teisipäev, 30. august 2016

Võrguline rätik/Mesh shawl

Jälle võrguline muster. Otsustasin ühe lõnga ära kasutada ja teha asümmeetrilise kolmnurga kujulise rätiku. Kindlasti sobiks siia mõni sokilõng, linane või eesti villane, võiks kombineerida nt ripskoega. Seda aga tulevikus.
A mesh stitch again. I decided to use up a certain yarn and to make an asymmetrical triangular shawl. Of course some sock yarn or Estonian wool would be very suitable and it is possible to combine mesh stitch with garter stitch, for instance. But this is for future.
 
 

pühapäev, 28. august 2016

Salli pilte/Pictures of the scarf

See on sall, millest kirjutasin siin ja siin. Sai valmis hulk aega tagasi, nüüd näitan pilte. Kristiina, suur tänu!
It is the scarf I described here and here. It was finished some time ago and now I show you some pictures. Kristiina, many thanks!
 
 
 
 
 
 
Lõng/Yarn: Baltica (Midara), 100 % vill/wool, 50 g/250 m + Haapsalu (Midara), 100 % vill/wool, 100 g/1400 m.; kokku/together ~ 120 g
Vardad/Neeldes: 5,5 mm
Ravelry

reede, 26. august 2016

Mõlemad varrukad/Both sleeves

Nüüd on olemas mõlemad varrukad.
Now both sleeves are finished.
Üleminekud pole alati sujuvad, sest ilmselt pole värvisektsiooni pikkus alati sama. Aga üldmulje jääb siiski enam-vähem mõistlik.
The transitions are not always very smooth because colour sections do not probably always have the same length. But a general impression is more or less reasonable, I presume.
Kaelus on viimistletud. Kui tahta, võib seda teha kontrastse värviga.
The neck opening is finished. If one wants, one can do the finishing with a contrasting colour.
Mul oli alguses 2 vihti, 240 g ja 270 g. Siin on praegu näha, mis on järel (ka igasuguste ümberkerimiste ja sobitamiste tagajärjel). Pikkusesse oleks veel vaja u 10-15 cm. Peaksin kerima nii, et saaks jätkata tumedama (aga mitte kõige tumedama) halliga. Kui kõik on valmis, võib jällegi kerida jäägid nii, et värvide ülemineku loogika säiliks enam-vähem.
In the beginning I had 2 skeins, 240 g and 270 g. Here you can see what is left (also as a result of all kinds of winding and adjusting). I need to work some 10-15 cm more in the length. I have to wind the yarn so that I could continue with a darker (but not the darkest) grey. Once everything is completed, it is possible to wind the rest in such a way that the logic of colour transitions woul be more or less preserved.

kolmapäev, 24. august 2016

Veel nippe/Some more tips

Kere on peaaegu valmis. Koon praegu varrukaid.
The torso is almost done. I am knitting the sleeves now.
Tahaksin, et värvijaotus oleks enam-vähem sümmeetriline mõlemas varrukas. Lõnga peaks olema varuga, et saada 2 enam-vähem sarnase värvijaotusega "tabletti".
I would like to have a more or less symmetrical colour distribution in the sleeves. It is necessary to have some extra yarn in order to have 2 yarn cakes with more or less similar colour distribution.
Varrukad on muidugi väiksema diameetriga, kui kere, neid ei pea kuduma kahest kerast, et saada pikemad sektsioonid. Aga vaadake, oluline on ka värvimuutuse suund. Koon praegu vasakust "tabletist". Algab mustjaspunasest, läheb üle punaseks, helepunaseks, halliks jms. Parempoolne on aga vastupidine, algab mustast, läheb tumehalliks, helehalliks, helepunaseks, punaseks jne. Teist tabletti ei pea ümber kerima, võin kuduma hakata keskelt, sest tableti keskel ongi just mustjaspunane.
The sleeves have of course a narrower diametre than the torso and you don't have to knit them from two balls in order to get logner colour sections. But pay attention, it is the direction of colour change that is important. Now I am working from the cake on the left side. It starts from reddish-black, then changes into red, light red and so on. The right cake is the opposite: it starts from black, then goes into dark grey, light grey, light red, red etc. I don't have to re-wind the right cake, it is enough if I take the yarn from the middle of the cake where it is reddish-black.

esmaspäev, 22. august 2016

Kätte jõuab punane/I am getting to red

Kätte jõuab punane värv. Nüüd koon ringselt.
Now I am getting to the red section. I am working in the round.
Koon nüüd kahest kerast, et värvisektsioonid oleksid laiemad.
I am working from two balls of yarns in order to get broader colour sections. 

laupäev, 20. august 2016

Sviiter üleminekulõngast: mõningaid trikke/Sweater from variegated yarn: some tricks

Muidugi on selliseid, kes üldse ei muretse, et üleminekulõnga sviitri esi- ja seljatüki värvijaotus oleks sümmeetriline. See on muidugi maitse küsimus. Eraldi tükkide kudumisest ja hilisemast kokkuõmblemisest ma ei räägi, see pole minu teema. Kui värvijaotus ei ole oluline, on sellisel juhul kõik on lihtne. Kui aga tahaks, et värvijaotus oleks sümmeetriline, siis on muidugi olemas raglaan, contiguous ja selle modifikatsioonid, ümmargune passe ja taolised konstruktsioonid, kus kohe alustatakse ülevalt alla ringselt. Aga mida teha, kui erinevatel põhjustel ei soovi nimetatud konstruktsioone? Siis tuleb jälgida, kuidas värvid jaotuvad. Esimene asi on kerida lõng n-ö tabletiks (ma ei tea, kas on olemas mõni termin, inglise keeles on yarn cake). Mul on olemas kerija, millega saab selliseid:
Of course there are knitters who are not concerned at all with symmetrical colour distribution on the front and back of a sweater from variegated yarn. This is of course a matter of taste. I am not discussing knitting separate pieces and seaming them, as this is not my topic. If colour distribution is not a problem, then everything is easy. However, if you want symmetrical distribution, there is of course raglan, contiguous and its modification, round yoke and other constructions where you start in the round from top down at the very beginning. But what should one do if, due to different reasons, one does not wish the mentioned constructions? Then one has to pay attention how colours change. The first thing is to winde the yarn into yarn cakes. I have a winder that enables this:
Siin on kohe selge pilt. Seljatükki alustasin halliga ja soovitan kududa mõnda aega (10-15 cm), et oleks näha, kuidas värvid muutuvad.
Here the picture is quite clear. I started the back piece with gray and advice to knit for some length (10-15 cm) in order to see the dynamics of colours.
Hall läheb üle tumehalliks ja varsti muutub mustaks. Esitükkide silmused on juba varrastel. Kuna paatkaelust ei tule, tuleb esitükid kududa esialgu eraldi, siis kujundada kaelaava ja lõpuks ühendada. Selge, et kumbki esitükk on kitsam, kui seljatükk. Järelikult on ühe värvi ports pikem. Mida kitsam on koepind, seda pikem on ühe värvi sektsioon ja vastupidi. Aga minu eesmärk on see, et esi- ja seljatüki ühendades oleks värvidega sama olukord ja ei tekiks järske üleminekuid.
Grey is becoming dark grey and is about to get black. The stitches for the front pieces are already on the needles. As this sweater is not a boatneck, I have to knit the front pieces separately, to shape the neck opening and to join them later. It is clear that each front piece is narrower than the back piece. Thus, a colour section is longer. The narrower is the fabric, the longer is a colour section, and vice versa. My goal is to reach more or less the same colour at the point of joining the front and the back in order to avoid abrupt transitions.
Seega pean esitükke alustama pisut tumedamast hallist, et esitükkide ühendamise hetkeks oleks käes  juba väga tumehall  sektsioon (seljatükil on samal kõrgusel sama värv). Kuna tableti näitab värvijaotust, saan hõlpsasti kerida nii, et jõuan vajaliku värvini. Siis esi- ja seljatükk on enam-vähem sümmeetrilised. On näha, et omavahel on vasak ja parem esitükk sümmeetrilised, vahe selja- ja esitükkide alguse vahel pole väga suur.
Thus, I have to start the front pieces with a darker gray in order to get to a very dark grey section (as is the situation with the back piece at the same height). As the cake demostrates the distribution of colours, I can easily wind further until I get to the right colour. Then fornt and back pieces are more or less symmetrical. You can see that the left and the right pieces are symmetrical to each other and the difference between the top of the back and of the front pieces is not very significant.
Siin näete, et esi- ja seljatükk n-ö sammuvad ühte sammu (seljatükk on sel hetkel juba pikemaks kootud). Mis edasi saab, kirjutan järgmises postituses.
Here you can see that the front and the back are keeping the same pace, so to say (the back piece is slightly longer at the moment). I will write in my next post what happens later.

neljapäev, 18. august 2016

Salle muudkui tuleb juurde/Scarfs keep adding up

Alles hiljuti oli Vilniuses rätikute ja sallide konstrueerimise tund ja alles hiljuti näitasin Sofija ja enda oma võrgulist salli. Täna kirjutas mulle Rima ja saatis oma võrgulise salli pilte. Suurepärased pildid, aitäh!
It was quite recent when I taught shawl and scarf construction class in Vilnius and rather recently I've shown you Sofija's and my own mesh scarf. Today Rima wrote me a message and sent me pictures of her mesh scarf. Lovely pictures, thank you!
Ačiū Jums, Rima!
 
 
 
 
Lõng on linane (Fresco Lino), 50 g/160 m, kulus 2 tokki (üks kumbagi värvi).
The yarn is linen (Fresco Lino), 50 g/160 m, 2 balls (one of each colour).

teisipäev, 16. august 2016

Ei midagi uut/Nothing new

Jõudsin koju. Vaatasin, et kude võiks olla hõredam, sest need kohad õhksilmuste vahel on kuidagi liiga tihked. Harutasin, võtsin 5,5 mm varda, nüüd on parem.
I arrived home. I realized that the fabric could be looser because the section between yarnovers are too tight. I ripped and took 5.5 mm needles, now it looks better.
Nüüd lõpetasin kasvatuste sektsiooni.
I finished the increase section,.

pühapäev, 14. august 2016

Mitte jakk, vaid hoopis sall/Not a cardi but a scarf instead

Algus tundus päris kena, kuid päris lõpus, kui kere ja mõlemad varrukad olid valmis ja hakkasin kuduma sallkraed, sain aru, et lõng ei sobi jakiks. Võib-olla mõni lamedam ja "rahulikum" kude oleks sobinud, aga mõtlesin siis, et mõnest teisest lõngast. Tõsi küll, sviiter tuleks välja, aga mul on nagunii plaanis üks sviiter üleminekulõngast. Nii et proovisin üht augulist mustrit suure vardaga, hakkas meeldima.
At first it seemed rather nice but almost in the end after the torso and both sleeves had been completed and I had started the shawl collar, I realized that this yarn is not suitable for a cardi. Maybe some flatter and "calmer" pattern would do the trick; still, I thought that I would use a different yarn for a cardi. Indeed, I could make a sweater but I am planning a sweater from variegated yarn anyway. So I tried an eyelete pattern with thick needles and liked it.
 
Kasvatan.
I am making increases.
Pahupool on ka päris hea.
The wong side looks quite nice, too.
Kavatsen veel kasvatada mõned mustrikorrad ja siis koon sirgelt. Jätkan juba kodus, täna on mul viimane päev Vilniuses.
I intend to increase some pattern repeats and then to knit straight. I will continue at home, as today is my last day in Vilnius.

reede, 12. august 2016

Kooskudumine Ravelrys/KAL on Ravelry

Esmaspäevast alustame seda salli.
We start this scarf on Monday.
 
 
 
Võite liituda siin.
You can join here.

kolmapäev, 10. august 2016

Haapsalu-Roma sviiter/My sweater from Haapsalu and Roma

Sellega on pikk lugu. Kunagi näitasin proovilappi siin. Sellest pidi saama jakk. Aga sain aru, et kuigi too soonik nägi kena välja, peenikesed ja pehmed villased lõngad liibuvad ikka keha külge, langevust ei ole, pealegi on veel soonik. Proovisin uuesti labases koes, aga ikka polnud see. Siis sain aru, et sellest peab saama sviiter. Sonata, tänan pildistamast!
This sweater has a long story. Once I showed my swatch here. It was meant to become a cardi. Yet I realized that although ribbing looks nice, these thin and soft woolen yarns cling to the body and the fabric is not drapy at all, and it is ribbing in addition to all that. I tried once more in stockinet but it did not seem right. Finally, I realized it had to become a sweater. Sonata, thanks for the photos!

 
 Sviiter on õhuke ja soe.
The sweater is thin and warm.
Lõng/Yarn: Haapsalu (Midara, 100 % vill/wool, 100 g/1400 m), ~ 45 g; Roma (Midara, 100 % vill/wool, 100 g/750 m), ~ 85 g.
Ravelry

esmaspäev, 8. august 2016

Hakkate vist naerma/You will probably laugh

Aga jah, jälle ripsiga poolpatent.
But yes,  half-patent with garter stitch again.
Minu arust tuleb ilus, reljeefne kude.
To my mind, the texture is beautiful and well-defined.
Koos on kaks lõnga: paljudele lugejatele tuttav Haapsalu (Midara, 100 % vill, 100 g/1400 m) ja Baltica (ka Midara oma ja samuti 100 % vill, 50 g/250 m).
Two yarns held together: Haapsalu, known to my readers (by Midara, 100 % wool, 100 g/1400 m) and Baltica (also by Midara and 100 % wool, 50 g/250 m).
Nagu näete, lõngade kombinatsioon muudab pisut värvi; peenvillane annab juurde mahtu. Vaatamata oma metraažile, ei tundu Baltica väga peenike. Mul pole praegu tüüpilist sokilõnga (50 g/200-220 m) ega sarnase metraažiga Aade 8/2 (100 g/400 m), et panna kõik kolm kõrvuti ja näidata erinevust. Metraaž on oluline, kuid ainult sellega arvestada ei saa, sest loeb koostis (sokilõngades on 20-25 % sünteetilist kiudu) ja see, kas lõng on tiheda keeruga või pigem õhuline ja kohev. Baltica on kohev. Koon kogu kupatust 5 mm vardaga. Visuaalselt ja taktiilselt meenutab 3-kordsed Shetlandi villast, millest tegin selle kampsuni.
As you see, the combination of the yarns changes the colour a little bit; laceweight wool adds to the texture. Despite the yardage, Baltica does not feel as a thin yarn. I do not have a typical sock yarn at hand (50 g/200-220 m) neither Aade 8/2 with a similar metrage (100 g/400 m) in order to make a comparative picture of all three and to show the difference. Metrage is important but it is not a whole story because what matters is fiber compositon (sock yarns have 20-25 % artificial fibers) and whether a yarn is tightly spun or is rather airy and fluffy. Baltica is fluffy. I am knitting the whole thing with 5 mm needles. Visually and upon touch the mixture reminds 3-ply Shetland wool that I used for this cardi.

laupäev, 6. august 2016

Tänan kõiki/Thank you all

Tänan kõiki, kes neljapäeval minu tundi tulid. Oli päris kena, pood oli rahvast täis. Rääkisime, et peaksin tulema mõnel muul aastaajal, et saaks rohkem rätikuid ja salle kaasa tuua.
Thank you all who came to my class on Thursday. It was rather nice and the store was full. We discussed a possibility for me to visit during another season when I could bring more shawls and scarves.
 
Sonatalt sain kena kingituse: firmamärgiga karbikeses silmustemärkijad.
I received a beautiful present from Sonata: stitch markers in a little box with the logo.
Aitäh! Thank you! Ačiū!

neljapäev, 4. august 2016

Rätiku pilte/Pics of the shawl

Eile pildistasime, Sonata, suur tänu piltide eest. Just õigeks ajaks, tänaseks tunniks.
Yesterday we took pictures, Sonata, many thanks for taking photos. Just on time for today's class.
Sonata, ačiū Jums už nuotraukas!
 
Kiri seinal tähendab "Kõik jõed voolavad". Sobib kokku langeva, lainetava rätikuga.
The inscription on the wall means "All rivers flow". It goes well together with the drapy, wavy shawl.

 
Lõng/Yarn: Siūlas (4 x linane/4 ply linen), 100 g/500 m, ~83 g (30 g hall/grey, 53 g must/black).
Vardad/Needles: 3,5 mm
Ravelry