neljapäev, 30. jaanuar 2014

Tutvuge Linda Marvenguga/Meet Linda MarvengLinda Marveng on norra kudumisdisainer ja lähedane sõber Ravelrys. Nüüd tutvustan teda oma lugejatele. Esitasin mõned küsimused, all on tema vastused. Valisin välja mõned pildid, mida kasutan Linda lahkel loal (fotograaf Kim Müller). Pange tähele rõngassalle, mida sobivad sviitritega kokku ja on kasutatavad kraena!
Linda Marveng is a Norwegian knitting desinger and a close friend on Ravelry. I am going to present her to my readers. I asked some questions and here are her answers. I chose some pictures of her desings that I use with Linda's kind permission (photos by Kim Müller). Please pay attention to cowls that match sweaters and can be used as a collar!
 
1. Kuidas hakkasid disaineriks?
Olles modifitseerinud kõik õpetused, mille järgi kudusin, otsustasin, et on aeg alustada otsast peale ja teha oma õpetusi. Olin jõudnud teha vaid paar jakki ja mõned aksesuaarid, kui norra kirjastuse  Cappelen Damm toimetaja Inger Margrethe Karlsen küsis, kas tahaksin kirjutada kudumisraamatut. See oli suurepärane väljakutse, kuid ka üsna koormav ülesanne, sest sinna taheti vähemalt 32 kudumit, seega võttis raamatu tegemine peaaegu 3,5 aastat, kuna kudusin üle 20 mudeli ise.
1. How did you start designing?
I had done numerous modifications to all the patterns I knitted, and decided it was time to start from scratch and make my own patterns. I had only done a few cardigans, and accessories when editor Inger Margrethe Karlsen from the Norwegian publishing firm Cappelen Damm asked if I was interested in making a knitting book. It was the perfect challenge for me but a daunting task since they wanted at least 32 designs, hence it took nearly 3,5 years to make it since I knitted more than 20 garments myself.  
2. Kuidas kirjeldaksid oma esteetikat (kas on kindlaid stiilieelistusi)?
Kui kavandan, pean silmas iseend, mu eesmärk on elegantsed ja samas trendikad riided. Olen hästi rahul, kui neid saab kanda erinevalt, näiteks tagurpidi, või kui neil on mitu otstarvet, nagu näiteks rõngassall vööna. Mulle meeldivad aksessuaarid, iseäranis rõngassallid, ja ma leian tihti, et nad on hädavajalikud riidetüki lisandi või kontrastina, nii et rieetus muutub pidulikumaks. Jumaldan tekstuuri, mind paelub pits ja palmikmustrid, seda kõike kindla vormi osana. Soovin julgustada kudujaid arendada nende enda potentsiaali ja loomisvõimeid.
2. How would you describe your esthetics (preference for any  particular style)?
I have myself in mind when I design, and aim for elegant yet trendy garments. If they can be worn in different ways, like upside down, or have more than one function like a cowl worn as a belt for instance, I am very pleased. I love accessories, cowls especially, and often find it necessary to make one to match or contrast the garment so it becomes more dressy. I adore texture and are drawn to lace and cable patterns, within a strict form language. I aspire to challenge knitters to develop their own potential as well as creative abilities.

3. Millised on Su konstrueerimispõhimõtted?
Eelistan ikka vanamoodsat alt üles kudumist, sest mulle meeldib kududa mustriskeemi järgi õigetpidi. Usun, et õmblused annavad kudumile stabiilsust ja püsivamat vormi, samas tean, et on kudujaid, kes eelistavad õmmelda võimalikult vähe. Nii et võtsin seda arvesse ja tegin viimased jakid ühes tükis kolme tüki asemel (soovin nimetada neid ikka jakkideks, kuna nad on ametlikuma väljanägemisega). Nüüd koon ringselt ka varrukaid, ei koo edasi-tagasi.
3. What are your construction principles?
I still prefer the old fashioned bottom up, because I like working charts the right way around. I do belive seams give garments stability, and better shape but know there are many knitters who prefer to sew as little as possible. So I have taken this into consideration and made the last jackets - I like calling them jackets since they are more formal - in one piece instead of three pieces. Now I also knit the sleeves in the round, instead of flat.
4. Su lemmiklõngad (kiud, tootjad)
Mulle meeldivad norra firma Hifa lõngad, sest nad kasutavad värve nagu kunstnikud, ja neil on mitmesuguseid särbrulisi lõngu, mis annavad suurepärast reljeefset pinda. Eriti nende Ask - Hifa 3, Sport [inglise lõngajämeduse liigendamise süsteemis annab tihedust 24-26 s 10 cm kohta] 5-kpuhas villane, ja Norsk Pelsull (norra pell-tõugu lammastelt). Hifa lõngade tootja Hillesvåg on hiljuti saanud muuseumiks, vt video: http://www.youtube.com/watch?v=qxwQF_5IaZc
Samuti meeldib mulle nende puuvill, eriti Perle, 4-kordne lõng [Fingering, 32 s 10 cm kohta]. Kipun valmia tugeva keeruga lõngu, et saada reljeefset koepinda. Muud mu lemmikud on: Madeline Tosh Sock Yarn ja DK, Wollmeise Lace ja Sock, Alchemy Silken Straw ja Borg Vävgarner Tussah Silk.
4. Your favourite yarns (fibers, manufacturers)
I love the Norwegian Hifa yarn because they work with colours like artists do, and have several ranges of melange yarns with fabulous stitch definition. Especially their Ask – Hifa 3, a Sport/5-ply pure wool, and Norsk Pelsull (from Pelt Sheeps). Hillesvåg who makes Hifa yarn has recently become a Museum, see video: http://www.youtube.com/watch?v=qxwQF_5IaZc
I also like knitting with their cotton yarn, especially Perle, a Fingering/4-ply. I tend to select yarns with a tight twist to achieve an ultimate stitch definition. Other favourite yarns of mine are: Madeline Tosh Sock Yarn and DK, Wollmeise Lace and Sock, Alchemy Silken Straw and Borg Vävgarner Tussah Silk.
5. Kas soovid midagi lisada?
Mind vaimustab toetus, mida saan oma Ravelry rühmast, ja mul on ülimalt hea meel näha testkudujate tulemusi ja valmiskudumeid. Kui rajasin oma rühma eelmise aasta mais, mul polnud aimugi, et tugi aitab mul korrastada disainimisplaane ja mu enda produktiivsust. Kui Teile meeldivad mu kudumid, palun astuge rühma ja andke mulle disainimistööd juurde.
5. Anything to add
 I am overwhelmed with the support I receive from my group on Ravelry, and I am thrilled to see the results from the test knits as well as the other finished projects. When I started my group in May last year, I had no idea that the support would help to structure my design schedule, and aid my productivity. Please join, if you like my designs, and keep me busy with even more design submissions. 
Linda blogi (inglise keeles) on siin. Head lugemist!
Linda's blog (in English) is here. Enjoy reading!
Aitäh! Thank you! Tack!

teisipäev, 28. jaanuar 2014

Soonik/Rib

Eelmisel aastal kirjutasin soonikute teemal. Praegu katsetan igasuguste reljeefsete kudedega. Soonik ei ole ainult pahempidiste ja parempidiste vaheldumine. Näiteks on võimalik vaheldada parempidiseid ja ripskude. Alustasin sviitrit soonikus, lõng on Fabel (Drops). Nii parem kui pahem pool tundub kena.
Last year I wrote on the topic of ribbing. Now I am trying out various textured patterns. Ribbing is not just an alternation of knit and purl stitches. You can alternate knit stitches and garter, for instance. I started a sweater in ribbing, the yarn is Fabel (by Drops). Both right and wrong side seems nice.

laupäev, 25. jaanuar 2014

Patentkoes sviiter/Sweater in English rib

Juba hulk aega tagasi valminud sviiter. Helin, tänan piltide eest! Olen väga rahul sellega, kuidas ta välja tuli. Kaelus võiks olla ka pisut kitsam, aga ei ole võimatu. Mul on nüüd suur kiusatus kududa jälle midagi patentkoes! Lubasin kunagi varem kirjutada mahakudumisest, et kas varrukatel äraproovitud viis sobib ka alumise ääre jaoks. Sobib küll! Kui keegi tahab teada, kommenteerige, siis kirjutan hiljem täpsemalt (mahakudumise süsteemid on omaette jutt, neid peaks ka eraldi kirjeldama).
The sweater was finished long ago. Helin, thanks for the pictures! I am rather pleased with how it turned out. The neck opening could be slighly smaller but is not impossible. Now I am quite tempted to knit in English rib again! Some time earlier I promised to write about bind-off, whether the way I used for the sleeves is suitable for the bottome edge. It is! If someone wants to know, please write a comment and I will write a post later (in general, bind-off methods is a separate topic and needed to be covered in a special post).
 

Lõng/Yarn: Kauni (Teksrena) 8/2, 100 g/400 m, ~ 600 m.
Vardad/Needles: 3,5 mm, 4 mm
Ravelry
Lõngafirmast. On suur arusaamatus, kas Kauni ja Aade Lõng on üks ja sama. Sisuliselt küll. Kauni on edasimüüja. Kauni firma ostab Aade Lõnga (Raasiku vabriku) toodangut, viib Leetu ja laseb seal pesta ja kerida. Samuti ostetakse leedu Teksrena vabriku lõnga. Kõik see pakendadakse kenasti ja müüakse Kauni nime all. Eestis on müügil Teksrena lõnga ka erinevate siltide all, mõnikord silt puudub ja öeldakse lihtsalt "maavillane".
On the yarn company. There is a big question whether Kauni and Aade Lõng are the same. Essentially, they are. Kauni is a distributor. Kauni buys Aade Lõng (the Raasiku factory) products and transports to Lithuania to be washed and wound. They also buy yarns produced by the Lithuanian company Teksrena. All is nicely packed and distributed under the name of Kauni. In Estonia you can buy Teksrena yarns under various labels and sometimes without a label, jsut as "country wool".

neljapäev, 23. jaanuar 2014

See pole veel lõpp/It is not the end yet

... sest eilne katse läks luhta. Koepind oli liiga tihke ja kuna lõng pole eriline rätikulõng, siis tekkis mul tunne, et pean korraks kõrvale panema ja võib-olla seda lõnga juurde hankima ja tegema jaki või sviitri. Kuid siis tuli meelde, et mul oli sokilõngast rätik, mis läks Piret Ilvesele. Tõsi küll, Dropsi Fabel meeldib mulle rohkem, kui praegune Austermanni Step Classic, kuigi koostis ja metraaž on peaaegu sama. Ja muster töötab!
... because the yesterday's attempt failed. The texture was too dense and since the yarn is not quite a shawl yarn, I had a feeling that I should put it aside and maybe get some more yarn and make a jacket or a sweater. But then I recalled that I had a shawlette from sockyarn, I did it for Piret Ilves. Still, I like Fabel by Drops more than the present Step Classic by Austermann, albeit the fibers and the yardage are almost identical. And the stitch pattern looks good!

teisipäev, 21. jaanuar 2014

Kas seekord läheb õigeks?/Will it turn right this time?

Jutt on ikka lõngast, millest kirjutasin siin. Esiteks, loobusin värvide kombineerimisest. Pole eriti minu rida, pealegi ei ole ma kindel, kuidas need faktuurid omavahel sõbrustavad. Teiseks, proovisin nii ja naa, muidugi pole see rätiku lõng (kuigi mitmest sokilõngast saab ka rätikuid kududa). Mõtlesin siis, et teen midagi hästi lihtsat.
This is about the yarn I wrote about here. First, I decided against combining colours. This is not very much my thing and, besides, I am not sure how these textures would agree among themselves. Second, I tried various ideas and of course it is not a shawl yarn (although many sock yarns are suitable for shawls). Then I decided to do something very simple.
Niisiis, mitte midagi erilist, ei mingeid ambitsioone, lihtsalt midagi, et lõnga jäägid ära kasutada.
Thus, nothing special, no ambitions whatsoever, just something to use up the remaining yarn.

pühapäev, 19. jaanuar 2014

Mustrimaailma foorumi sünnipäev/Birthday party of the Mustrimaailm forum

Täna kogunesime F-hoonesse, päri tore oli, aitäh kõigile. Panen üles mõned pildid.
Today we gathered at the F-hoone restaurant, it was fun, thank you all. Here are some pictures.
 
 
 
Paremalt vasakule: Triin, Helin, mina.
From right to left: Triin, Helin, me.

laupäev, 18. jaanuar 2014

Kui ei tea, mida kududa, koo.../If you don't know what to knit next, knit...

Kuidas sellele küsimusele vastata? Tavaliselt on mul väga selge vastus: sviiter või jakk. On mitmeid läbiproovitud konstruktsioone, universaalseid mustreid (s.o. praktiliselt igale lõngale sobivaid) jne. Aga nüüd mõtlen lõnga jääkidele. Ma ei ole eriti kirjude asjade kuduja, aga kahevärviline rätik pole vist võimatu.  Sinine (mis on tegelikult tumedam) on Austermanni sokilõng, must on Austermanni siidiga mohäär. Mõtlen veel.
How would you answer the question? Usually I have a pretty clear answer: a sweater or a cardigan. There are several well-tested constructions, universal patterns (that is, the ones that look well in any yarn) etc. But now I am thinking about yarn leftovers. Multi-coloured knits are not exactly my thing but a two-colour shawl is not impossible. The blue yarn (which is darker in reality) is Austermann sock yarn and the black one is silk mohair by Austermann. I have to think it over.


Eile alustasin Mustrimaailmas diagonaalse sviitri kooskudumist. Rahvast ei ole kuigi palju. Ootan! Hiljem teeme Ravelrys ka inglise keeles.
Yesterday I started KAL of the diagonal sweater at the Mustrimaailm forum. There are few knitters. You are welcome! Later we will do it on Ravelry in English.

kolmapäev, 15. jaanuar 2014

Piilukas/A quick view

Ma ei tohi veel näidata valmivat tööd, aga see on väike osa. Nagu aru saate, lõng on seesama käsitsi kedratud vill, millest olen varem kirjutanud.
I cannot show the work in progress but this is a small part. As you understand, the yarn is the hand-spun wool I've written about some time ago.
Teine kord tuleb juttu ka patentkoe mahakudumisest.
Another time I will discuss bind-off of English rib.

esmaspäev, 13. jaanuar 2014

Tõlgendamisest/On interpretation

Mõni inimene oskab juba ette näha, kuidas mudel "omaks" muuta. Aeg-ajalt toimub see nii-öelda kogemata, nt kootakse hoopis muust lõngast ja see muudab üldmuljet, kuigi algselt ei olnud niisugust eesmärki. Kuid praegu on jutt teadlikust tõlgendamisest. See on minu sviiter:
Some peopole see already from the beginning how to turn a pattern into their "own" one. Sometimes it happens unconsciously, for instance when one takes a completely different fiber and it alters the general impression, although it has not been intended. But now I will talk about conscious interpretation.  Here is my sweater:
Aga siin on Sonata oma:
And here is one by Sonata:

Niisiis, võib jälle küsida, kas tegemist on ühe või sama kudumiga (samal teemal siin ja siin). Kuid antud juhtum on selgem, kui varemkäsitletud, sest Sonata töötas minu õpetuse järgi (mõned lühikesed read ja lisakasvatused ei muuda asja). Seega konstruktsiooni ja teostuse mõttes on need samad, kuid stilistiliselt on kudumid küllalt erinevad.
Thus, you can ask again whether this is the same or a different knit (on the same topic see here and here). But the present case is easier than those considered earlier because Sonata worked my pattern (some short rows or additional increases are irrelevant). Therefore, the construction and the way of knitting are the same but the knits differ stylistically quite a bit.
Sonata stiilisuund on nn naturaalne: mugavad, hubased kudumid, millel on rustikaalset ja/või etnograafilist hõngu (kirjatud mustrid, traditsioonilised pitsid), mõnikord on seal minimalismi, aga see on rahulik, naturaalne minimalism. Võite vaadata Ravelrys siin. Kuidas on Sonata saavutanud just talle sobiva efekti? Esiteks, muidugi lõnga abil: minul on mohäär meriinoga ja vardad 4 mm, temal on islandi vill Plötulopi (Isteks), pehme ja paks, vardad 3 mm. Teiseks värvide kombinatsioon ja väike värviline mustririba. Nii et kui minu sviiter tundub igav, võtke õpetus ja tehke omaks! Konstruktsioon jääb samaks, stilistika aga muutub.

Sonata's style can be characterised as natural: comfortable and cosy knits with rustic and/or ethnographic leaning (colourwork, traditional lace), sometimes there is minimalism that is calm and natural. You can observe her work on Ravelry here. Ho has Sonata achieved the effect that suits personally her style? First, by the means of the yarn, of course: I have mohair and merino and needles 4 mm and she has Islandic wool Plötulpi (by Isteks), soft and bulky, needles 3 mm. Second the combination of several colurs and a narrow coloured horisontal pattern. So if you find my sweater borring, just take the pattern and make it your own! The construction remains the same but the style changes.

laupäev, 11. jaanuar 2014

Must-valge/Black-and-white

Näitan jakki, mis on juba hulk aega valmis, aga alles täna sai pildistatud. Helin, aitäh piltide eest!
Now I show the jacket that has been finished a while ago but got photographed only today. Helin, thanks for taking pictures!
 
 
Lõng/Yarn: Riza (100 g/280 m), 20 % mohäär/mohair, 10 % vill/wool, 52 % akrüül/acrylic, 18 % polüamiid/polyamide, 200 g +
Vardad/Needles: 4 mm, 5 mm
Ravelry
Väga lihtne kudum. Varrukas on täiesti sirge.
It is a very simple knit. The sleeves are completely straight.
Ja veel üks asi: Linda on väga kena ja on postitanud minu raamatu ülevaate oma blogis. Aitäh!
One more thing: Linda is so nice and has posted my book review on her blog. Thank you!
Takk!

neljapäev, 9. jaanuar 2014

Jälle patentkoest/On English rib again

Patentkoes sviiter meeldib mulle päris hästi. Varrukad on valmis, kaelus viimistletud, nüüd koon kere osa.
I like quite a lot the sweater in English rib pattern. The sleeves are done, neck opening finished and now I am working on the torso.
 
Ärge vaadake värvi, see on siin täitsa vale! Alumisel fotol on muster hästi näha. Niisuguse koe puhul tekib küsimus, kuidas maha kududa, et ei kisuks või et ei oleks liiga lõtv. Varrukate puhul on mul juba vastus olemas. Vaatan, kas sama lahendus töötab ka kerega (mõnikord tuleb kaelus, varrukad ja alumine äär maha kududa erineval viisil), siis annan kindlasti teada.
Please ignore the colour, it is not rendered properly at all! The stitch pattern is quite visible in the bottom picture. While working in the pattern one can ask how to bind off in order to prevent the edges from being too tight or too loose. I already have answer for the sleeves. It remains to be seen whether this solution works with the torso as well (sometimes you have to use different bind-off ways for the neck opening, sleeves and the bottom edge). I will definitely let you know.

teisipäev, 7. jaanuar 2014

Käsitsi kedratud lõng/Handspun yarn

Hea Villa Seltsi lõngadest olen kirjutanud siin ja siin. Nüüd lõng on käes. Varsti hakkan kavandama.
I have written here and here about yarns by Hea Villa Selts (Good Wool Society). Now I have received the yarn. I am going to do some planning soon.
 
Lõnga jämedus on 100 g/265 m. Kokku on pisut üle 300 grammi. Iga kera juures on kena silt, kus on kirjas, mitu grammi ja meetrit on antud keras. Liis, tänan väga!
The weight is 100 g/265 m. There is slightly more than 300 grams altogether. Every ball has a nice label saying how many grams and metres there is in a given ball. Liis, thank you very much!
Järgmises postituses jätkan juttu patendimustrist.
In the next post I will write more about English rib pattern.

pühapäev, 5. jaanuar 2014

Patent/English rib

Olen juba hulk aega mõelnud, et tahaks proovida mingit lihtsat reljeefset mustrit. Millegipärast pole kunagi midagi teinud patentkoes, nüüd tegin alustust. Lõng on Teksrena (Leedu) villane, antud juhul pole kuigi ühtlane ja kohati võib kergesti katki minna. Aga selline kude sobib hästi (muu variant oleks labane parem- või pahempidine või ripskude). Tegelik värv on pigem hallikas-rohekas. Kududa on päris lõbus, lihtne, kuid sugugi mitte igav.
I've been thinking for quite some time that I would like to try a simple textured stitch. For unkonwn reasons I've never don anything in English rib and made a start now. The yarn is wool by Teksrena (Lithuania), this particular sample is rather uneven and can easily break. But his pattern fits well (other alternatives would be stockinette or reverse stockinette or garter stitch). The real colour is more greenish grey. It is fun to knit it, very easy but not borring.
Muster nõuab teatud tähelepanu. Ringsel kudumisel soovitan võtta 0,5 numbri võrra jämedamad vardad, sest ringsel kudumisel võib kude olla tihkem.
The pattern requries some thought. When working in the round, I recommend going up 0.5 needle size because in round knitting the gauge may be tighter.

neljapäev, 2. jaanuar 2014

Värvist ja stiilist, natuke kudumisest ka/On colours and style and something about knitting as well

Lubatud postitust värvidest.  Tegelikult värvidest ja stiilist. Hoiatan, et jutt on pikk! Loen mõningaid venekeelseid stiiliblogisid (kas moeanalüütika või arutlused isiklikust stiilst), seekord leidsin jälle midagi, mida tahaksin oma lugejatele vahendada. Maija on stilist, elab Moskvas, annab stiilinõu ja peab oma blogi siin. Olgu öeldud, et stiilinõu ei tähenda midagi nagu "Sel sügisel on moes X värvid ja kleidid olgu Y siluetiga" või "Pirnikujulisele figuurile sobib järsult laienev seelik". Sest minu arust stiil on midagi, mis on keha kuju, välimuse ja kindlasti ka isiklike suundumuste kombinatsioon. Oletame, et pirnikujulisele figuurile sobib just nimetatud kujuga seelik. Aga arvesse tuleb võtta proportsioonid (nt kas kere on pikk või lühike, milline peab olema seeliku pikkus jms). Kuid äkki konkreetne inimene ei armasta 1950-ndate esteetikat või ei kanna seelikuid üldse? Mis kasu on siis sellest nõuandest? Stilisti töö on tabada, mis on see sisemine suundumus. Olen kirjutanud, et mul on väga terav taju, mis on minu oma, mis ei ole minu oma ja mida võiks proovida. Oma stiili loomine algabki selle taju arendamisest.
The promised post about colours. It is about colours and style, in fact. I am warning you that the text is rather long! I read some Russian-language style blogs (fashion analysis or deliberation about personal style) and have recently found something I would like to share with my readers. Maya is a stylist from Moscow, she gives style advice and has her blog here. It should be mentioned that style advice is nothing like "this Autum colour X is in trend and dresses should have Y shape" or "Pear-shaped body looks flattering in a full skirt". Because in my view style is a combination of external characteristics,  appearance and, for sure, also personal inclinations. Let us suppose that pear-shaped figure indeed looks nice in the mentioned type of skirt. But one should take proportions into account (for instance, whether the torso part is long or short, what about the length of the skirt etc). And what if a particular person dislike the esthetics of the 1950s or does not wear skirts at all? What could one possibly gain from such an advice? A stylist has to discover this internal inclination. I have repeatedly written that I have a very clear intuition about what is mine, what is not mine and what I could try. The initial point of personal style developemnt is the development of this kind of intuiton.
Seejuures võib selguda midagi niisugust, mida Maija kirjeldab siin. Muide, meil on suht sarnane koloriit, ka tema on "talv" (konkreetne alatüüp võib erineda ja pealegi on erinevaid süsteeme), tumedate juuste ja silmadega ja heleda nahaga.
In the process something like Maya describes here may become apparent. By the way, we have a relatively similar type, she is also Winter (a particular subtype may differ and there are different systems as far as subtypes are conserned).
Nimelt räägib Maija oma värvidest. Mitmed stilistid järgivad teatud värvide klassifikatsiooni (nt Beauty for All Seasons vms) ja soovi korral annavad kliendile individuaalse värvipaleti. Tal on ka oma palett, mida võite näha selles postituses. Kui vene keelt ei oska, ei ole midagi, pildid on päris näitlikud. Ta on pannud oma paletid kokku nii, et oleks näha, mis värve ta kasutab. Kasutatavad värvid on paleti alguses. Enamiku ei kavatse ta üldse kasutada. Mis siis, et talle sobiksid teoreetiliselt ka muud paletis olevad värvid, ta ei vaja neid. "Kõik need värvid kaunistavad kontrastset talve kahvatu-kollaka naha, rohekas-pruunide silmade ja tumepruunide juustega. Aga mis minul on sellega pistmist? :)".
Namely, Maya discusses her own colours. Many stylists follow a certain classification within seasons (for instance, Beauty for All Seansons etc) and provide their clients with individual colour palettes, should one wish so. She has her own palette that you can see in the post. If you don't read Russian, no problem, the pictures are quite telling. She has arranged her palettes so that you can see what colours she uses. These colours are in the beginning of each palette. Most of colours are of no use to her. And it does not matter that theoretically other colours in the palettes suite her because she does not need them. "All these colours flatter a contrasting Winter with a pale yellowish skin, green-brown eyes and dark brown hair. But what does this have to do with me?:)"
Enda kohta kirjutab ta: "Olen klassikalilt tõsise ja hea tüdruku näopildiga, kes ei näe kuigi veenvalt välja eredate värvide virrvarri keskel või armsate pastellvarjunditega või lõbusate trükimustritega. See ei pane mind sugugi muretsema. Kõige rohkem armastan rahulikke, vaoshoitud värvitoone... [Maijale meelepäraste look'ide Pinteresti album on siin ja sealt leidub ka kudumeid]. ...Seletan igaks juhuks, et ma ei pea värvilisi riideid inetuks, vaid et  peaaegu täielik värvide puudumine on minu isiklik valik. Ühesõnaga, näen välja veidravõitu kõigi mulle võõraste stiilide värvigammades". Pange tähele viimane lause, see ongi see, mille pärast kirjutan praegust postitust. Värv või värvikombinatsioonid, mustrite olemasolu või puudumine on rohkem või vähem seotud stiiliga.
She writes about herself the following: "I have a classical appearance of a good and serious girl who does not look convincing amidst a storm of colours or with cute pastell shades or with merry printed patterns. And I am not concerned with it in the slightest. I mostly like calm, reserved colours... [Maya gives examples of looks she likes here on Pinterest and by the way there is knitwear there]. ... Just in case, this is not that I consider coloured garments as ugly but rather that almost complete absense of colur is my personal choice. In short, I look kind of weird in colour combinations of all styles that are strange to me". Please pay attention to the last sentence, this is why I am writing this post. A colour or a combination of colours, the presence or absence of patterns is more or less linked to style.
Meie stiilid (ja mitte ainult koloriit) on mõnevõrra sarnased, kuid Maija oma on pigem "naturaalne minimalism" (minu enda sõnastus ja mitte termin) ja minu oma on "dramaatiline minimalism". Väga tihti tekib ka selline tunne: teoreetiliselt võiks sobida see ja see värv/tegumood, aga, nagu Maija ütleb, mis on mul sellega pistmist? Aeg-ajalt kannan smaragdrohelist, tumelillat, punast, kuid põhiline on must ja hall. Kusjuures hall peab olema suhteliselt tume või sinakashall. Valgele lähenev hall enam ei sobi. See funktsioon, mida teistel täidavad eredad värvid, täidavad mul alati ehted (need peavad alati olema). "Dramaatiline" ei tähenda väljakutset või agressiivsust, vaid kontrasti lihtsa joone ja oma põhivärvi ning markantsete ehete vahel.

Our styles (and not only season colouring) are somewhat similar but Maya's style is more "natural minimalism" (this is my wording and not an established term) and mine is "dramatic minimalism". Very often I have the same feeling: in theory this or that colour/garment may suit me but, as Maya puts it, what does this have to do with me? From time to time I wear emerald green, dark purple and red but my main colours are black and grey. The latter has to be relatively dark or bluish gray. The one that approximates white does not suit. The function that other reserve for brigh colours is fulfilled by jewelry (I always have to wear some). "Dramatic" does not mean a wish to shock or agression but rather a contrast between simple shapes and my basic colours on one hand and noticeable jewelry on the other.
 
Mis sellel kõigil on pistmist kudumisega? Seletus on väga lihtne. Kui me ei õmble/ei koo, vaid valime poes pakutava hulgast, siis meie ainus vastutus on õige valiku tegemine. Kui aga teeme ise, siis loome oma riideid ise algusest peale. Valik ei piirdu otsusega "sobib/ei sobi", vaid valikuid on palju: lõnga tüüp ja selle omadused, lõnga värv, kudumi siluett, konstruktsioon, proportsioonid jms. Mõne lõngafirma värvikaart on selline, et mul pole sealt midagi tahta.
You may ask what it has to do with knitting. The explanation is fairly simple. If we do not sew/knit but rather choose our clothes from what is being on offer in stores, then making a right choice is our only rseponsibility. But if we make our garments, we create them from the scratch. The choice is not limited to the decision "fits/does not fit" but there is a lot of choices: the type and caracteristics of the yarn, the colour, the shape of the garment, the construction, proportions etc. Unfortunately, some yarn produces have such colour cards that there is nothing for me there.

Maija, aitäh, et lubasite mul kasutada Teie postituse materjale!
Maya, thank you for your kind permission to yous your post!
Майя, спасибо Вам, что разрешили использовать Ваши материалы!