laupäev, 30. aprill 2011

Jätkub. Midagi tehnilist ka/Progressing. Some technical matters as well


Vahepeal polnud üldse aega kududa ja kirjutada. Siiski on midagi, mida võib näidata.

Meanwhile I had absolutely no time to knit and to write. Still, there is something that I can show.


Värv on enam-vähem õige.

The colour is more or less true.


Lubasin rääkida linase lõngaga seonduvatest tehnilistest seikadest. Mõni lõng on selline, et looma peab lõdvalt, nt mohäär ja ka linane. Võib-olla oleneb see ka konstruktsioonist, mustrist ja sellest, mida koote. Mulle meeldib see viis, mida nimetatakse backward-loop cast-on. Väga hea seletus on selles blogis.

I promised to talk about technical matters in connection with linen. Some yarns are such that you have to cast-on loosely, for instance, mohair and also linen. Maybe it depends also on construction, stitch pattern and what you are knitting. I like backward-loop cast-on. A very clear explanation can be found on this blog.

Kuid mõnikord on nii, et sama kudumi puhul on mõnel detailil vaja ka stabiilsemat ja jäigemat äärt. Näiteks selle topiga on nii: lõin silmused mainitud lõdaval viisil ja kudusin seljatüki õlajoonelt (sinine joon) kuni käeauguni, võtsin üles "õlapaelte" silmused, kudusin nad õlajoonelt alla, siis oli vaja neid ühendada, et oleks kandiline kaelus. Selleks on vaja kududa läbi ühe esitüki silmused, luua uued silmused (punane joon)b ja kududa läbi teise esitüki silmused.

However, sometimes you need a more stable and solid edge for a a part of the same knitted garment. For instance, in this top, I casted on in the mentioned loose way and knitted the back piece from the shoulder "seam" (the blue line) to the armholes, then I picked up stitches for the front pieces and knitted them from the shoulder line downwards, then I had to join them in order to get a rectangular-shaped neck. In order to do this you have to knit one front piece, cast-on new stitches (red line) and knit the second front piece.

Küsimus on selles, mis viisil luua need uued silmused. Minu kogemuse järgi sobib siin linase lõnga puhul jäigem loomisviis, muidu järgmist rida kududes venivad uued silmused välja üsna kergesti. Seega: võta uued vardad ja uus lõngajupp, loo kahe lõngaga (long-tail cast-on), koo läbi esitüki silmused, ühenda lõng ja koo läbi uued silmused ja siis edasi teise esitüki silmused. Huvitav, et villase lõngaga kududes pole seda trikki vaja (vähemalt minule), võin luua n-ö lõdval viisil.

The question is how to cast-on the new stitches. In my experience a more stable cast-on is suitable here for a linen yarn, otherwise in the next row the new stitches will easily stretch. Thus, take a new pair of needles and a new piece of yarn, make a long-tail cast-on, knit the first front piece, connect the yarn and knit the new stitches and then the other front piece. It is interesting that you d on't need this trick for wool (at least, I don't), I can cast-on in a loose way.

kolmapäev, 27. aprill 2011

Valmis sall ja midagi uut ka/The finished scarf and something new as well

Sall on valmis.
The scarf is finished.Näitan alumist mustrit:

I am demonstrating the bottom stitch pattern:

Lõng sobib hästi lehemustrile:

The yarn is quite suitable for a leaf pattern:Ja see pilt on kodus tehtud.

And this picture was taken at home.

Pildid/Pictures: Anu (need, kus mina poseerin/where I am posing), mina/me

Lõng/Yarn: peenvillane/laceweight wool, ~100 g/1500 m, x 2, ~58 g

Vardad/Needles: 3,5 mm


Paar üldisemat asja. Lõng sobib mustritele, kus on palju parempidises koes pinda. Minu meelest pole lepatriinukiri siin kuigi huvitav, kuigi pole päris võimatu. Koepind on üpris pehme. Ma ei tea, kas sellest lõngst võiks kududa asju, mis tahavad head langevust. Võib-olla väikema varda numbriga ja isegi 3-kordselt.

A couple of general thoughts. The yarn is suitable for patterns with a lot of stockinette. To my mind, the bottom pattern (lady-bug stitch) is not exactly interesting here, although not impossible altogether. The fabric is rather soft. I am not sure whether it is possible to knit this yarn into something that requires good draping qualities and nice falling. Maybe using smaller needles and even 3 strands.

Uus asi tuleb linasest lõngast. Lõnga pole eriti palju, seetõttu valisin ökonoomsema tegumoe. Esi- ja seljatükk on juba ühendatud. Koemuster on improvisatsioon. Teine kord räägin paarist tehnilisest seigast, mis on linasega seotud.

The new garment is from linen. I don't have much of this yarn, that's why I opted for an economy design. The front and the back have already been joined. The stitch pattern is an improvisation. Next time I will write about some technical points in connection with linen.

esmaspäev, 25. aprill 2011

Niikaua, kui sall kuivab/While the scarf is blocking

Niikaua, kui sall kuivab, on tekkinud mõned kaalutlused. Esiteks, kuna koon salle ja rätikuid võrdlemisi harva, siis polnud meelde tulnud nööpnõelte tagavara täiendada.
While the scarf is blocking, some thoughts have occurred to me. First, as I knit shawls and scarves not as frequently as other things, I have forgotten to get more pins.

Teiseks, erinevate mustrite kokkusobitamine. Mitte ainult ilu mõttes või aritmeetilises mõttes (et silmuste arv klapiks jms), vaid ka erineva kudumistiheduse mõttes. Näiteks lehemuster on tihkem kui lepatriinukiri. Antud juhul see ei sega, aga nt sviitri või kleidi puhul on oluline.
Second, combining various stitch patterns. Not only in the esthetic sense or pure arithmetics (that the number of stitches should match etc) but also as far as different gauge is concerned. For example, the leaf pattern is denser than the "lady-bug" pattern. In this particular case it does not matter but it may matter if you are knitting a sweater or a dress.

Antud juhul improviseerisin lihtsa äärepitsi. Kuna siin on juba kaks erinevat rikkalikku mustrit, ei tahaks üle koormata. Loodetavasti saan varsti näidata korralikke pilte, kus värv on ka õige.
In this case I improvised a simple edge stitch. Whereas two rich patterns are already present here, I did not want to overload. Hopefully, I will be able to show proper pictures soon with the right colour.

laupäev, 23. aprill 2011

Lehed ja lepatriinud/Leaves and lady-bugs

Et alustasin lehemustriga, on juba teada. Nüüd, olles kudunud seda 20 mustrikorda, läksin lepatriinukirjale üle. Jõudsin teha 4 mustrikorda.
You know that I started with a leaf pattern. Now, after having knitted 20 repeats in the pattern, I switched to the pattern called "lady-bug pattern" in Estonian. I have knitted 4 repeats.

Alumisel fotol on värv õigem, ülemisel on aga mustrid selgemad.
The colour is more accurately rendered in the picture below, while the patterns look clearer in the picture above.

Nõnda kavatsen jätkata lepatriinukirjas ja äär tuleb sakiline või laineline.
In this spirit I am going to continue the lady-bug stitch and the edge will be a kind of wave or chevron.

neljapäev, 21. aprill 2011

Uued värvid/New colours

Raasiku vabrikus on uusi värve. Loodetavasti saab neid varsti ka poodides näha. On uus hall, mis on pisut ebaühtlane, ja lillakas-punane, pigem peedi värvi lõng, mille värv on eriti raskesti tabatav.
There is a couple of new colours at Raasiku factory. Hopefully, they will appear in stores soon. There is a new grey that is somewhat uneven and purpblish red, rather like beetroot, which is especially difficult to render.

Muidugi vanu häid väre on ka.
Of course there are old good colours as well.

Ja siin on mu sall. Esialgu jätkan selle mustriga.
And here is my scarf, I will continue this stitch pattern so far.

teisipäev, 19. aprill 2011

Leheline, roheline/Leafy and green


Mulle meeldivad lehemustrid. Kusjuures nad võivad olla vaid abstraktses mõttes lehemustrid, ei pruugi olla väga elulähedased. Lõng on peenvillane, kootud kahekordselt. Õige värv on pisut eredam. Sellest tuleb sall, plaani järgi tuleb otsa veel üks teine muster. Esialgne mõte oli midagi muud: see lõng on just hea pitsilõng, reljeefsete mustrite jaoks aga on parem midagi kõvemat ja tugevama keeruga, nagu nt Aade Lõng. Muster koob end ise! Vardad 3,5.
I like leaf patterns. They can be labeled as leaf patterns in a more abstract sense, they don't have to be very real leaf-like. The yarn is thin lace yarn, held double. The true colour is slightly brighter. It will be a scarf, I plan to add another stitch pattern as well. The initial idea was something else: this yarn is excellent for lace but for 3D effects something with a stronger twist and harder is better, like Aade Lõng wool. The pattern knits up itself! The needles are 3.5 mm.

pühapäev, 17. aprill 2011

Teras/Steel

Nüüd on valmis! Kuna siin jätkuvad tehnilised probleemid, püüan koondada kogu teksti ettepoole ja pildid järgnevad. Esimene pilt on Mia tehtud, kõik ülejäänud on Anu tehtud. Now it is finished! As the technical problems persist, I am trying to concentrate the whol text in the beginning ant the pictures follow. The first picture is by Mia and the rest by Anu. Lõng/Yarn: G-B Wolle Hanna Cable, 50/175 m (puuvill/cotton), ~350 g Vardad/Needles: 3 mm Ravery link

laupäev, 16. aprill 2011

Kooskudumine Miaga/Knitting together with Mia

Täna kohtusin Miaga, soome kudujaga, kes peab lugu Käsitöö ajakirjast ja eesti villasest lõngast. Käisime temaga mitmel pool, nimelt Karnaluksis, Liannis ja kindlasti Pronksi poes. Homseks jääb Käistöösalong. Kui üldpilt olemas, saab tõepoolest otsustada, mida ja kui palju osta. Neil piltidel on Mia Pronksi poes mohääri keskel. On tõepoolest mitu sobivat värvi mohääri.

Today I met with Mia, a Finnish knitter who is fond of Käsitöö magazine and Estonian wool. We visited several shops, namely, Karnaluks, Liann and certainly Pronksi. Käsitöösalong is reserved for tomorrow. Once there will be a general picture, it will be easier to decide what to buy and how much. In this pictures Mia is in Pronksi shop amidst mohair. Indeed, there are several colours of mohair that fit well.Ja et mitte näidata kogu aeg toru, näitan poolikut kleiti enda seljas. Minu kõrval pooli peal on uusi peenvillaseid lõngu. Uusi värve tuleb aina juurde.

And in order to avoid showing the tube all the time, I put on the dress as it is now to demonstrate. Beside me there are new shades of lace weight wool. New colours keep arriving.

reede, 15. aprill 2011

Toru/Tube

Praegu meenutab polik kleit toru.

Now the unfinished dress is reminiscent of a tube.

Tegelikult olen teinud kasvatusi ja teen veelgi.

In reality, I have made increases and will make some more.

Alumisel fotol on näha, et kleit on aluskleidist pisut lühem. Oleks vaja kududa veel 3-4 mustrikorda.

The picture below shows that the dress is shorter than the underdress. I have to knit 3-4 repeats more.

Muster on lihtne, jääb ruttu meelde. Kuulub nn pseudopalmikute perekonda.

The stitch pattern is easy, it can be quickly memorized. It belongs to the family of so-called mock cables.

kolmapäev, 13. aprill 2011

Hall/Grey

Vahepeal näitasin igasugu muid asju, nüüd näitan, mis on töös. Alustasin kleiti umbes nädal tagasi. Meanwhile I have shown you all kind of things, now I will show what I am working on currently. I started the dress approximately a week ago. Siin on muster lähemalt. Here is a close view on the stitch pattern.

Lõng (G-B Wolle Hanna Cable) meeldib mulle, peenike puuvillane, ei lõhene eriti, on pisut läikiv. Meenutab natuke puuvilla-viskoosi segusid, nt Dropsi Cotton Viscose'i.

I like the yarn (G-B Wolle Hanna Cable), it is a thin cotton, it doses not split much and has a discrete shine. It reminds of cotton-rayon blends, for instance, Drops Cotton Viscose.

esmaspäev, 11. aprill 2011

Punase kampsuni muster/The stitch pattern for the red jacket

Punase kampsuni muster. Kudusin selle järgi. Originaal on pisut laiem. See on vertikaalne muster, seega võib reguleerida laiust, näiteiks, lisada pahempidiseid silmuseid. Kapuuts sai ümber tehtud, nüüd rändab kampsun Tartusse.

Here is the stitch pattern for the red jacket. I knitted like this. The original is a little bit wider. As this is a vertical stitch pattern, its width is easily adjustable, for instance, you can add purl stitches.The hood has been mended and now the jacket is heading towards Tartu.laupäev, 9. aprill 2011

Punase kampsi pilte/Some pictures of the red jacket

Nüüd näitan pilte. Nagu kirjutasin, nõuab kapuuts ringitegemist, aga vist saan sellega hakkama. Kuna tütrel ja minul on sama suurus ja värv sobib mõlemale, siis lihtsuse mõttes poseerin ise. Now some pictures. As I wrote, the hood has to be reworked but I think I can manage it. As my daughter and I wear the same size and the colour suits both, for the sake of simplicity I am demonstrating myself.
Lõng/Yarn: Aade Lõng 8/3 (100 g/ 200 m), ~ 370 g.


Vardad/Needles: 4,5 mm.


Pildid/Photos: Anu


Mind paluti postitada ka mustriskeem. Teen seda lähipäevil. Mustri leidsin kusagilt internetist ja mugandasin minglil määral, et silmuste arv sobiks. I was asked to post the chart for the lace pattern. I will do it in the next couple of days. I found the stitch pattern somewhere on the net and then adjusted it to fit the right number of stitches.

reede, 8. aprill 2011

Uus/New


Kiirpostitus pärast reisi. Näitan midagi uut.

A quick post after the trip. Here is something new.


Lõng on peenike puuvillane (50 g/175 m). Avastasin päris juhuslikult Liann Lõngadest. Kui poleks olnud proovilappi, oleks mõlenud, et see on heegeldamiseks. Hea proovilapp on ikka abiks. Nägin, et koepind on ilus. Värvivalik on ka suur.

The yarn is a thin cotton (50 g/175 m). I discovered it by chance in Liann Lõngad store. If there had been no swatch, I would have taken it for a crochet yarn. A decent swatch is helpful indeed. I saw that the fabric was nice. They offer a wide range of colours.


Homme tuleb hankida kampsunile nööbid. Näen, et kapuuts võiks olla natuke avaram, aga see on esimene kogemus ja olen nüüd targem.

Tomorrow I am going to get buttons for the jacket. Now I see that the hood could be more spacious but this is my first experience and I am wiser now.

teisipäev, 5. aprill 2011

Kuivab/Drying

Enne reisi kiirülevaade. Nagu pealkiri ütleb, valmis ja kuivab. Nööbid ja korralik pildistamine nädalavahetusel. Tehnilised probleemid jätkuvad, vabandan piltide paigutuse pärast. A short overview before the trip. As the title says, it is finished and drying. The buttons and proper photos on the weekend. Technical problems have not disappeared, I appologize for the placement of the pictures. Pilt mustrist: The stitch pattern:

pühapäev, 3. aprill 2011

Paar pilti/A couple of pictures

Eelmise postituse kommentaarides paluti mind kirjutada, kuidas kududa varrukas ülevalt alla. Lubasin, et teen seda. Kuna järgmisel nädalal olen taas reisil, ehk ülejärgmisel õnnestub. Nüüd näitan paar pilti. In the comments to the previous post I was ask to write a post about knitting sleeves top down. I promised to do it. As I am going abroad next week, maybe I will manage the week after the next week. Now I will show a couple of pictures.
Kere osa jõuab lõpule.
Nüüd jääb veel kapuuts, nimelt telliti kapuutsiga kampsun. Loodetavasti saan järgmisel nädalal juba valmis kampsuni pilte näidata.
The torso part is almost finished.
Now there is the hood remaining, namely, the request was a jacket with hood. Hopefully, I will be able to show pictures of the finished jacket next week.

reede, 1. aprill 2011

Varrukas ja natuke teooriat/A sleeve and some theory

Algustuseks: ilmselt on siin mingid tehnilised probleemid, ma ei saa teksti ja pilte normaalselt paigutada. Eelvaade näitab midagi hullu, muudan ja muudan, aga eelvade on täpselt sama. Ka õigekirja kontroll ei tööta. Niisiis, see on meie jutu peategelane. To start with, there are apparently some technical problems, I cannot place the text and pictures in a normal way. Preview shows something crazy, I keep changing the post but the preview remains the same. Also spell-chek is not functioning. So, here is the protagonist in our story. Kudusin ja kudusin kere osa; oli kuidagi ebahuvitav. Mõnikord on nii: kõik on korras, mustrer on ilus, probleeme pole, aga pole ka energiat. Siis mõtlesin, et nagunii tuleb kerida veel lõngu vihist kerra. Kerisin ja alustasin varrukat uuest kerast. Mingil hetkel proovisin selga ja asi muutus taas huvitavaks. Varrukas paneb kudumi paika, nii-öelda. Tegelikult peab arvestama, et varrukad tõstavad kogu kampsuni või topi pisut üles. See on oluline, sest alles siis selgub, kas ja kust tuleb kasvatada jms, samuti selgub kudumi pikkus. Nüüd on üks varrukas peaaegu valmis. All on üldvaade. I was knitting and knitting the torso part; the process became somewhat unintresting. It happens sometimes that everything is fine, the stitch pattern is nice, there are no problems but neither you have energy. Then I thought I have to wind some yarn from the skein into a ball in any case. I did that and started the sleeve with the new ball. At some point I tried on and the whole thing became interesting again. Sleeves fix the garment, so to say. Actually, you have to keep in mind that the sleeves lift a bit the torso part. It is important because only then it is clear whether and where shaping is needed and the final length of the garment will be determined. Now one sleeve is almost finished. A general view is below.