pühapäev, 27. veebruar 2011

Jätkub/Progressing

Vahepeal mõtlesin, kas mul läheb vaja kolmandat tokki. Vaadake, mis mul juba on:
Some time ago I was thinking whether a third skein is needed. Look at what I already have:

Võrdluseks panin alla kleidi. See kleit on suhteliselt lühike, aluskleidina kasutasin siin.
For the sake of comparison, observe the dress beneath. The dress is relatively short, I used it here as an underdress.


Ütleme, et mul on kootud ubmes pool. Nüüd vaadake lõnga: vasakul on puutumata teine tokk (100 g), paremal praegune tokk. Isegi, kui teen mõningaid kasvatusi, ei usu, et kolmandat tokki vaja läheb.
Let us say that I have almost half done. Now look at the yarn: on the left is the unused second ball (100 g), on the right the current ball. Even if I make some increases, I don't think I need the third ball.
Edaspidi kavatsen uurida sokilõnga võimalusi. Sokilõngu tehakse mitmesugustes värvides, meetreid 100 g kohta on palju, reeglina ta ei veni välja, on hea langevusega (ürbi, seeliku ja kleidi jaoks oluline omadus).
I am going to further explore possibilities of sock yarns. These are produced in a variety of colours, the yardage per 100 g is big, as a rule, these yarns do not stretch and the fabric has good draping qualities, important for a wrap jacket, skirt or dress.

reede, 25. veebruar 2011

Lihtne kudum sokilõngast/A simple knit from sock yarn

Üleminekulõngast, mida näitasin eelmises postituses, tuleb selline koepind. Lõng on jämeduselt pisut ebaühtlane, värvid vahelduvad.
The variegated yarn I showed in the previous post yields this fabric. The yarn is slightly uneven, the colours are changing.

Sokilõngast võib kududa ka muud. Proovisin mustreid, teoorias peaks sellele lõngale sobima lainlelised mustrid, aga siiski otsustasin, et kõige lihtsam on antud juhul kõige parem.
You can knit other things from sock yarns. I tried various stitches, in theory this yarn is good for feather and fan type of stitch; still, I decided that in this case the easiest is the best.

Mulle meeldib, kuidas kaelus keerdub.
I like how the collar rolls.

Mul on 2 tokki seda lõnga, praegu on esimene veel pooleli. Mõtlen, kas saan kahega hakkama või oleks vaja kolmandat, kui tahan midagi pikemat.
I have 2 skeins of this yarn and the first one is not yet finished. I am thinking whether I can do with two skeins or the third one is needed if I want something longer.

kolmapäev, 23. veebruar 2011

Proovilapp ja midagi uut/The swatch and something new

Proovilapp on pestud ja pingutatud. Nüüd on ta omal kohal Pronksi poes.
The swatch has been washed and blocked. Now it is in the right place, at Pronksi shop.
Türkiisi värvi lõng on samasugune peenvillane. Ongi ainult kaks värvi. Võib-olla peaksin selle mustriga rätiku endale kavva võtma?
The turqoise yarn is the same kind of lace weight wool. There are only these two colours. Maybe I should sometimes consider knitting a scarf with this stitch pattern?
Uus asi hakkab tulema sellest lõngast. Selle sain Menita poest Helsingist. On uus sokilõng, aga teatavasti võib sokilõngast kududa igasuguseid asju.
The new project will be from this yarn. I got this from Menita yarnshop in Helsinki. It is a new sock yarn but of course you can knit all kind of things from a sock yarn.
See on silt.
This is the label.

esmaspäev, 21. veebruar 2011

Punane proovilapp/A read swatch

Mainisin siin, et Pronksi lõngapoes on uusi lõngu ja et sain ülesandeks kududa paar proovilappi. Nüüd alustasingi punasest peenvillasest.
I mentioned here that the Pronksi yarnshop had received some new yarns and that I got an assignment to knit a couple of swatches. I started the red laceweight wool today.
Eesti lehemuster, mis on tuntud pajulehekirja nime all. Vardad 3 mm. Laius on u. 20 cm, lõin 37 silmust (2 mustrikorda x 16 silmust, 1 silmus sümmeetria jaoks ja 2 ääresilmust kummaski ääres). Lõng on jämeduse poolest võrreldav Raasiku 8/1-ga (100 g/800 m), aga on palju pehmem ja keerd on nõrk. Pitsirätiku kudumiseks sobib kenasti, muu suhtes pole kindel, kardan, et venib.
Estonian leaf pattern is known under the name pajulehekiri 'willow leaf stitch'. Needles 3 mm. The width is about 20 cm, I casted on 37 stitches (2 pattern repeats x 16 stitches, 1 stitch for the symmetry and 2 edge stitches at each edge). The weight of the yarn is comparable to Raasiku 8/1 (100 g/ 800 m) but is much softer and the twist is rather weak. It would fit nicely for a lace shawl but I am not sure about other things, I am afraid it is stretchy.

laupäev, 19. veebruar 2011

Ürbi disainist/Designing a wrap jacket

Paistab, et ürbid on viimasel ajal lemmikteema (nii minu kui teiste oma). Mulle kirjutatakse aeg-ajalt ja esitatakse küsimusi, eriti kui minu lõng ei ole kõige tavalisem (nt eesti lõngad maailma teises otsas või mõni tundmatu etiketita lõng nagu siin).
It appears that wrap jackets have recently become a favourite topic (both of mine and other people). From time to time I get letters with questions, especially if my yarn is not very common (for instance, Estonian wools in further parts of the world or some unknown yarn without label like here).
Vaatame uuesti musta ürbi konstruktsiooni (loodan, et nüüd on joonis selge) ja mida see meile lubab. Kõik öeldu käib ka tavalise nelinurkse ürbi kohta (vt pilte siin).
Let us consider the construction of the black wrap again (I hope the drawing is more clear this time) and what it gives us. Everything is valid about a usual rectangular wrap as well (see drawings here).


1. Olgu öeldud, et täpselt sama lõnga puudumine ei ole takistus. See teebki kudumise huvitavaks: sama muster, aga teine lõng annab hoopis teistsuguse, võib-olla hoopis vägevama tulemuse. Tean, et siis küsitakse, aga mitu silmust luua, kuna lõng on teine ja kudumistihedus on teine. Minu vastus: kui muster ja lõng sobivad kokku, kui koepind on sobiv, siis on kõik korras, sest ürp juba oma olemuselt ei vaja väga täpset figuuri järgi sobitamist ja ei pea midagi väga radikaalselt ümber kalkuleerima.
1. Let it be stated that the lack of the exactly same yarn is not an obstacle. This is what makes knitting exciting: the same stitch pattern but a different yarn yields a completely different, maybe even better result. I know that the next question will be: how many stitches to cast on because the yarn and the gauge is different. My answer: if the stitch pattern goes well with the yarn and the fabric is to your liking, everything is fine because wrap jacket does not need much shaping and you do not have to make radical re-calculations.
2. Oletame, et alustate põiki (kõige tavalisem konstruktsioon). Kui on kahtlus, parem luua rohkem silmuseid. Kui on mõnda aega kootud ja on olemas juba 10-15 cm laiune riba, vaadake, kas pole liiga lühike. Kui tundub pikk, pikkus võib minna kraesse. S.o. hetkel, kui on vaja otsustada, kus on käeauk, eraldate kraele rohkem silmuseid. See ei tee inetumaks, vaid hoopis vastupidi, kraega saab mängida.
2. Suppose you start sideways (the most common construction). If you are in doubt, cast on more stitches. Once you have knitted for some time and have some 10-15 cm, make sure the length is not too short. If it appears long, the extra length can be transferred to the collar. That is, at the moment when you have to decide where to place the armhole, you can allocate more stitches for the collar. It will not make your wrap uglier, on the contrary, later you can play with the collar.
3. Kuna ürp ei vaja erilist sobitamist figuuri järgi, avaneb tohutu võimalus mustrite valimiseks. Pind on suur.
3. Whereas wraps do not need shaping, you have a great opportunity to choose stitch patterns. The fabric surface is large.
4. Ürpe on üsna palju ajakirjades ja ka poodides. Võib uurida õpetusi mitte niivõrd selle pilguga, kui palju silmuseid luua, vaid pigem vaadata proportsioone: üldmõõtmed, käeaugu pikkus, krae pikkus. Poes võib selga proovida ja vaadata, milline pikkus sobib (mul on mõõdulint ja märkmik alati kaasas).
4. There are many wrap jackets in knitting magazines and also in stores. You can study the patterns not for the number of stitches to be cast on but rather for proportions: overall measures, the length of the armhole, the length of the collar. In a store you can try on and see which length is good (I always carry a measuring tape and a notebook with me).
5. Luban, et ürpe ja nendeteemalisi kirjutisi tuleb veel.
5. I promise that I will have more wraps knitted and have more wrap-related posts.

neljapäev, 17. veebruar 2011

Käsitöö 2/2011

Lõpuks sain oma Käistöö numbri.
Finally, I got my copy of the Käsitöö magazine.

Juhtkirja saadab juba tuttava rohelise linase kleidi pilt.
The editorial is accompanied by a picture of the familiar green linen dress.

Ja siin on suurem pilt.
And here is a bigger picture.

Veel on see sall.
And there is also the scarf.

Kõigi fotode autor on Mark Raidpere. Number on huvitav, hästi palju lugemist, küll inimestest, küll moeajaloost, küll tehnikatest.
All the pictures are my Mark Raidpere. The issue is informative, there is a lot to be read about people, fashion history and techniques.

teisipäev, 15. veebruar 2011

Punast ja sinist ja muud/Red and blue and other colours

Kiire on, ei jõudnud eile kirjutada. Pronksi poes on uusi lõngu. Siin on peenvillased ja peenike meriino, ilus pitsilõng.
It is a busy time, I did not have a chance to post yesterday. New yarns have arrived to the Pronksi shop. Here is some laceweight wool and thin merino, lovely lace yarns.
Ja mitu poolitäit mohääri, ilusaid värve.
And several cones of mohair, beautiful colours.
Leti ees on nüüd selline pilt, kuna lõngad pole veel oma kohta leidnud.
The overall picture in front of the counter is like this because the yarns have not yet found their place.
Sain tellimuse proovilappide kudumiseks. Sinine on villa ja siidi segu, punane on villane. Kahju, et villa ja siidi segu on ainult seda värvi.
I got another order to make swatches. The blue yarn is a wool-silk blend and the red one is pure wool. It's a pity the blend is only in this colour.
Et kujutaksite ette lõnga jämedust, panen ka pildi mündi taustal.
In order for you to have an idea of the yarn weight, here is a picture with a coin.
Nüüd hakkan töötama üllatuskudumi kallal, sedapuhku siin ei näita. Räägin siis muud juttu, konstruktsioondest, lõngadest jms.
Now I am starting to work on a surprise project, not to be shown here so far. I will discuss other things, constructions, yarns etc.

laupäev, 12. veebruar 2011

Roheline sall/Green scarf

Kristiina tegi täna terve hulga pilte, pärast oli mul tegu valimisega! Mõned pildid, kus sall on kaelas.
Kristiina took a whole bunch of pictures today and later I had such a hard time choosing! Some pictures where I am wearing the scarf in the usual manner.

Võib ka ümber pea mässida.
And it can be wound around the head.
Interjööri pilte (Kehrwiederi kohvikus on huvitavat mööblit):
Pictures of the interior (the Kehrwieder cafeteria has some interesting furniture):
Kristiinale meeldis see pilt:
Kristiina liked this picture:

Aga mulle meeldisid pildid kohvitassidega:
And I liked pictures with the coffee cups:


Ja siin vaatan pisut eemalt:
And here I am observing it all from a distance:
Lõng/Yarn: Cascade Yarn Alpaca Lace (100 % alpaka, 50 g/400 m), 50 g.
Vardad/Needles: 3,5 mm
Pildid/Pictures: Kristiina

reede, 11. veebruar 2011

Lühike positus/A short post

Olen jälle reisilt tagasi. Sall sai pingutatud, praegu on sellised pildid:
I am back from a trip. The scarf has been blocked and here are the pictures for now:

Homme saan loodetavasti korralikke pilte päevavalguses. Muide, nii Eestis kui Soomes lubatakes hästi tõsist pakast, nii et muudkui kududa sooje asju!
I hope to get decent pictures tomorrow in the daylight. By the way, they promise a serious frost in Estonia and in Finland, so knitting warm things would be most appropriate!

teisipäev, 8. veebruar 2011

Äär/Edge

Mõtlesin, milline äär võiks sallil olla, arvestades, et lõnga pole väga palju ja eriti seda, et muster on küllalt intensiivne.
I was thinking what kind of edge to choose for the scarf, given that I don't have much yarn and, especially, that the stitch pattern is quite busy.

Jah, ongi nii, lihtsalt krousis äär. Kasvatasin järsult ja kudusin labases parempidises koes, lõpuks mõned read ripskoes. Nüüd niisutama ja pingutama!
Yes, it is just a ruffled edge. I made abrupt increases and knitted in stockinette and some garter rows in the end. Now washing and blocking!

pühapäev, 6. veebruar 2011

Pilte/Some pictures

Lühike ülevaade. Niipalju on kootud:
A short review. I have this much:

Ja pisut lähemalt:
And a little bit closer:

Muster:
The stitch pattern:

Kindlasti venib sall pärast pingutamist. Lõnga on kokku 50 g, oleks vaja arvestada veel ääremustriga.
Of course the scarf will grow after blocking. Totally I have 50 g of the yarn and I have to allow some yarn for the edge pattern.

reede, 4. veebruar 2011

Mitmesugust/Various matters

Kiired ajad, ei jõua kirjutada, hea veel, et jõuan kududa. Näitan salli, kootud on u. 30 cm. Mõnus lõng ja probeemitu kudum.
The schedule is tight, I don't have time to write, I am glad I still can knit. Here is the scarf, approximately 30 cm done. The yarn is pleasant and the knit is unproblematic.

Sain need lõngad Ungarist. Mis neist tuleb, jäägu mõneks ajaks saladuseks. Reedan ainult, et see on ungari firma Barka, hall on alpaka-villa segu ja lilla on meriino.
I got thes yarns from Hungary. Let it remain a secret for a while what will become of it. I am saying only that it is a Hungarian firm Barka; the gray one is alpaca-wool blend and the purple one is merino.

Ja midagi sellist, mis näitab, et kudumid on igal pool meie ümber.
And something that proves that knitwear is everywhere around us.

Foto autor on Stina Kase, pilt on välismaalastele (põhiliselt soomlastele ja rootslastele) mõeldud ajalehe The Baltic Guide kaanel (veebruar 2011). Päris armas, et on lausa kaks sõlge! Mustrid on palmikud ja vana hea vausabakiri. Kena kombinatsioon, siin on, mida mõelda.
Picture by Stina Kase, the pictures is on the cover of The Baltic Guide magazine, intended for foreign tourists (mainly Finns and Swedes, February 2011). It is cute that the model is wearing two brooches! The stitches are cables and good old horseshoe pattern. It proves to be a fine combination, there is something to think about.

teisipäev, 1. veebruar 2011

Mitmesugust, midagi uut ka/Various matters and something new

Esialgu lubatud jutt konstruktsioonist. Tavaliselt on nii, et ürp on põhimõtteliselt nelinurk aukudega. Sellest olen kirjutanud siin. Pildil on viimati kootud musta ürbi konstruktsioon (ilma varrukateta). Ürp on kokku pandud kujul ja hõlmad on vaheliti. Kui hõlma pikkus on paras, käeaugu silmused võib maha kududa ja krae silmused ootele panna ning mõnda aega jätkata n-ö külje osa. Siis tekib ka käeauk. Seejärel uuesti luua sama palju silmuseid, kui maha kootud, ja võtta uuesti töösse krae silmused ning jätkata selja osa.
I will start with a description of the construction. Usually a wrap/wrapigan is a rectangle with holes for the arms. I have written here about it. In the picture is the construction of my recent black wrap (without sleeves). The wrap is folded here and one front piece covers the other. When the first front piece has a sufficient length, you can bind off the stitches for the armhole and put aside the stitches for the collar and continue only the side. Thus you will get an armhole. Then you cast on the same number of stitches as bound off for the armhole and start working on the collar stitches again and knit the back piece.

Põhimõtteliselt võiks kududa ka ülevalt alla või alt üles. Igal kudumissuunal on omad eelised ja puudused. Sellest mõni teine kord.
In principle you can knit the same piece bottom up or top down. Every knitting direction has its strong and weak sides. I will talk about it some other time.

See valge pitsiriba on proovilapp Pronksi poe tarvis. Anu palus kududa peenikesest villa-puuvilla segust midagi pitsilist. Võtsin selle mustri "Pitsilistest koekirjadest" ja hakkas meeldima. Otsustasin, et kuna mul on praegu palju pitsilõnga, koon selle mustriga endale pitsisalli. Lõng on Cascade Yarns Alpaca Lace (50 g/400 m), Deena kingitus. Mõlemal juhul on vardad 3 mm.
This white lace stripe is a swatch for the Pronksi yarn shop. Anu has asked to knit something airy from this laceweight wool-cotton blend. I picked the pattern from "Pitsilised koekirjad" and discovered that I like it. As I have a lot of laceweight yarn now, I decided to make a lace scarf in this pattern. The yarn is Cascade Yarns Alpaca Lace (50 g/400 m), Deena's present. In both cases I use 3 mm needles.

Tegelik värv on ereroheline.
The true colour is bright green.