teisipäev, 2. aprill 2013

Üksik ja üldine, 2. osa/Particular and general, vol. 2

Aitäh kommentaaride eest! Oleks oodanud rohkem arvamusi. Eelmist postitust on vaadanud 112 inimest, aga kommenteerinud vaid 4. Arvan siiski, et vajan ise seda tüüpi teoreetilisi postitusi; võib-olla mõnel vaikival lugejal on ka mingit kasu.
Thanks for comments! I expected more comments. The previous post was viewed by 112 readers but only 4 have commented. Still, I believe I need this kind of theory-driven posts; maybe some silent reader could get something useful from this.
Niisiis, näen kolm külge: (1) konstruktsioon; (2) tehnoloogia (kuidas kootud); (3) stiil, mulje, meeleolu jms.
So, I see three aspects: (1) construction; (2) techniques (how the garment is worked); (3) style, impression, mood etc.
Mia ja AlleRaa lähenevad konstruktsiooni nurga alt. Selles mõttes on kõik kudumid tõesti ühesugused. Et islandi/norra jms kampsun ja Roheline jakk on ümmarguse passega, on täiesti nähtav. Halli sviitri puhul pole see ehk nii ilmne, kuna lõng on karvasem ja suur krae varjab ülaosa. Ümmargune passe tähendab, et kasvatused (või alt kududes, kahandused) on jaotatud enam-vähem ühtlaselt ja ei paikne nt raglaanijoone või õlajoone eel/järel.
Mia and AlleRaa approach from the point of view of construction. In this view, all garments are of the same type. It is easy to notice that the Icelandic/Norwegian sweater and the Roheline jacket have a round yoke. It is less evident in the case of the grey sweater because the yarn is hairier and the big collar conceals the upper part. Rounded yoke means that increases (or, if you work bottom up, decreases) are evenly distributed and are not placed along raglan or shoulder lines.
Ingi ja Marika puudutavad tehnoloogiat ja ka stiili. Tehnoloogia kohta olgu öeldud niipalju, et kirjanduse põhjal olen aru saanud, et õmblusteta kudumine on vanem, kui õmblustega! See on teine jutt ja sellest võiks rääkida kunagi teine kord. Siinsed lugejad teavad, et kui ma just põiki ei koo, siis koon ülevalt alla ja ikka ilma õmblusteta. Aga see on maitse asi. Nii et võib öelda, et soovi korral on need kudumid ka tehnoloogia poolest  sarnased (kas ülevalt alla või alt üles, põhimõte on sama). Tõsi küll, on erinevusi, nt islandi kampsun eeldab tööd mitme värviga jne, aga need on teise ringi erinevused (tehnoloogia seisukohalt mitte põhimõttelised).
Ingi and Marika touch upon techniques and style, too. As far as techniques are concerned, the following should be said: I've understood on the basis of literature that seamless knitting is older than that with seams! This is a completely different story and it can be discussed another time. The followers of this blog know that when I am not knitting sideways, I knit top down and without seams. But this is a matter of preference. So, it can be said that, if you wish, these knits can be viewed as similar from the point of view of techniques (whether top down or bottom up, they follow the same principle). It is true that there are differences, you need to do colourwork in Islandic/Norwegian sweaters but these are differences of the next level (not principle from the point of view of working the garments).
Stiili seisukohalt on aga kõik kolm väga erinevad. Ma ei kujuta hästi ette inimest, kellele sobiksid kõik kolm ühtemoodi hästi. Islandi kampsun ja minimalistlik sviiter on minu jaoks vastandlikud (see pole hinnang, vaid tõdemus, et stiil on seotud välimusega, aga ka sisemine asi: kes on kandja, mida ta enda kohta ütleb, isegi tahtmata). Roheline on nende vahel: naiselik (väga ebamäärane mõiste, aga ilmselt on selge, mida mõtlen), kauni mustriga, kuid siiski ühevärviline. Mulje, meeleolu jms on ka tohutult erinev.
From the point of view of style all three are quite distant. I cannot imagine a person who would look equally well in all three of them. The Icelandic sweater and the minimalist sweater appear as opposites to me (this is not an evaluation but an acknowledgement of the fact that style is linked to appearance but is also an inner matter: who the wearer is, what (s)he tells about him-/herself, even involuntarily). The Roheline jacket is in-between: feminine (a rather vague concept but probably you know what I mean), with a beautiful stitch pattern but in one colour. The impression, the mood created by these garments is completely different.
Nii et kõigil kommenteerijatel on õigus.Veel kord suur tänu!
So all commentators are right. Once again, thank you!

Kommentaare ei ole: