kolmapäev, 31. august 2011

Peaaegu kaks varrukat/Almost two sleeves

Loodetavasti saan täna valmis teise varruka. Siin on võrdlus:
I hope to finish the second sleeve today. Here is a comparison:


Üldvaade on nüüd selline:

Overall picture is like this now:


Loodetavasti tuleb nädalavahetusel, kui aega on rohkem, mõni sisukam postitus.

I hope there will be a more informative posting on the weekend when I have more time.

esmaspäev, 29. august 2011

Varrukas ja uus "Käsitöö"/One sleeve and the new issue of Käsitöö

Vahepeal polnud aega kirjutada, hea, et kududa jõudsin! Alustasin eile varrukat ja nüüd näitan, mis on olemas.
Meanwhile I had no time to write, I am glad I had some time to knit! Yesterday I starte one sleeve and now you can observe what has been done up to this point.

Siin on üldvaade. Praeguseks on kulunud täpselt 4 tokki (50 g/100 m). Varrukat alustasin uuest tokist. Arvatavasti kulub mõlemale varrukale kokku pisut rohkem kui 2 tokki. Siis saab otsustada pikkuse üle.
Here is a general view. As of now exactly 4 balls (50 g/100 m) have been used up. I started the sleeve with a new ball of yarn. Probably, for both sleeves I will need slightly more than 2 balls. Then it will be possible to determine the length.

Uus "Käsitöö" ilmus siis, kui olin Leedus. Täna aga sain kätte oma eksemplarid. Võimaluse juures skaneerin oma kudumitega leheküljed.
A fresh issue of Käsitöö came out when I was in Lithuania. Today I finally got my own copies. When possible, I will scan pages with my knits.

reede, 26. august 2011

Uusi lõngu ja uusi kudumeid/New yarns and new knits

Tänan veelkord kõiki lahkeid kommenteerijaid! Sviiter on paras sügiseks ja ootab vastavat ilma. Nüüd aga midagi uut:
Thanks again for all the kind comments! The sweater is most suitable for Autumn and is waiting for the appropriate weather. Now something new:

Sain Dianalt niisuguse armsa paki. Lõng on Tosh merino light, värvi nimi on Malachite (ongi nagu malahiit). Lisaks veel lühikesed ringvardad, just varrukate kudumiseks. Suur tänu!
I received this lovely package from Diana. The yarn is Tosh merino light and the colour name is Malachite. Plus a pair of short circular needles, suitable for sleeves. Thanks a lot!

Käsil on uus töö. Tütar tellis jaki. Ütles, et olgu hea langevusega, sile ja väga lihtne. Siiski leppisime kokku, et üleni labane parempidine ei tule. Nii et alla tekib vist mõni lihtne muster. Lõng on puuvillase ja polüamiidi segu, kududa on mõnus, langevus on hea.
A new work in progress. My daughter ordered a jacket. She wants something with a good draping quality, smooth and very simple. Still, we agreed that it will not be plain stockinette from top to bottom. So there will be some simple lace pattern in the bottom. The yarn is a cotton-polyamide blend, lovely to work with, good drape.

kolmapäev, 24. august 2011

Must-hall/Black-and-gray

Niisiis, pilte! Kirstiina jõudis kohutava kiirusega teha igavese portsu pilte, mul oli tükk tegemist, mida valida.

Now the pictures! Kristiina took a whole bunch of pictures with an astounding speed and it took some time to make choice.


Küljel on pahempidiste riba.

There is a strip of purl stitches on the side.



Nagu näha, olen varrukatega üsna rahul.

As you see, I am quite satisfied with the sleeves.


Mustvalge:

Black-and-white:

Pildid/Pictures: Kristiina

Lõng/Yarn: Drops alpaca (50 g/167 m), ~ 175 g; Alvita Kid Mohair (25 g/225 m), 25 g

Kogu kaal/Total weight: 210 g

Vardad/Neeldes: 3,5 mm, 5 mm

Nüüd olen sügiseks varustatud, sviiter tuli hästi soe!

Now I am equipped for the autumn, the sweater is rather warm!

teisipäev, 23. august 2011

Musta ja halli pildistamine/Taking photos of black and gray

Musta on raske pildistada, tumehalli ka, aga kui nad mõlemad on koos, mida teha siis?
It is difficult enough to photograph black and the same refers to dark gray; but what should be done if these two are together?


Siin on natuke näha kontrasti.

Here the contrast is slightly visible.

Püüdsin nii ja naa. Loodetavasti saab homme pildistada minu seljas õues.

I tried out this and that way. Hopefully, tomorrow it will be possible to get modelled photos outdoors.

pühapäev, 21. august 2011

Segane pilt/Unclear picture

Pilt ei ole segane otseses mõttes, s.o. pole nii, et foto pole terav, vaid pilti vaadates ei saa veel aru, mis toimub.
The picture is unclear not in the straight sense, that is, it is not like the photo is blurred but looking at the picture you have no idea what is going on.


Nõnda on, sest krae on veel üsna väike. Kui ta on suurem, on selgem.
This is because the collar is too little yet. When it will have grown bigger, it will be more clear.

Krae on kahekordsest mustast mohäärist. Tegelikult on kontrast halli sviitri ja musta krae vahel pisut suurem.
The collar is from a black mohair, held double. In reality the contrast between the grey sweater and the black collar is a little bigger.
Minu käest on küsitud sviitri konstruktsiooni kohta. Olen juba sellest konstruktsioonist kirjutanud, aga sellel konstruktsioonil on potentsiaali (s.o. võib alustada samamoodi ja pärast jõuda hoopis millegi muuni välja), sellepärast kirjutan kunagi hiljem eraldi postituse.
I have been asked about the construction of the sweater. I have written about this construction elsewhere; as this construction has a great potential (that is, you can start in the same way but then do something completely different), I am going to write a special post about it later.

reede, 19. august 2011

Viimane päev Vilniuses/The last day in Vilnius

Eile oli taas kooskudumine poes, sel suvel minu jaoks viimane. Loodetavasti järgmisel suvel saan jälle postitada kooskudumise pilte. Aitäh kõigile!
Yesterday the knitting club meeting took place in the store, the last one for me this summer. Hopefully, next summer I will be able to post knitting club pictures again. Thanks to all of you!
Ačiu visiems!
Nüüd sellest, mis on töös. Alustasin juba pühapäeval, kuid pole siiamaani jõudnud postitada. Selline oli seis üleeile.
Now about the current project. I started already on Sunday but have had no opportunity to write a post about it. This is how it looked like the day before yesterday.


Selline seis on praegu.

This is the state of the things as of now.

Lõng on Dropsi alpaka. Esialgu plaanis oli see rätik, kuid alpaka on niisuguse mustri jaoks liiga pehme, pealegi tumehall värv sõi kogu mustri ära. Nii et rätik sai tehtud Drops Fabelist. Mõtlesin siis, mida teha alpakast ja mõtlesin välja. Nagu näete, on see lihtne sviiter. Kuid veel tuleb kaelus ja varrukate ääred teisest lõngast.

The yarn is Drops alpaca. At first the yarn was intended for this shawlette but alpaca is too soft for such a stitch pattern, and dark grey ate up the pattern entirely. Thus, I used Drops Fabel for the shawlette. I've been thinking what to knit with the aplaca and got an idea. As you see, it is a simple sweater. There will be a collar and sleeve edges from another yarn though.

kolmapäev, 17. august 2011

Tehnilist/Some technical matters

Head lugejad, tänan kommentaaride eest! Kudum on tehniliselt väga lihtne. Ravelrys on juba päritud õpetuse järele, aga õpetus on lubatud Käsitöösse. Siiski on võimalik seletada töökäiku. Kuna ürbi pind on suur, võib valida mustereid, mis meeldivad.
Dear readers, thank you for your comments! The knit is really easy in the technical sense. Several Ravelry knitters have asked me to write the pattern but it is reserved for the Käsitöö magazine. Still, it is possible to explain knitting principles. As the surface is rather large, you can choose stitch patterns you like.




Tavaliselt on ürp lihtsalt ristkülik aukudega/varrukatega. Parema istuvuse jaoks võib aga teha enam-vähem tavalised käeaugud. Minu hiljutine kudum on kootud põiki selja keskjoonelt hõlmade suunas, kuigi võib alustada hõlmast. Oletame, et koon selja keskelt ja olen jõudnud käeaugu jooneni. Siis teen nii: jätan ootele krae silmused (sinine joon), koon läbi käeaugu ääre silmused ja panen abilõngale (juhul, kui tulevad varrukad; kui ei, siis võib lihtsalt maha kududa), seda tähistab punane jämedam joon. Seejärel koon läbi ülejäänud silmused (must joon). Pärast moodustan n-ö külje: koon edasi-tagasi mõned sentimeetrid kudumi alumisest äärest kuni käeauguni (väike must ristkülik). Siis loon niipalju silmuseid, kuipalju on abilõngal/mahakootud käeaugu jaoks. Kui tulevad varrukad, siis loon abilõngaga, kui ei, siis põhilõngaga. Siis koon läbi krae silmused. Käeauku tähistab tinglikult punane kolmnurk.
Usually a wrap jacket is a rectangular with slits/sleeves. For a better fitting you can knit more or less usual armholes. My recent knit was started sideways from the center of the back piece in the direction of the front pieces but you can start from a front piece, of course. Suppose I started as I started in this case and have reached the place of an armhole. Then I do the following: put the collar stitches on wait (blue line), knit the stitches of the armhole and put them on a scrap yarn (if there are no sleeves, these stitches can be bound off). This is represented by a thicker red line. Then the side is formed: I knit back and forth a couple of centimetres from the lower edge to the armhole (small black rectangle). Then I cast on as many stitches for the second edge of the armhole as I have on the scrap yarn/bound off. If sleeves are planned, then I cast on with a scrap yarn, if not, then with the main yarn. Then I knit the stitches of the collar that have been waiting. The red triangle refers to the armhole.
Alustasin midagi uut, aga sellest hiljem.
I have started something new but a post will follow later.

esmaspäev, 15. august 2011

Pilte/Photos

Nüüd näitan pilte. Kuna täna on püha ja lõngapood on kinni, pidin paluma tuttavaid, kes said minu arust väga kenasti hakkama.
Here are the pictures. As today is a holyday and the yarn store is closed, I had to ask friends to do me a favour and they did a nice job, in my opinion.
Ave pildid:
Photos by Ave:







Jurgita pildid:


Photos by Jurgita:


Suur tänu! Ačiu! Thank you!

Lõng/Yarn: Roma (Midara), 100 % vill/wool, 100 g/750 m, ~150 g.

Vardad/Needles: 3,5 mm

Pildid/Photos: Ave, Jurgita

Lõng on muidugi suhteliselt peenike. See on pitsisalli lõng, kuigi, nagu näha, pole selline ürp üldse välistatud. Lõng on üsna kerge. Aade Lõng (8/1 ehk ligikaudu samast klassist) ja küllap leedu oma Teksrena on raskem. Aga kuna kodus on ahjuküte (kui on külm, kütan, kui ei, siis mitte) ja tööl on üsna palav, siis selline kergem kudum on sügiseks täitsa paras.

Of course, the yarn is relatively thin. It is suitable for lace scarves but, as you can see, this kind of wrap jacket is not impossible at all. The yarn is rather light. Aade Lõng (8/1, which is approximately the same yardage) and, for sure, Lithuanian Teksrena are heavier. But as I have a stove at home (if it is cold, I make fire, if not, then not) and it is rather hot at work, this kind of light knitwear is exactly what you need for autumn.

pühapäev, 14. august 2011

Kuivab/Drying

Valmis! Niisugune ta on enne niisutamist ja kuivatamist.
Finished! This is how it looks like before I make it wet and put drying.

Ei pinguta, pole vajadust, lihtsalt laotan laiali ja lasen kuivada.
I do not block it, there is no need, just put it on a towel and let dry.

Korralikud pildid homme või ülehomme.
Proper pictures tomorrow or after tomorrow.

neljapäev, 11. august 2011

Kooskudumine ja varrukas/Knitting together and the sleeve

Täna oli kohal päris palju rahvast.
Today quite a lot of people came to the knitting club.

Nagu näha, toimusid konsultatsioonid ja arutelud. Antud juhul arutasime, kuidas alt-üles kudumist teha ülevalt-alla kudum.
As you can see, there were consultations and discussions. In this particular case we discussed how a certain bottom up pattern could be turned into a topdown one.

Alustasin täna varrukat. Rasa oli pildistanud veel enne seda, kui teised kohale jõudsid ja sain kootud mitu mustrikorda. Praegu jõudsin küünarnukini, õnneks pole käeauk liiga suur.
Today I started the sleeve. Rasa had taken this picture before others arrived and before I knitted a couple of pattern repeats. As of now, I got to the elbow level and, fortunately, the armhole is not too big.

Veel mõned pildid.
Some more pictures.



kolmapäev, 10. august 2011

Kere valmis/The torso finished

Kere on valmis. Proovisin selga, olen päris rahul. Nüüd on varrukate kord. Peaks vaatama, kas käeauk ei ole siiski liiga avar. Äärmisel juhul võib olla ka ilma varrukateta. See selgub lähiajal.
The torso is finished. I tried on and I like it. Now it is time for the sleeves. I need to see though whether the armhole is not too large. In the exterme case it can be a wrap without sleeves. It will be clear in the nearest future.

Homme on Mezgimo zona klubi kooskudumine, kavatsen kindlasti kohal olla.
Tomorrow is knitting together at Mezgimo zona, I will definitely be there.
Rytoj bus Mezgimo zona mezgimo klubo susirinkimas, butinai ateisiu.

esmaspäev, 8. august 2011

Üks hõlm/One fornt piece

Ei jõudnud eile kirjutada, teen nüüd kiire ülevaate. Siin on üks hõlm, peaaegu valmis.
I did not had time to write yesterday and make a quick overview now. Here is one front piece, almost finished.

Siit võib näha, et olemas on seljatükk ja hõlm, teisest hõlmast on kootud 1 mustrikord.
Here one can see the back piece and the front pice; the second front piece has only 1 pattern repeat.

Kudumine läheb aeglaselt, kuigi muster on kena ja lõng meeldib mulle endiselt. Loodan siiski, et saan varsti teise hõlma valmis, siis saab mõelda varrukatest. Muide, esimene tokk polegi veel otsas!
The knitting progresses slowly, although the stitch pattern is lovely and I like the yarn as I liked in the beginning. Still, I hope to complete the second front piece soon in order to start thinking about the sleeves. By the way, I still have not finished the first ball of yarn!

reede, 5. august 2011

Tund lõngapoes/Class in the yarn shop

Eile, nagu plaanitud, rääkisin Mezgimo zona poes kohalikele kudujatele sellest, kuidas koon ülevalt alla õmblusteta. Kõik olid väga kenad, mõned panid kirja, küsiti palju. Sonata oli teinud mulle tõesti ilusa reklaami. Muidugi pidi juhtuma nii, et just eile olin unustanud fotoka koju. Õnneks Audronė ja Daiva olid ettenägelikud ja tegid pilte. Aitäh!
As planned, yesterday I gave a talk in the Mezgimo zona shop to local knitters about knitting topdown and seamless. Everybody was very kind, some took notes, there was a lot of questions. Sonata had made a really fine advertising job. Of course it had to happen that yesterday I had left my camera at home. Fortunately, Audronė and Daiva had been thoughtful enough and took pictures. Thank you!
Labai ačiu, Sonata, Rasa, Audrone ir Daiva ir visos dalyvavusios!





Täna aga Rasa pildistas minu ürbi, nagu näete, võin juba selga panna. Värv ei ole õige, aga jätsin meelega nii, et näeks, kuidas muster jookseb.

And today Rasa photographed my wrap, as you can see, I can put it on already. The colour is not true but I left it this way in order to show how the stitch pattern is distributed.

kolmapäev, 3. august 2011

Lühike teavitus/Short update



Jutt on tõesti lühike: näitan, mis seisus on kudum. Jõudsin teha ühe käeaugu ja jätkan esitükiga. Mingil hetkel teen ka teise käeaugu, siis saab selga proovida. Edasi peaks olema juba lihtne.

This is a really short update: I am demosntrating how far the project is. I have done one armhole and go on with a front piece. At some point I will do the second one and then it will be possible to try it on. The further knitting is rather straightforward.

esmaspäev, 1. august 2011

Uus hea lõng/A new good yarn

Laupäeval käisin Siūlų oazė poes, millest kirjutasin kunagi varem. Seal müüakse leedu villast lõnga, millest kirjutasin samas postituses. Seekord oli leedu villast suhteliselt vähe, oodatakse uut kaupa. Minu tähelepanu köitis aga Roma-nimeline lõng, villane, 100 g/750 m.
On Saturday I went to Siūlų oazė yarn shop that I had discribed earlier. They offer Lithuanian wool that I referred to in that post. This time there was relatively little Lithuanian wool, they are expecting a new lot to arrive soon. The yarn named Roma attracted my attention, it is wool 100g /750 m.

Tahtsin suhteliselt peenikest lõnga, aga siin oli otsustav värv. Nimelt oli mul selline ürp, mis hakkas kellelegi meeldima ja mille kinkisin ära. Nüüd arvasin, et võiks kududa uue, ainult pisut teistmoodi.
I wanted a relatvely thin yarn but in this case the colour was decisive. Namely, I had this wrap that someone liked and I gave it as a gift to that person. Now I thought that I can knit a new one but in a slightly different way.

Mulle tõesti meeldib see lõng. Peenike, aga koon 3 mm vardaga. Ei ole kare, samas püsib vormis. Proovilapp ei veninud ega tõmbunud kokku. Austatud lugejad teavad, et mulle meeldivad n-ö iseloomuga lõngad, mitte ülearu pehmed. Pitsimuster on ilusti nähtav. Värvikaart on suhteliselt viisakas, võib-olla leidub seal veel midagi.
I really like this yarn. It is thin but I knit on 3 mm needles. It is not coarse and at the same time the fabric stays in shape. The swatch did not stretch neither contracted. Honourable readers know that I like yarns with character, so to say, that is, not very soft ones. The stitch pattern has a good definition. The colour choice is relatively decent, maybe I will find something else.

Värv on pigem selline, nagu alumisel fotol. Tegelikult on aga veel rohekam.
The colour is more true in the lower picture. Actually, it is even more greenish.