pühapäev, 31. oktoober 2010

Korras!/It's fine!

Head lugejad, kõigepealt aitäh kõigile, kes tundsid huvi vesti "restaureerimise" vastu. Nüüd võin näidata, et kõik on korras.
Dear readers, first of all, thank you all who showed concern about the "restoration" of the vest. Now I can show you that everything is fine.

Pildid pole eriti õnnestunud, ootan paremat võimalust. Aga kuna sellest vestist võib juba terve romaani kirjutada, siis otsustasin täna näidata n-ö romaani lõppu.
The pictures are not exactly impressive, I am waiting for a better opportunity. However, since one can write a whole novel about the vest, I decided to show the end of the novel, so to say.

Kulus 130 g 4-kordset linast, vardad nr 2. Metraaži ei tea, sest poolidel puudub igasugune info. Toodetakse Biržai linnas, kahjuks pole vabriku kodulehel eriti palju infot.
I used up about 130 g of 4-ply linen, needles no 2. I know nothing about grams/meters because the cones carry no information. The linen is produced in the town of Biržai: unfortunately, the information on the homepage of the factory is not very detailed.
Vesti seikluste tõttu jäi mul kirjutamata Vilniusest, teen seda nüüd. Tuttav pilt, oli parajasti neljapäev ja kudumisklubi koos!
Because of the vest adventures I have not written about Vilnius, so I am doing it now. A familiar view, it was Thursday and the knitting club was there!

Võrreldes suvega on vitriinidesse ilmunud mohäär. Poodides, kus müüakse linaseid kudumeid, on nüüd mohäär. Vaadake palun seda salli ja arvake ära, palju maksab.
Compared to summer, mohair has appeared on the display windows. In the shops that usually carry linen knitwear mohair has arrived. Please have a look at this scarf and try to guess the price.

140 Lt = 40,5 EUR = 635 krooni. Ma ei tea, kas see on palju või vähe. Parempidine kude, suur varras. Aga üks asi on mulle ebaselge, kuidas võib olla 100 % mohäär? Puhast mohääri ei saaks ju kududa, isegi kõige kallimad sordid sisaldavad mingil määral midagi muud. Aga pilt on ilus!
140 Lt = 40,5 EUR = 635 EEK. I don't know whether this is too much or too little. Stockinette and big needles. One thing I cannot understand: how can there be 100 % mohair? It is impossible to knit pure mohair, even the most expensive brands contain something else to some extent. But the picture is nice!

Avastasin veel ühe lõngapoe, õigemini, see on väike kiosk Halės turul. Põhiliselt müüakse seal türgi lõnga ja mingil määral Leedus, põhiliselt Midara vabrikus keritud/pakendatud lõnga (müüja sõnade järgi ei ole see Leedu toodang).
I discovered yet another yarn store, actually, a little kiosk at the Halės turul. Mostly they carry yarns from Turkey and, to some extent, yarns packed in Lithuania at the Midara factory (as the saleswoman told me, these yarns are not produced in Lithuania).

Ja nüüd ajakirjad. Seekord ei olnud mul palju aega ja ma ei ostnud midagi. Aga kuna on ajakirjade vastu huvi, vaatasin, mis mul kodus on, ja teen väikse ülevaate.
And now the magazines. I did not have much time this time and did not buy anything. However, people show interest towards the magazines and so I looked at what I have at home and here is a small review.

Ülemine on "Rankdarbių kraitelė"("Käsitööde korvike"). Seda tõlgitakse ka eesti (nimega "Minu käsitööd"), läti ja vene keelde, nii et eesti lugejad teavad hästi, millest räägin. Viimasel ajal on seal ka välismaa ajakirjadest ümbertrükke. Tehakse ka erinumbreid, nt palmikutest, pitsist jms.
The upper one is "Rankdarbių kraitelė" ("Handicraft basket"). Translations into Estonian (under the heading Minu käistööd), Latvian and Russian, so that my Estonian readers would know what I am talking about. Recently there have appeared reprints from foreign knitting magazines. They do special issues at times, for instance, about cables, lace etc.
"Mezginizi" tähendab "kudumid". Ilmub sarjas Moters savaitgalis ("Naise nädalalõpp"), aga viimasel ajal kuidagi ebareeglipäraselt. Sellest on kahju, sest seal on aeg-ajalt häid mustreid.
"Mezginiai" means "knitted garments" or "knitwear". It appears in the series Moters savaitgalis (Woman's weekend), but in the recent times somewhat irregularly. It's a pity because from time to time there are nice stitch patterns there.
"Mezginių pasaulis" on juba mainitud Midara vabriku ajakiri või õigemini vihk. Kudumid on Midara vabrikus toodetud/pakendatud lõngast. Mul on 2010.a. kevadnumber, kus enamik asju on Angora-2 lõngast. Ärge laske end nimest eksitada, sest angoorat seal pole, koostis on hoopis 50 % mohääri, 30 % akrüüli, 20 % villa, 100 g/750 m.
"Mezginių pasaulis" is a magazine or even a brochure, published by the above-mentioned Midara factory. The garments are from the yarns produced/packed in the factory. I have 2010 Spring issue where almost everything is from Angora-2. Don't be confused by the name because the yarn does not have any angora but 50 % mohair 30 % acrylic, 20 % wool, 100 g/750 m.
"Pačios" ("Ise") on Casa Lana keti brošüür. Neis poodides müüakse enamasti saksa ja itaalia lõngu (BBB, GGH, OnLine jms). On üsna palju pitsimustreid.
"Pačios" (it is difficult to translate into English, something like "Our-, your,- themselves, feminine") is a brochure published by Casa Lana yarn store chain. The stores carry mostly German and Italian yarns (BBB, GGH, OnLine etc). There are quite a bit of lace patterns.

reede, 29. oktoober 2010

Probleem/A problem

Igasuguseid asju võib juhtuda. Hakkasin nööpi külge õmblema, tundus, et pole päris õiges kohas. Püüdsin eest ära lõgata ja muidugi kahjustasin kogemata koepinda. Nüüd on nii, et muud võmalust pole kui harutada üsna suur tükk ja kududa uuesti. Kahju küll, aga midagi pole parata. All kind of things can happen. I started sewing on the button and had a feeling it is not in the right place. I tried to cut it away and of course damaged the fabric. Now there is nothing else to do but to frog back a large piece of work and to knit again. Very regretful but I see no other way.

neljapäev, 28. oktoober 2010

Lõpuks valmis/Finished at last

Eile õhtul sai valmis. Aga pole veel pestud ja nööpe veel ei ole.
I finished the vest yesterday in the evening. But it has not been washed and there are no buttons yet.


Et miks pole pestud? Olen jälle Leedus töö asjus, pole aega pesta ega kohta, kus kuivatada.
Why it has not been washed yet? I am in Lithuania again for my work purposes and have no time to wash nor place to block.

Nagu näete, alumine äär on kolmnurkne. Homme-ülehomme tuleb taas Karnaluksist nööpe otsida.
As you can see, the lower edge is triangular. Tomorrow or the day after tomorrow I will have to go to Karnaluks to look for buttons.

Võib-olla õnnestub mul hankida leedu kudumisajakirju ja muud huvitavat. Kindlasti astun läbi Mezgimo zona poest!
Maybe I will be lucky to get some Lithuanian knitting magazines and other interesting things. Of course I am going to visit Mezgimo zona shop!

teisipäev, 26. oktoober 2010

Jätkub/Progressing

Kudumine jätkub. Sisuliselt pole midagi uut, kavatsen mõne päevaga lõpetada.
The knitting is progressing. Actually nothing very new here, I am going to finish in a couple of days.

Mõned tagantvaated:
Some back views:


Tegin väga õigesti, et riskisin uue konstruktsiooniga. See oli seda väärt.
I was right to risk with a new construction. It was worth it.

pühapäev, 24. oktoober 2010

Töötab/It works

Ma ei kahetse üldsegi, et harutasin esimese variandi. Nüüd võin öelda: konstruktsioon töötab.
I don't regret in the slightest that I ripped the first version. Now I can say: the construction works.

See riba labases parempidises, mida nägite eelmises postituses, on krae ja esitükiud üheskoos.
The stripe in the stockinette you saw in the previous post is the collar and the front parts together.

Kõige huvitavam on tagantvaade:
The most interesting is the back view:

Mees uudistas, et miks esitükid pole mustriga. Siin on aga vähemalt kaks seika. Esimene: lina puhul on võimalike mustrite valik piiratud. Teha kõik ühesuguse mustriga ei ole minu meelest tark, tahtsin kontrasti krae ja seljatüki vahel, aga et erinevad mustrid sobiksid, arvestades kõiksugu piiranguid, on omaette kunst. Teine: kuna see on konstruktsiooni esimene proov, ei tahtnud ülesannet liigselt raskendada. Äkki tuleks esitükide äärtes kasvatada, siis oleks päris keeruline veel mustriga arvestada.
My husband was curious why I did not make the front parts in a stitch pattern. There are at least two considerations here. First: linen limits the choice of patterns. It would have been unwise in my view to knit everything in the same pattern, I wanted a contrast between the collar and the back piece, but to match different patterns in such limited circumstances is quite a task. Second: this was the first trial of the construction, I did not want to make it too difficult. For instance if increases are needed in the front pieces, it would be quite hard to combine it with a pattern.

Kokkuvõttes: konstruktsioon töötab, kindlasti proovin teiste lõngadega, siis juba tuleb igasugu mustreid!
Having said that, the construction works and I will definitely try it with other yarns, then there will be all kind of stitch patterns!

reede, 22. oktoober 2010

Otsast peale/Starting again

Kindlasti võib juhtuda, et mõni asi läheb valesti. Mul ei läinud otseselt valesti, aga siiski tundus, et esitükid olid kuidagi kitsad ja nii laiu "nööbiliiste" ma ei tahtnud. Harutasin ära, kuigi ehk polnud vajalik, aga mis tehtud, see tehtud. Mõtlesin eile terve päev, mida teha. Otsustasin siiski riskida uue konstruktsiooniga.
It can certainly occur that something goes wrong. It did not go all that wrong with my vest but still I felt that the front parts were narrow and I did not want the "button bands" to be that wide. I ripped, although it was not necessary, still, it's done and gone. Yesterday I thought all day long how to knit. And I decided to go for a new construction.

Pilt on mittemidagiütlev, siin on 20 cm pikk ja 25 cm lai ports labast parempidist. Praegu ei räägi konstruktsioonist. Räägin siis, kui on juba kootud niipalju, et võiks aru saada. Millegipärast ei häiri mind see lõpmatu parempidine, võib-olla sellepärast, et mulle meeldib linast lõnga kududa.
The picture is less than revealing, here is a 20 cm x 25 cm stockinette portion. I am not going to speak about the construction at this point. I will tell more when will have knitted enough to make it explicable and intelligible. For some reason I am not annoyed by the endless stockinette, maybe because I like knitting linen.

teisipäev, 19. oktoober 2010

Jälle lina/Linen again

Ega ma hooaega ei vaata, koon suvel mohääri ja hilissügisel lina!
I am not looking at seasons and knit mohair in summer and linen in late autumn!

Sellest tuleb vest sallkraega.
It will be a vest with a shawl collar.

Lina on nõudlik mustri suhtes. Kuigi see on suhteliselt kapriisne lõng, tulemus on ilus. Veendusin selles suvel, kui sain valmis selle topi.
Linen sets limits in the choice of stitch patterns. Although it is a relatively demanding yarn, the result is beautiful. The top I knitted in summer convinced me.

Vardad 2 mm, 4-kordne linane lõng.
Needles 2 mm, 4 ply linen.

pühapäev, 17. oktoober 2010

Pilte/Pictures

Olen väga tänulik Tiigerliiliale, et ta ise pakkus end pildistajaks. Pildistasime Käsitöö Kaumbamajas Viru tänaval.
I am very grateful to Tiigerliilia that she had offered her photographer skills. The photo shoot took place at Handicraft Centre in Viru street.

Tagant:
Back view:

Külje muster:
The side pattern:
Praegu on probleem selles, et väljas on küll hea valgus, aga oleks külm vesti väel patseerida, sellepärast pildistasime sees. Aga siin on jälle probleem: alumisel korrusel on valgus parem, teisel aga interjöör huvitavam.
Now the problem is that the light is indeed wonderful outside but it would be too cold to walk around with no coat, so we took pictures indoors. But here is another problem: the light is better in the ground floor but the interior is more interesting on the first floor.
Tahtsin ka lähipilti nööpidest. Olen selle valikuga õudselt rahul.
I wanted a close picture of the buttons. I am absolutely satisfied with the choice.
Ja krae.
And the collar.

Lõng/Yarn: Aade Lõng 8/2, 100 g/ 400 m, 160 g
Vardad/Needles: 3,5 mm, 4 mm
Pildid/Photos: Tiigerliilia

laupäev, 16. oktoober 2010

Väga sinine/Very blue

Nagu ikka juhtub, aku sai tühjaks keset pildistamist. Ja valgus oli ka suht vilets. Aga vähemalt näitan, et vest on valmis.
As it happens sometimes, the battery was empty in the middle of photo shoot. And the light was relatively poor. But at least I am showing the finished vest.


Kodus tegin pildi küljest.
I took a picture of the side at home.
Nööbid hankisin hommikul Karnaluksist. Just sellised väiksed "hõbedast" nööbid, nagu tahtsin. Nööbivalik on muljetavaldav ja hinnad normaalsed (3 krooni nööp).
I got the buttons in the morning at Karnaluks. Exactly the kind of little "silver" buttons as I wanted. The choice of buttons there is impressive and the prices are normal (3 EEK).

Eks siis paremad pildid kunagi hiljem. Vest on soe ja Anu sõnul "väga sinine". Õige värv on pildil, kus istun.
Hope to get later some better pictures . The vest is warm and, as Anu rendered it, "very blue". The right colour is in the picture where I am sitting.

neljapäev, 14. oktoober 2010

Tuunika/The tunic

Täna õnnestus mul lõpuks pildistada mohäärituunika omaniku seljas.
Finally, it was possible to take pictures of the mohair tunic with the owner as a model.

Omanik teeb ise ehteid ja kee sobib suurepäraselt tuunikaga kokku.
The owner makes jewelry and the necklace fits perfectly with the tunic.

Seekord olin mina pildistaja rollis.
This time I was the photographer.


Lõng/Yarn: Kidopale (Fonty), 70 % mohäär/mohair, 30 % polüamiid/polyamid, 25 g/ 250 m, ~80 g
Vardad/Needles: 4 mm
Pildid/Photos: Anna

kolmapäev, 13. oktoober 2010

Krae/Collar

Kudusin taljeni ja siis mõtlesin, et alumine osa pole veel selge. Ennee tuleb teha krae, siis saab näha, kuidas jätkata. Krae näitaks, mis siluett olema peab. Eile mõtlesin tükk aega, millises koes krae olla võiks.
I knitted to the waist line and then realized that the lower part is not clear at all. The collar should be done before and then I can see how to proceed. The collar would determine the overall shape. Yesterday I gave a lot of thought to the pattern of the collar.

Tahtsin midagi reljeefset. Muidugi ripskude ja pärlkude on lollikindlad lahendused, aga võib-olla on olemas veel midagi. Proovisin nii ja naa ja siis valisin hoopis sellise variandi, nagu näete.
I wanted something well-defined. Of course, garter stitch and moss stitch are error-proof solutions but maybe there is still another option. I tried in a variety of ways and then opted for the version you see now.

Krae peaks olema suur. Siin on näha, kuipalju on juba tehtud.
The collar should be big. Here you can see how much I have so far.

Ja siin on üldvaade.
And here is a general view.

Loodan, et krae saab varsti valmis, siis ülejäänu on selgem.
I hope to finish the collar soon, then everything else will be more clear.

esmaspäev, 11. oktoober 2010

Sinine/Blue

Mis see on? Üks lemmikmustreid, selge see! Varras ise kukub seda kuduma. Ja lõng on Raasiku 8/2.
What is it? No doubt here, this is one of my favourite stitch patterns! The needles start knitting it all by themselves. And the yarn is Aade Lõng (Raasiku) 8/2.

Ja see kuulub selle vestihakatise juurde.
And it belongs to this prototypical vest.

Alustasin laupäeval ja nüüd on 8 mustrikorda kootud.
I started on Saturday and have knitted 8 pattern repeats.

Praegu tean niipalju, et siia tuleb kindlasti suur krae. Sellele vihjab kollane abilõng.
So far I know that there will be a large collar. The yellow waste yarn hints at this.

laupäev, 9. oktoober 2010

Natuke pilte/Some photos

Nüüd lubatud pilte. Sall tuli päris pikk, 28 cm x 227 cm!
Now the pictures I promised. The scarf is rather long, 28 cm x 227 cm!
Võib keerata mitu korda ümber kaela.
You can wind it several times around your neck.
Anu ütles, et keeraku ma kohe pähe!
Anu said I should put it around my head!
Minu ees ja taga on lõngad ja heie. Värske laadung Raasikult.
There are yarns and pre-yarns in front of behind me. A fresh portion of goods from the Raasiku factory.
See lõngarohkus paneb mõtlema.
This abundance of yarn makes you think.
Kaalusime salli ka, siin on pilt:
We weighed the scarf, too, and here is the picture:
Tegin mõned pildid kodus ka. Siin on pahupool, täitsa kasutatav.
At home I took some pictures as well. Here is the rather usable wrong side.
Kokkuvoldituna:
Folded together:

Ja sügislehe seltsis:
And in the company of an autumn leaf:
Lõng/Yarn: Aade Lõng Artistic 8/1 (100 g/ 800 m), 116 g
Vardad/Neeldes: 3 mm
Pildid/Pictures: Anu
Varraste kohta niipalju, et alguses proovisin 2,5-ga, ei olnud võimatu, aga 3 tundus kõige parem.
Concerning the needles: in the beginning I tried 2.5, it was not impossible but 3 appeared the best option.