Laupäev, 30. aprill 2011

Jätkub. Midagi tehnilist ka/Progressing. Some technical matters as well


Vahepeal polnud üldse aega kududa ja kirjutada. Siiski on midagi, mida võib näidata.

Meanwhile I had absolutely no time to knit and to write. Still, there is something that I can show.


Värv on enam-vähem õige.

The colour is more or less true.


Lubasin rääkida linase lõngaga seonduvatest tehnilistest seikadest. Mõni lõng on selline, et looma peab lõdvalt, nt mohäär ja ka linane. Võib-olla oleneb see ka konstruktsioonist, mustrist ja sellest, mida koote. Mulle meeldib see viis, mida nimetatakse backward-loop cast-on. Väga hea seletus on selles blogis.

I promised to talk about technical matters in connection with linen. Some yarns are such that you have to cast-on loosely, for instance, mohair and also linen. Maybe it depends also on construction, stitch pattern and what you are knitting. I like backward-loop cast-on. A very clear explanation can be found on this blog.

Kuid mõnikord on nii, et sama kudumi puhul on mõnel detailil vaja ka stabiilsemat ja jäigemat äärt. Näiteks selle topiga on nii: lõin silmused mainitud lõdaval viisil ja kudusin seljatüki õlajoonelt (sinine joon) kuni käeauguni, võtsin üles "õlapaelte" silmused, kudusin nad õlajoonelt alla, siis oli vaja neid ühendada, et oleks kandiline kaelus. Selleks on vaja kududa läbi ühe esitüki silmused, luua uued silmused (punane joon)b ja kududa läbi teise esitüki silmused.

However, sometimes you need a more stable and solid edge for a a part of the same knitted garment. For instance, in this top, I casted on in the mentioned loose way and knitted the back piece from the shoulder "seam" (the blue line) to the armholes, then I picked up stitches for the front pieces and knitted them from the shoulder line downwards, then I had to join them in order to get a rectangular-shaped neck. In order to do this you have to knit one front piece, cast-on new stitches (red line) and knit the second front piece.

Küsimus on selles, mis viisil luua need uued silmused. Minu kogemuse järgi sobib siin linase lõnga puhul jäigem loomisviis, muidu järgmist rida kududes venivad uued silmused välja üsna kergesti. Seega: võta uued vardad ja uus lõngajupp, loo kahe lõngaga (long-tail cast-on), koo läbi esitüki silmused, ühenda lõng ja koo läbi uued silmused ja siis edasi teise esitüki silmused. Huvitav, et villase lõngaga kududes pole seda trikki vaja (vähemalt minule), võin luua n-ö lõdval viisil.

The question is how to cast-on the new stitches. In my experience a more stable cast-on is suitable here for a linen yarn, otherwise in the next row the new stitches will easily stretch. Thus, take a new pair of needles and a new piece of yarn, make a long-tail cast-on, knit the first front piece, connect the yarn and knit the new stitches and then the other front piece. It is interesting that you d on't need this trick for wool (at least, I don't), I can cast-on in a loose way.

3 kommentaari:

Diana ütles ...

Thank you Anna for the info on different CO. For provisional CO I use long tail CO, then knit 1 row sill in waste yarn and then switch to the regular yarn. When I need to add sts like you describe for the front section, I use loop CO and sometimes long tail CO with the waste yarn.

Robin ütles ...

I love eyelet stitches as you show here, and long tail cast on method also. Sometimes I use a cable cast on for a good edge.

Anna ütles ...

Diana, thank you. For a provisional cast-on one can use whatever one wants since it will be removed. Just to knit a row with the scrap yarn is good. In this case, I did not make provisional cast-on but picked front piece stitches along the edge. I will discuss it in the next post.

Robin, thanks! Yes, cable cast-on is fine as well. It is interesting that with the very same yarn it is necessary to use different cast-on methods, depending on what you are doing.