli sviitri puhul pole see ehk nii ilmne, kuna lõng on karvasem ja suur krae varjab ülaosa. Ümmargune passe tähendab, et kasvatused (või alt kududes, kahandused) on jaotatud enam-vähem ühtlaselt ja ei paikne nt raglaanijoone või õlajoone eel/järel.
Mia and AlleRaa approach from the point of view of construction. In this view, all garments are of the same type. It is easy to notice that the Icelandic/Norwegian sweater and the Roheline jacket have a round yoke. It is less evident in the case of the grey sweater because the yarn is hairier and the big collar conceals the upper part. Rounded yoke means that increases (or, if you work bottom up, decreases) are evenly distributed and are not placed along raglan or shoulder lines.
Ingi ja Marika puudutavad tehnoloogiat ja ka stiili. Tehnoloogia kohta olgu öeldud niipalju, et kirjanduse põhjal olen aru saanud, et õmblusteta kudumine on vanem, kui õmblustega! See on teine jutt ja sellest võiks rääkida kunagi teine kord. Siinsed lugejad teavad, et kui ma just põiki ei koo, siis koon ülevalt alla ja ikka ilma õmblusteta. Aga see on maitse asi. Nii et võib öelda, et soovi korral on need kudumid ka tehnoloogia poolest  sarnased (kas ülevalt alla või alt üles, põhimõte on sama). Tõsi küll, on erinevusi, nt islandi kampsun eeldab tööd mitme värviga jne, aga need on teise ringi erinevused (tehnoloogia seisukohalt mitte põhimõttelised).
Ingi and Marika touch upon techniques and style, too. As far as techniques are concerned, the following should be said: I've understood on the basis of literature that seamless knitting is older than that with seams! This is a completely different story and it can be discussed another time. The followers of this blog know that when I am not knitting sideways, I knit top down and without seams. But this is a matter of preference. So, it can be said that, if you wish, these knits can be viewed as similar from the point of view of techniques (whether top down or bottom up, they follow the same principle). It is true that there are differences, you need to do colourwork in Islandic/Norwegian sweaters but these are differences of the next level (not principle from the point of view of working the garments).
Stiili seisukohalt on aga kõik kolm väga erinevad. Ma ei kujuta hästi ette inimest, kellele sobiksid kõik kolm ühtemoodi hästi. Islandi kampsun ja minimalistlik sviiter on minu jaoks vastandlikud (see pole hinnang, vaid tõdemus, et stiil on seotud välimusega, aga ka sisemine asi: kes on kandja, mida ta enda kohta ütleb, isegi tahtmata). Roheline on nende vahel: naiselik (väga ebamäärane mõiste, aga ilmselt on selge, mida mõtlen), kauni mustriga, kuid siiski ühevärviline. Mulje, meeleolu jms on ka tohutult erinev.
From the point of view of style all three are quite distant. I cannot imagine a person who would look equally well in all three of them. The Icelandic sweater and the minimalist sweater appear as opposites to me (this is not an evaluation but an acknowledgement of the fact that style is linked to appearance but is also an inner matter: who the wearer is, what (s)he tells about him-/herself, even involuntarily). The Roheline jacket is in-between: feminine (a rather vague concept but probably you know what I mean), with a beautiful stitch pattern but in one colour. The impression, the mood created by these garments is completely different.
Nii et kõigil kommenteerijatel on õigus.Veel kord suur tänu!
So all commentators are right. Once again, thank you!