laupäev, 29. juuni 2013

Eksperiment nr. 3/Experiment no. 3

Niisiis, kooskudumine Mustrimaailmas jätkub. Järgmine samas stiilis kudum tuleb juba talvisest lõngast ja varrukatega. Näitan pilte (Ave, suur tänu pildistamast!), värv on tegelikult sügavam.
Well, KAL at the Estonian forum is in progress. The next knit in the same style will be from winter yarns and with sleeves. Here are the pictures (Ave, many thanks for taking the photos!), the real colour is more intensive.
Lõng/Yarn: Cottone Viscose (Drops), 54 % puuvill/cotton, 48 % viskoos/rayon, 50 g/110 m, ~ 200 g.
Vardad/Needles: 3 mm

reede, 28. juuni 2013

Kooskudumine jätkub/KAL is in progress

Mustrimaailmas on päris palju huvilisi, mõni on juba kõige huvitavama osa valmis saanud. Mul on seis selline:
In the Mustrimaailm forum quite a few knitters showed interest and some of them have already finished the most interesting part. My progress is here:

kolmapäev, 26. juuni 2013

Kooskudumine algab/KAL starts now

Teema Mustrimaailma foorumis on avatud. Siin on mu proovilapp, lõng on Cotton Viscose (Drops), viskoosi-puuvilla segu, 50 g/110 m.
The topic in the Mustrimaailm forum is opened. Here is my swatch, the yarn is Cotton Viscose (Drops), cotton-rayon blend, 50 g/110 m.
Arvan, et teen isegi tihedamad triibud (nt 5 rida labases parempidises, 1 rida parempidiselt).
I think I will even make denser stripes (for instance, 5 rows in stockinette and 1 row in reverse stockinette).

teisipäev, 25. juuni 2013

Kui palju lõnga kulub/How much yarn is needed

Tihti ei mõtle ma kuigi palju sellele, kui palju lõnga varuda, orienteerun enam-vähem metraaži järgi, aga oleneb muidugi ka materjalist. Seekord aga arutlesin nii, et  võib-olla on 4-st tokist vähe (50 g/165 m), võtsin 5. Jutt on lühikese varruka topist.
Usually I don't spend much time thinking how much yarn I should get and plan more or less according to the yardage and also depending on the fiber. However, this time I thought that 4 balls is too small an amount (50 g/165 m). It is about a short-sleeved top.
Tulemus on aga üllatav (kuigi, kui järele mõelda, mis siin ikka nii üllatuda). Sain hakkama 3 tokiga, allesjäänud jupp on 3-nda toki jupp. Nüüd püüan ülejäänud tokid ringi vahetada, kui võimalik. Endiselt kiidan lõnga Catania Fine (Schachenmayr Nomotta), võtaksin hea meelega sama lõnga teist värvi.
The result is surprising (however, after some thought, there is no reason to be surprised). I managed with 3 balls and the remaining piece is from the 3rd ball. Now I will try to exchange the remaining balls, if possible. I have not changed my opinion and praise Catania Fine (Schachenmayr Nomotta); I could use this yarn in another colour.

reede, 21. juuni 2013

Kooskudumise plaanid/Plans for knitting together

Mustrimaailma foorumis hakkame varsti jälle koos kuduma. Ravelrys on waterfall-krae valemi testimine peaaegu läbi, mõtlesin, et eesti foorumis, kus paljud oskavad ise kalkuleerida, oleks see päris sobiv. Hankisin Dropsi Cotton Viscose'i nimelist lõnga, ilus särav sinine!
We are going to start a KAL in the Mustrimaailm forum again. On Ravelry, the testing of my waterfall collar formula is almost done and I thought it would be a suitable KAL for the Estonian forum where many knitters are able to independently calculate. I've got Cotton Viscose by Drops, lovely bright blue!
Praegune kudum on pooleli. Nüüd on mustrit juba päris palju, saab parema ettekujutuse. Sellise mustriga võiks olla nt linane sall või pikk jakk.
The current knit is not yet finished. The piece of fabric with the stitch pattern is rather large and you can get a better idea. I imagine a linen scarf or a long jacket with the pattern.

kolmapäev, 19. juuni 2013

Küsimus/A question

Olen tagasi, kliima vahetusest pisut tõbine, aga nüüd jätkan kudumist ja arutlemist.
I am back, feeling somewhat unwell after the climate change but now going on with knitting and discussion.

Siinse blogi lugejad teavad, et mulle meeldivad diagonaalsed mustrid. Modifitseerisin pisut üht tuntud mustrit, nii et kitsamad ribad on ripskoes, mitte labases pahempidises. Lõng on Catania Fine (Schachenmayr SMC, 100 % puuvill, 50 g/165 m). Väga meeldiv lõng, muster jääb reljeefne, samas on lõng piisavalt peenike. Nüüd küsimus: kas keegi oskab öelda, miks nii hea lõng on tootmisest maha võetud? Ravelry andmebaasis seisab "discontinued".
The readers of this blog know that I like diagonal stitch patterns. I slightly modified a well-known pattern so that the narrower portions are in garter stitch and not reverse stockinette. The yarn is Catania Fine (Schachenmayr SMC, 100 % cotton, 50 g/165 m). It is a rather nice yarn, the pattern has a good definition, yet the yarn is rather thin. Now a question: can anyone explain why such a fine yarn is discontinuted? At least according to the Ravelry database it is.

laupäev, 15. juuni 2013

Midagi sain valmis/I've finished something

Sel reisil oli vähe aega kudumiseks. Siiski sain midagi valmis. Muster on mu vana lemmik.
I had little time to knit during this trip. Still, I have something finished. The stitch pattern is my old favourite.
 
Plaanidest ja muust kirjutan varsti, kui olen jälle kodus.
I will write soon more on my plans and other matters when I will have returned home.

kolmapäev, 12. juuni 2013

Pisut uudiseid/Some news

Praegu on hästi kiire, siiski, kaks asja. Rätiku õpetus on kättesaadav SKD kodulehelt ja Ravelryst.
I am quite busy right now; still, two things to share. The pattern for the shawl is available on SKD site and on Ravelry.
Sviitri testimine jätkub, sellest olen kirjutanud ka siin. Nüüd on valmis Kaja variant, mulle meeldib väga värvikombinatsioon.
The testing of the sweater is progrssing, I have written about this here. Now Kaja's version is finished and I like a lot the combination of colours.

laupäev, 8. juuni 2013

Väike vaheaeg/A short break

Lähen umbes nädalaks ajaks välismaale, ei tea, kas saan korrapäraselt postitada. Aga kudumine on ikka kaasas. Praegu koon midagi vana tegumoe, aga meeldiva mustriga. Pärast tuleb kas midagi niisugust, mida kirjeldasin siin, või jätkan jälle eksperimendi ja koon midagi pikema varrukaga ja talvisemast lõngast.
I am going abroad for a week or so and I am not sure whether I would be able to post on a regular basis. But my knitting is with me. Now I am making something using an old construction but with a very pleasant stitch pattern. After that there will be either something as I described here or the expreriment will go on and I will knit something with a longer sleeve and from a more wintery yarn.
Veel üks asi: varsti peaks olema kättesaadav selle rätiku õpetus SKD kodulehelt (sinna saab ka Ravelry kaudu).
One thing more: the pattern for this shawl will be available soon from SKD site (the link will be available also via Ravelry).


neljapäev, 6. juuni 2013

Eksperiment nr. 2/Experiment no. 2

Nüüd on valmis top teistsuguste kahandustega. Testime Ravelrys valemit. Igaüks saab teha lihtsa kalkulatsiooni ja kududa oma lõngast. Maret, suur tänu pildistamast!
The top with a different kind of decreases is finished. On Ravelry, we are testing the formula. Anybody can make a simple calculation and knit from whatever yarn. Maret, thanks for the photos!

Lõng/Yarn: Fiandre (Pinori Filati), linane + viskoos/ linen + rayon, 100 g/350 m, x 2, ~ 200 g
Vardad/Needles: 3,5 mm, 4 mm
Ravelry

teisipäev, 4. juuni 2013

Tunnustus/Acknowledgement

Teatavasti on Ravelry suur ja lai, lausa 3 miljonit kasutajat. Sellepärast ei ole võimalik jälgida kõike. Kui ei otsi midagi konkreetset, siis on hea jälgida sõprade kaudu, mida huvitavat on (nn friends' activities). Ja täna avastasin, et üks kuduja kasutajanimega Jenny Venemaalt viitab sellele topile, on leidnud sarnase mustri ja teinud midagi taolist (aga ilma kraeta). Selle topi õpetus peaks kunagi ilmuma Käsitöös, aga kogenud kuduja leiab 99 juhul 100-st sarnase või päris sama mustri ja edasi tegutseb juba iseseisvalt. Jätsin talle kommentaari.
As you know, Ravelry has so much to offer, it has 3 million users. This is why it is impossible to follow everything. When you are not looking for anything particular, it is convenient to follow through your friends what's new and interestinc (friends' activities). And today I discovered that a knitter from Russia with the user name Jenny was referring to this top, had found a similar stitch pattern and made something in this spirit (without the collar). The pattern for this top will appear in the Käsitöö magazine after a while but an experienced knitter will find out in 99 cases out of 100 a similar or an identical sittch pattern and then proceed quite idependently. I left her a comment.

Kui loete vene keeles, võib lugeda tema blogist (ta viitab mu Raverly projektile ja kurdab oma lõnga üle, aga see on teine lugu). Olen meelitatud.
If you read Russian, you can reed on her blog (she refers to my Ravelry project and complains about her yarn but this is a different story). I am flattered.
Niisiis, ma ei pahanda, kui keegi "kasutab ära" minu kudumisidee jms. Kopeerimine (kasvõi osaline, aga ka täieli) on otsene või kaudne tunnustus. Mingis mõttes me kõik kopeerime kõigilt, ideed ringlevad ja see on tore.
Thus, I am never angry if someone "uses" my idea. Copying (whether selective or global) is a direct or an inderect acknowledgment. In a sense, we all copy from everywhere, ideas are circulating and this is nice.

pühapäev, 2. juuni 2013

Eksperiment-1/Experiment no. 1

Niisiis, näitan topi pilte. Ave, tänan piltide eest! Kavatsen selle kraega eksperimenteerida. Tegelen valemiga, millest kirjutasin eelmises postituses. Jätkan eksperimenti, siis hakkame valemit testima Ravelrys.
So here are the pictures of the top. Ave, thanks for the pictures! I intend to experiment with this kind of collar. I am working on a formula that I mentioned in the previous post. The experiment continues and later we will test the formula on Ravelry.
Lõng/Yarn: Camilla (Madame Tricote), 100 % puuvill/cotton, 50 g/123 m, ~ 325 g
Vardad/Needles: 3 mm, 3, 5 mm
Ravelry