laupäev, 30. september 2017

Rätik ja mõned järeldused/The shawl and some conclusions

Rätik on valmis. Aga siin on mitu seika juures. Olen üht-teist õppinud. Sirbikujulised rätikud on reeglina sellise konstruktsiooniga, et 2 rea kohta lisandub 6 silmust või 4 silmust. Selle esimesega on selge, selline on nt Serenade rätik.
The shawl is finished. But there are some issues. I've learned something useful. Sickleshaped shawls are usually constructed so that per 2 rows there are 6 increases or 4 increases. With the former it is more or less clear, for instace, Serenade shawl is an example.
Kuidas aga viimasega? Siin oleneb palju lõngast, mahakudumisviisist ja pingutusest. Põhimõtteliselt võib saada ka kolmnurkse rätiku, millel on pikad otsad. Kui aga maha kududa hästi lõdvalt, on võimalik saada ka sirbikujulise, nagu on see rätik.
What about the latter? Here a lot depends on the yarn, bind off techniques and blockign. In principale one can get also a triangular shawl with long ends. If you bind off rather losely, it is possible to obtain a sickle shaped shawl like this one.
Mis on aga sirbikujulise ja eelmainitud kolmnurkne seos? Algus võib olla tõesti nurgeline. Vaadake seda pilti (Ravelryst).
What is the connection between sickle shaped shawl and the above mentioned triagular shawl? The beginning can be angular. Look at this picture (from Ravelry).
Miks siis minu mustjashall rätik on (peaaegu) ilma kühmuta? Lõng on meriino, väga pehme, samas raske, kude on lõtv (ripskude jämeda vardaga). Seekord aga juhtus nii, et kudusin valmis, pingutasin ja nägin, et kühmust ei pääsenud. Lõng on kerge, mohääri-villase segu, muster on labase koe põhine. Kuna mul on värviblokid, sain aru, kuidas saab ära parandada. Lõikasin ära algosa (seal, kus üks värv lõppes), panin vardale ja kudusin  paar rida teises suunas.
Why then my black-and-grey shawl is (almost) without the bump? The yarn is merino, very soft, yet heavy, and the fabric is loose (garter stitch with large needles). However, this time it occured that I blocked the shawl ad noticed that there is a bump. My yarn is a very light mohair-wool blend, the pattern is based on stockinette stitch. As my shawl is with colour blocks, I realized how to improve it. I cut of the beginning (the portion with the first colour) and knitted a couple of rows in the opposite direction.
 
 
 
Seega tuleb alustada suurema silmuste arvuga. Alustasingi järgmist niiviisi.
Thus, you have to start with a larger number of stitches. This is how I started a new one.
Loodetavasti saab varsti normaalseid pilte. Aga mees ütles juba, et rätik on hästi pehme ja ta tahab seda endale.
Hopefully, I will get normal pictures soon. But my husbad already said that the shawl was very warm and that he wanted it for himself.
Ravelry.

neljapäev, 28. september 2017

Ehk seekord õnnestub/Maybe it will work this time

Võib-olla on teil meeles see postitus. Mõtlesin nüüd, et see o teine, peenem ja kohevam lõng (mohääri-villa segu), koepind ei lähe nii meeletult keerdu, võib-olla tuleb välja.
Maybe you remember this post. I thought that maybe with a different, thinner and fluffier yarn (mohair-wool blend) the fabric would not curl so excessively and it will work.
Alumisel pildil on ehk rohkem näha. On kolme värvi Angora 2, nüüd hakkan juba äärt kuduma.
Perhaps you can see more in the picture below. There is Angora 2 i three colours and I am already knitting the edge.
Saab jäägid ära kasutada.
Will use up the leftovers.

teisipäev, 26. september 2017

Jälle kaksikud/Twins again

Teil on võib-olla meeles see pilt:
Maybe you remember this picture:
Seekord on mulle mõeldud ainult üks sviiter, must. Varsti viin halli omanikule. Aga on tore võimalus pildistada kõrvuti.
This time only one of them is for me, the black one. I will get the grey one to the owner soon. But it is fun to capture both of them in the same picture:
Ja must üksinda:
And the black one separately:

pühapäev, 24. september 2017

Palmikutega sviiter/Cabled sweater

Eelmise postituse rätiku pilt sai palju komplimente ja like'e Facebookis. Suur tänu!
The photo of the shawl from the recent post got many complements and likes on Facebook. Many thanks!
 Kas see hall sviiter on meeles? Varsti näitan ka korralikke pilte. Niikaua aga koon endale samast lõngast, ainult musta ja pisut kitsama. Välimuselt jääb ikkagi suur kampsun, aga paar sentimeetrit võib külgedelt rahulikult ära koristada, mulje on parem.
Do you remember this grey sweater? I am going to show proper pictures soon. So far I am making another one for myself from the same yarn but in black and a slightly narrower one. The overall look of a large sweater will remain but I can diminish a couple of centimetres from the sides because it gives a better impression.
 

reede, 22. september 2017

Pilte/Pictures

Marlén Mais, suur tänu pildistamast! Tegime täna Balti jaama turul mõningaid pilte.
Marlén Mais, thank you so much for taking pictures! Today we want to the Balti jaam market and took some pics.
 
 
Juba tuttav rätik, sellise kujuga peaks veelgi tegema.
It is a familiar shawl and I have to do more shawls with this shape.
Ravelry
Ja sviiter.
And the sweater.
 
Ravelry

kolmapäev, 20. september 2017

Sviiter ja rätikud, koos ja eraldi/Sweater and shawls, together and separately

Sviiter on valmis. Kulus 7 tokki ja pisut 8-ndat (Belle, Drops).
The sweater is finished. I used up 7 balls and a little bit of the 8th (Belle by Drops).
 
 
Ei olegi midagi erilist, tradistioonilised pildid (ei tea, millal saan enda seljas pildistatud). Arvasin, et võib samahästi pildistada koos hiljutiste rätikutega. Sviitri pind on sile (varrukate oma mitte, aga nad ei domineeri), seega saab kombineerida nii siledate kui reljeesete rätikutega.
Nothing special, just usual pictures (don't know when I will have modelled pictures). I thought I can photgraph it together with my recent shawls. The fabric of the sweater is smooth (to say nothing about the sleeves but they do not dominate), so one can match the sweater both with smooth and textured shawls.

esmaspäev, 18. september 2017

Näitan rätikut/Here is the shawl

Rätiku pilte.
Some pictures of the shawl.
 
 
 
Ei ole kaalunud. Kasutasin ära kõik villase jäägid ja lisasin veel ühte sobivat lõnga. Rätik pole kuigi suur. Kui õnnestub fotosessioon korraldada, siis näitan ka enda kaelas. Muuhulgas, on väga tõenäoline, et mees võtab selle endale. Meil on ühised värvid, mis teha! Ainult juurde kududa.
I have not weighed it yet. I used up all wool leftovers and added another suitable yarn. The shawl is not lage. If it would be possible to do a photosession, I will show modelling pictures. By the way, it is very probable that my husband will appropriate this shawl. What can you do if we have colours i common! Only to knit anothe one.

laupäev, 16. september 2017

Seriaal on läbi/The series is over

Rätik sai valmis. Loodetavasti saan näidata varsti. Enne ärasõitu alustasin sviitrit, aga ei tahtnud reisile kaasa vedada, koon nüüd seda. Lõng on Belle (Drops), puuvillase ja linase segu. Praegu on veel palav villase või mohääisviitriga, puuvillane on päris sobiv.
The shawl is finished. Hopefully, I will be able to show it soon. Before my depature I had started a sweater but did ot want to drag it with me, so I am now working on this. The yarn is Belle (by Drops), a cotton-line blend. It is too early yet for a woollen or mohair sweater and a cotton sweater is quite practical.
Nagu näha, kõik on väga lihtne, klassikaline kaarega varrukas, aga varrukal on ripsitriibud. Triibiku idee meeldib mulle, triipudega saab mängida, nt tookord oli 1 rida ripsis (lõng ei talunud muid variante), siin on aga 3 rida ripskoes.
As you see, everything is quite simple, there is a classical set-in sleeve and it has some stripes in garter stitch. The idea I had in this sweater is quite nice, you can play with stripes, for instance, I had then 1 row of reversed stociette (the yarn did not tolerate any other options) and here I have 3 rows of garter stitch.

Üks varrukas on valmis, teine pooleli, ja tuleb veel keret jätkata.
I have one sleeve done, the second one is in progress and then I have to continue the torso.

neljapäev, 14. september 2017

Seriaali uus osa/A new episode of the series

Seriaal nimega "Anna koob rätikut", järgmine osa. Muster on küll ilus, aga lõng on kapriisne, libe, lõheneb, silmused on ebaühtlased. Muidugi võib heietada, et miks see lõng pole selline nagu Raasiku villane (samahästi võib heietada, miks külmkapp ei tööta kohvimasinana ka). Aga sellest pole kasu, tuleb teha midagi, mis sellele lõngale meeldib. Vana hea poolpatendis asümmeetriline rätik paistab olevat sobiv variant. Midagi uut ja huvitavat arendame lemmiklõngadest.
The series "Anna is knitting a shawl" continues, the current episode is on. The stitch pattern is quite nice but the yarn is moody, slippery, splitty, the stitches are uneven. Of couse one can lament why this yarn is not like wool produced in Raasiku (in the same spirit one can lament why a refridgirator does not work as a coffee machine as well). But this gives you nothing, you have to come up with something the yarn likes. Good old asymmetrical shawl in half-brioche stitch appears to be a suitable option. I will do something new and exciting from my favourite yarns.
Kasvab kiiresti, koon jämeda vardaga, et kude oleks õhuline.
It is growing fast, I am working with large needles in order to obtain airy fabric.

teisipäev, 12. september 2017

Jälle otsast peale/Starting all over again

Jah, rõõmustasin liiga vara. Sest kui koepind oli piisavalt suur, ei olnud see ilus. Ääred hakkasid tohutult rulli minema. Lõng on väga kapriisne. Siis mõtlesin, et pean ju midagi välja mõtlema! Olen praegu välismaal, muidu oleks juba lisanud mõnda peenikest lõnga ja vaadanud, kuidas see mõjub.
I rejoyced too early indeed. Because when the fabric became sufficiently large, I saw it was not nice. The edges curled quite strongly. The yarn is rather moody. Then I thought I have to come up with something in any case! I am abroad now, otherwise I would have tried to add some thin yarn and seen the result.
Selline lihtne kude. Selles koes on see sall, aga endale tahan teravate otstega.
This kind of simple stitch pattern. I have made this scarf in the pattern but I want one with pointed ends.
 
Kude on üsna reljeefne. Aga tuleb arvestada, et pärast pesu venib pikkusesse, kuna on auguline.
The fabric is textured. But one has to take into account that after washing it will stertch in the length because the pattern has eyelets.

pühapäev, 10. september 2017

Mida ma tahtsin ja mis lõpuks välja tuleb/What I wanted and what will eventually become of it

Mulle meeldis, kuidas eelmine rätik välja kukkus. Mõtlesin, et teen jääkides sama konstruktsiooniga lihtsa rätiku. Mäletate seda sviitrit?
I liked how the previous shawl came out. I intended to do a simple shawl with the same construction from leftover yarns. Do you remember this sweater?
Seda lõnga (tallevillast 100 g/370 m) on mul veel u 67 g, on veel muidki jääke. Proovisin nii ja naa, tahtsin teha ripskoes suure vardaga, nagu eelmise rätiku puhul. Kude polnud üldse ilus. Lõng on pehme, samas libe ja ei taha mingit mustrit, isegi ripsi mitte. Labases koes aga tundus kuidagi igav. Kui teha labases koes, siis peenemast õhulisemast lõngast. Mis teha, see lõng pole Aade Lõng 8/1!
I have about 67 g of this yarn (kid wool 100 g/370 m) and some other leftovers. I tried i many ways, I wanted to make it in garter stitch with large needles like I made the previous ones. The fabric was not nice at all. The yarn is soft and slippery at the same time and does not tolerated any stitch patterns, not even garter stitch. Stockinette seemed somehow uninteresting. If I were to make this in stockinette, then I would choose a thinner and more airy yarn. Cannot help it, this yarn is not Aade Lõng 8/1.
See muster on peaaegu sama, nagu selle rätiku oma. Aga pisut teine kalkulatsioon, sest kasvatuste skeem on teistsugune.
This is almost the same pattern as in this shawl. But the calculation is somewhat different because the priciple of increases differs.
Vaatame, mis välja tuleb. Igatahes rätikute konstrueerimise tunni õppematerjal täieneb.
We shall see how it evolves. In any case the teaching material for my shawl construction course will get some new items.

reede, 8. september 2017

Puhas eksperiment/Pure experiment

Nagu eelmises postituses kirjutasin, oli mul kaks võimalust, kuidas jätkata. Otsustasin n-ö puhta eksperimendi kasuks, ei hakanud lühikesi ridu tegema. Tulemuseks on lihtne väike rätik, saab vabalt  ümber kaela keerata ja otsad on pikad. Peenvillasest tegi vaid 3-4 rida lõpuks, tuli kontrastne äär.
As I mentioned in the previous post, I had two options how to go on. I decided in favour of pure experiment, so to speak, and did not introduce short rows. As a result I got a small shawl that is sufficient to twine around the neck and to have long ends. I added only 3-4 rows in the end in the laceweight wool and got an edge in a contrasting colour.
Siin pildil on hästi näha kuju. Ja all on juba korralikumad pildid. Kunagi loodan, et saab ka minu kaelas pildistada.
In this picture you get a pretty good idea about the shapw. And below there are better pictures. I hope that some day it will be possible to get modelled photos.

 
 
Lõng/Yarn: Lace Merino Degrade (Lana Grossa), 50 g/400 m, 50 g; Roma (Midara), 100 g/750 m, ~10 g; tundmatu peen puuvillane/unknown thin cotton 100 g/1400 m, ~500 m.
Vardad/Needles: 5 mm
Ravelry

kolmapäev, 6. september 2017

Mitu võimalust/Several options

Praegu näeb välja rätik nii.
This is how the shawl looks like as of today.
Saab juba korra ümber kaela keerata, aga otsad on veel lühikesed. Sellel pildil on umbes pool rätikut.
I can wind it once around my neck but the ends are still too short. The picture displays approximately a half of the shawl.
Lõnga on veel mingil määral. Kui otsa saab, plaanin võtta musta peenvillast, mis on enam-vähem sama jämedusega. Aga siis on kaks võimalust: kas jätkata sama kasvatuste rütmiga või tekitada lühikesi ridu, et pikendada otsi kiiremini. Võib teha nii ja naa. Eksperimendi puhtuse mõttes võiks jätkata samamoodi (ei, see ei ole sama kasvatuste skeem, nagu sellel ja sellel rätikul), aga lühikesed read oleksid huvitavamad.
I have a little bit more of this yarn. When I will run out of it, I will continue with black laceweight wool that is approximately of the same weight. Then there are two options: to continue the same system of increases or to make short rows in order to get longer ends faster. It is possible to do both ways. For the sake of purity of the experiment it is possible to continue in the same manner (no, this is not the same increase system as here and here), but short rows are more entertaining.

esmaspäev, 4. september 2017

Otsast peale/From the beginning

Mõnikord on nii, et kood ja kõik oleks nagu kena, muster ja lõng sobib, aga endal on kuidagi ebahuvitav. Nii juhtus ka seekord. Nii et otsustasin alustada hoopis teise koe ja teise konstruktsiooniga rätikut.
Sometimes it happens that you knit and eveything seems to be allright, the pattern and the yarn are compatible, yet it feels somehow uninteresting. This is what happened this time. So I decided to start a shawl in a different stitch and with a different costruction.

Viimasel ajal märkasin, et kui ripskoes kududa suure vardaga, siis on hoopis teine efekt. Koon nüüd 5 mm-ga. Vaatame, kui suureks rätikuks lõnga jätkub. Aga alati saab juurde võtta  sama jämedusega musta peenvillast või mohääri.
Recently I've noticed that knitting garter stitch with large needles yields a different effect altogether. Now I am knitting with 5 mm needles. We shall see what size I will finally get. But it is always possible to do the final section in black wool of the same weight or with mohair.