teisipäev, 31. jaanuar 2012

Ei mingeid üllatusi/No surprises

Seekord ei mingeid üllatusi: hall sviiter/tuunika. Pärast eksperimente ja lopsakaid mustreid on jälle tahtmine teha midagi minimalistlikku. Lõnga sain Tartu mnt poest Wool and Woollen. Nimega Houston, poolenisti polüamiid, ülejäänud on vill ja alpaka. Näeb välja nagu mohäär, kuid pole karvane.
No surprises this time: a gray sweater/tunic. After experimenting and busy stitch patterns I want to make something minimalist. I got the yarn in Tartu road yarn shop Wool and Woollen. The yarn is called Houston, half polyamide and the other half wool and alpaca. It looks like mohair, only without being hairy.

Minimalism minimalismiks, kuid mõni väike detail on ka. Keskel jookseb pahempidiste riba.
It may be minimalism all right but a small detail added. You see a stripe of purl stitches in the middle.

 Varsti hakkan varrukadi kuduma, seekord pole mul kahtlust, et tuleb pikk varrukas. Varruka keskel on samasugune pahempidine riba.
I will soon start the sleeves and this time I have no doubts that these will be long sleeves. In the middle of the sleeve there is the same stripe of purl stitches.

pühapäev, 29. jaanuar 2012

Seletus/Explanation

Lubatud seletus tuleb. Asi on lihtne. Tuleb kududa 2 kolmnurkset rätikut, alustades klassikaliselt nii-öelda kaelast (musta joone keskelt). Miks just nii? Aga siis asetsevad värvid diagonaalselt. Punane joon näitab "rätiku" keskmist silmust, lillad jooned näitavad värvide jaotust.
The promised explanation is coming. It is fairly simple. You have to knit 2 triangualr shawls starting from the mid-neck, so to say, in a classical way (this would be from the middle of the black line). Why in this way exactly? Because in that case the colours will be distributed diagonally. The red line shows the central stitch of the "shawl" and the purple lines show how the colours are situated.


Niisiis, tuleb rätikud valmis kududa, aga mitte maha kududa. Rätiku laius (must joon) = seeliku laius (puusade ümbermõõt + veel mõni sentimeeter). Seejärel tuleb nad asetada teineteise suhtes nii, nagu pildidl. Nüüd tuleb kokku kududa (kolme vardaga maha kududa) rohelisega tähistatud küljed omavahel (saame risttahuka) ja sinisega tähistatud küljed jälle omavahel (tulemus on silinder).  Ja mis on silinder? See on tavaline sirge seelik, muud midagi. Kui silinder on olemas, tuleb otsustada, kus on ülemine äär, ja üles korjata silmused poole numbri võrra peenemate varrastega (pärast kahandasin veel u. 10 % silmuseid) Siis kududa värvel (kummipaela tunnel) ja panna kummipael.
Thus, you have to knit the shawls but don't bind off! The width of the shawl (the black line) = the width of the skirt (hip circumference plus some centimetres/inches for better fitting). After that you have to place them in the way they are in the picture. Now you have to knit them together (3 needle bind off): along the green lines (you'll get a parallelepiped) and then along the blue lines (the result is a cylinder).  And what is a cylinder? In fact, it is a usual straight skirt, nothing else. Once you have the cylinder, you have to decide which edge is the upper one and to pick up stitches with smaller needles (then I decreased about 10 % of the stitches). Then you have to knit the case for an elastic band and to insert the band.
Kaks olulist märkust. (1) Seelik on sirge. Kui teile ei sobi sirged seelikud, siis see konstruktsioon ei sobi. (2) Pikkus ja laius on omavahel seotud (mõelge kolmnurkse rätiku peale: mida pikemaks koote, seda laiemaks see muutub). Tõsi küll, värvel teeb pisut pikemaks ja soovi korral võib alla ka mingi ääre kududa, aga siis peaks kõvasti mõtlema, ega see üldmuljet ei riku (värvide mõttes).
Two important observations. (1) The skirt is straight. If straight skirts do not suit you, this is not your construction. (2) The width and the length are interconnected (think about triangular shawls: the longer you make a shawl, the wider it becomes). Of course you can lengthen the upper part (the waistband) and, if you wish, you can add a bottom edge but then you have to think it over because it might upset the balance (meaning the distribution of the colours).
Mõtlen edasi, kuidas saavutada samasugune värvijaotus, aga et (1) äär ei oleks sakiline ja (2) pikkus ei sõltuks laiusest. See oleks aga hoopis teistsugune konstruktsioon.
I am pondering now how to achieve the same colour distribution but (1) the bottom edge should not be in zigzag and (2) the length would be independent from the width. However, this would be an entirely different construction.

laupäev, 28. jaanuar 2012

Hoopis seelik/It is a skirt, after all

Nüüd on näha, et see on hoopis seelik!
Now you can see that it is a skirt after all!

Väljas on -11 kraadi (hommikul oli isegi -15). Seega väljas pildistamine on välistatud. Sees on aga valguse probleem. Siiski Ave abiga sai mõned pildid.
It is -11 outside (in the morning it was even as cold as -15). Thus, photoshoot outdoors is out of question. But there is a problem of light indoors. Still, with Ave's help some pictures were taken.
Ravelrys on selle projekti nimi "Kaherätiseelik". Kas oskate ära arvata, miks?
It is called "Kaherätiseelik" (Two shawl skirt) on Ravelry. Can you guess why?
Pildid/Pictures: Ave
Lõng/Yarn: YarnArt Magic fine (50 % akrüül/acrylic, 50 % vill/wool, 100 g/300 m), < 200 g.
Vardad/Needles: 4 mm, 3,5 mm.
Seda lõnga ma teist korda ei ostaks. Ideaalne lõng sellise seeliku jaoks oleks Aade Lõng või leedu Teksrena või midagi analoogset. Teadsin seda kohe algusest, aga mõtlesin, et värvide pärast ja eksperimendi mõttes võiks osta. Kui lugejad soovivad, võin täpsemalt rääkida konstruktsioonist.
I would not by this yarn again. An ideal yarn for such a skirt would be Aade Lõng or Lithuanian Teksrena or something of the kind. I was aware of it in the beginninb but decided to go after it because of the colours and because I wanted to do the experiment. If the readers wish, I can discuss the construction next time.

kolmapäev, 25. jaanuar 2012

See ei ole rätik-2/This is not a shawl-2

Head lugejad, see, mida all näete, ei ole tõepoolest rätik. Ütlen kohe, et see pole hõlmikjakk nagu siin (mille kohta pidin alguses ka ütlema, et see ei ole rätik). Võib-olla peaks tekitama uue sildi "mitterätik" või "ebarätik"? Kuidas teile tundub?
Dear readers, what you see below is indeed not a shawl. I am saying this is not a wrap jacket as one here (about which I had to warn in the beginning that this was not a shawl). Maybe I have to make a new tag "non-shawl"? What do you think?
Loodetavasti saan varsti valmis, siis saab rohkem rääkida. Kui ei õnnestu, siis on ka põhjust rääkida, mis valesti läks.
Hopefully it will be finished soon and then I can tell more. If it does not work out, then again there is a reason to talk what went wrong.

pühapäev, 22. jaanuar 2012

Rätik valmis/The shawl is finished

Rätik on valmis! Täna oli Kristiina juures kooskudumine (Kristiina, Ave ja mina) ja, kuna Avele sobib selline värv, palusin poseerida. Ave oli lahkesti nõus. Suur tänu!
The shawl is finished! Today we knitted together at Kristiina's place (Kristiina, Ave and myself) and, as this colour suits Ave, I asked her to model. She was very kind to agree. Thanks a lot!

  

 Juhin tähelepanu, et rätiku muster on kahepoolne, võib kanda ka nii, nagu alumisel pildil.
Please note that the stitch pattern is reversible and you can wear the shawl as in the picture below.
 See on keskmise osa pilt n-ö pahemalt. Täiesti ootamatult on tekkinud selline muster.
This is the central stitch from so-called wrong side. Quite unexpectedly, this pattern emerged.

Lõng/Yarn: Saarema villane /Saaremaa wool 8/2 (~ 100 g/ 250 m), ~250 g
Vardad/Needles: 4,5 mm

neljapäev, 19. jaanuar 2012

Kasvab aeglaselt/Slow progress

Edeneb väga aeglaselt. Kudum on juba raske, read on suht pikad.
The progress is really slow. What I have already knitted is heavy, the rows are quite long.
Siin on pilt keskjoonest, kust "lehed" välja kasvavad.
Here is a picture of the central line from which "the leaves" grow.
Keskjoone pikkus on praegu pisut üle 50 cm. Kindlasti venib rätik pärast pingutamist. Aga kuna plaan on kududa suurrätt, siis on veel kõvasti tegemist. Pildistasin tugitoolil, et oleks aimu suurusest.
The length along the central line is slightly over 50 cm now. Of course, after blocking the shawl will grow. But since the plan is to make a big shawl ("suurrätt" is a special term in Estonian, meaning "big kerchief"), there is a lot to knit. I made this picture on the armchair to give you an impression of the current size.

teisipäev, 17. jaanuar 2012

Mis see on?/What is it?

Mis see on? Mingi sürrealistlik maastik?
What is it? Some kind of surreal landscape?

Tegelikult see on kolmnurkne rätik (kingituseks). Lõng on Saaremaa vill 8/2, kuid pean ütlema, et see on Aade Lõng 8/2-st jämedam. Koon vardaga 4,5 mm. Proovisin ka 5 mm-ga ja olekski selle juurde jäänud, aga keeruga parempidised silmused olid liiga lõdvad. Nii et jäi 4,5 mm.
Actually, it is a triangular shawl (a present). The yarn is Saaremaa wool 8/2 but it I have to say that it is thicker than Aade Lõng 8/2. I am using 4.5 mm needles. I tried 5 mm as well and would have used them but stitches knitted through back loop were too loose. So 4.5 mm it is.

pühapäev, 15. jaanuar 2012

Valmis sviiter ja kooskudumine/My finished sweater and knitting together

Täna saime kokku Avega (esimesel pildil), et koos kududa. Kiiruga tehtud pilt: Avel on seljas kampsun minu musta kampsuni õpetuse järgi, ainult et tema oma on Raasiku villasest (Aade Lõng 8/3-st). Käsil on tal töö samast lõngast, see on sviiter pojale.
Today we got together with Ave (in the first picture) in order to knit together. It was just a quick photo: Ave is wearing a jacket she made from my pattern of my black jacket, only that she used Aade Lõng 8/3, the Raasiku factory wool. She is working on a sweater from the same yarn for her boy.
Ja siin all on minu sviiter. Valmis. Pärast niisutamist venis pisut pikkusesse, mis pole kuigi olulin. Lõng on läinud pehmeks, kuid muster on ikka nähtav. Kardan ainult, et selle pehmuse puhul võib kudum äkki topiliseks minna.
And below is my sweater. Finished. After moistening it stretched somewhat lengthwise, which is not  terribly important. The yarn has become very soft but the stitch pattern preserves its definition. I am a little bit afraid that such a soft yarn can get neps.

Pildid/Pictures: Ave
Lõng/Yarn: Gomitolo (Lana Gatto), 100 % vill/wool, 50 g/220 m, ~220 g.
Vardad/Needles: 3,5 mm
Ravelry

laupäev, 14. jaanuar 2012

Varrukad ülevalt alla, pitsimustriga/Top down sleeves with a lace pattern

Minu käest on küsitud, kuidas kududa ülevalt alla pitsimustriga varrukas. Nüüd näitan konkreetsete skeemidega. Üldjoontes on reegild sellised: eeldades, et n-ö vest on olemas, käeaugu ülemises kolmandikus korjatakse üle silmused, kootakse läbi, rea lõpus korjatakse üles uus silmus, kootakse rea lõpuni, siis jälle korjatakse üles üks silmus jms. Kui jõuab käeaugu sirge osani (kaenla all), siis võib kõik ülejäänud silmused korraga üles korjata ja edasi kududa ringselt. Olen ise n-ö "leiutanud" selle triki, et hiljem avastada, et nõnda soovitab Barbara Walker ja võimalik, et veel mitmed kudujad. Aga see selleks. Küsimus on, mida teha, kui kudum on pitsilise mustriga?
I have been asked to explain how to knit top down set-in sleeves with a lace pattern. Now I am going to show a particular example. In general, the rules are as follows: once you have a vest, so to say, pick up stitches at the upper third of the armhole, knit them, pick up a new stitch in the end of the row, work back row, pick up a new stitch at the end etc. Once you get to the straight part (under the arm), pick up all stitches and work in the round. I have "invented" the trick only to learn later, that this is recommended by Barbara Walker and possibly other knitters. But this is not very important. The quetion is, what to do when you are knitting a garment with a lace pattern? 

Võib-olla mäletavad lugejad seda sviitrit, mis sai sügisel sokilõngast valmis kootud. All on mustriskeem.
Maybe the readers remember this sweater that was knit this Autumn from a sock yarn. Below is the lace pattern chart.

Varrukatega soovitan teha nii: enne teha skeem arvutis/ruudulisel paberil. Tundub mõistlik alustada ühest mustrikorrast pluss mõned silmused äärtel. Nt üles korjata 14 silmust, kududa pahemal poolel (tavaliselt teen seda ripskoes, aga see on maitse asi), korjata veel üks silmus. All on poolik skeem, s.o. mitte terve varrukas, vaid üks mustrikord ja järgmise mustrikorra üks rida. Rida nr 0 ongi see rida, kus tuleb kududa 14 silmust ja lõpus üles korjata 1. Uut silmust tähistab X. Skeemil on näidatud paaris- ja paaritud read. Nagu skeemil näha, üks reegel on, jämedalt öeldes, mitte sisse toppida iga hinna eest. Nt ei tasu teha õhksilmust, kui see on viimane silmus, isegi kui silmuste arv lubab.
For sleeves, I have the following advice: first, make a chart on your computer/checked paper. It seems reasonable to start with one stitch pattern repeat plus something for the edges. For instance, pick up 14 stitches right side facing you, knit them on the wrong side (I always knit this row on the wrong side but it is a matter of taste), pick up one stitch. Below you have a part of the big chart, that is, not the whole sleeve but one pattern repeat and the first row of the next repeat. The row no 0 is the row where you knit 14 stitches and pick up 1. New stitches are designated with X. The chart shows odd and even rows. As you can see, one of the rules is, to put it bluntly, do not squeese in a pattern repeat at any price. That is, don't make a  yarn over if it is before picking up a new stitch, even if the number of stitches allows it.

Selle sviitriga oli nii, et korjasin silmused üles, kuni sain kokku 49 silmust (35 rida). Siis kaenla alt korjasin üles korraga 8 silmust ja kudusin ringselt. Tervet kasvatuste skeemi saab näha rubriigis Õpetused (paremal ribal), Varruka skeem. Mida teha edasi? Tavaliselt koon kaenla alt üleskorjatud silmused pahempidi või parempidi või teen väikse pitsimustri. Pärast võib nende silmuste arvelt teha kahandusi ilma, et muster kannataks.
In this particular sweater, I picked up stitches untill I had 49 stitches (35 rows). Then I picked up under the arm 8 stitches and worked in the round. If you want to see the whole chart, go to Õpetused/Patterns on the right and choose Varruka skeem/Sleeve chart. And then? Usually I purl or knit or make a little lace pattern on the stitches I picked up under the arm. Later you can make decreases at the expence of these stitches without disturbing the lace pattern.

neljapäev, 12. jaanuar 2012

Veel pilte/Some more pictures

Jutt on ikka sellest seelikust. Pole midagi teha, nüüd on ilm selline, et väljas pildistada ei saa. Iga interjöör ei pruugi aga sobida, kas valgus liiga nigel või on liiga palju asju ümberringi. Kristiina on siiski suutnud midagi tekitada, aitäh!
It is again about this skirt. Nothing can help, with such a weather you cannot very much take photos outside. But not every in-doors setting is suitable either: either the light is non-existant or there are too many things around. Still, Kristiina was able to create something of it, thanks!

Olles seelikut mõnda aega kandnud, tundub, et see pole võimatu, põiki kudumine annab palju uusi võimalusi. Seelikuid tuleb kindlasti veelgi.
Having worn the skirt for some time, I think it is not impossible and knitting sideways provides a lot of new possibilities. There will be more knitted skirts for sure.

kolmapäev, 11. jaanuar 2012

Üks varrukas/One sleeve

Olen reisilt tagasi. Näitan, mis on juba tehtud. Alustan teist varrukat ja kui see valmis saab, koon alla.
I am back. This is what I have so far. I am going to start the second sleeve and, once it is finished, I will continue downwards.

Siiamaani on kulunud peaaegu 3 tokki. Uskumatu! Ostsin 6 tokki, et olla kindel. Ilmselt saaks S-suurusele sviitri vabalt 5 tokiga. Lõng on meeldiv, sobib kenasti pitsimustriteks, ka ripskude näeb reljeefne.
I have used up almost 3 balls. Unbelievable! I bought 6 balls to be on the safe side. Probably, it is possible to make an S-sized sweater with 5 balls only. The yarn is pleasant, it is suitable for lace patterns and also garter stitch has a nice definition.

pühapäev, 8. jaanuar 2012

Praegune kudum/The current project

See on mu praegune kudum. Värv on pigem nagu esimesel pildil. Lihtne laineline muster, mis sobiks paljudele lõngadele (kujutan ette, et eriti linasele). Lõng on Lana Gatto Gomitolo, vill, 50 g/220 m.
This is my current project. The colour is more or less right in the first picture. It is a simple wave-like pattern that is suitable to a variety of yarns (I imagine, it would be especially nice for linen). The yarn is Lana Gatto Gomitolo, wool, 50 g/220 m.
laupäev, 7. jaanuar 2012

Natuke praalimist/Boasting a little bit

On alati meeldiv, kui keegi paneb tähele sinu tegemisi. Lidia oli väga kena ja tegi mulle kena reklaami oma blogis. Suur tänu, Lidia! Kui on huvi, lugeda saab siin.
It is always pleasant when someone pays attention to what you are doing. Lida was so nice and promoted my work on her blog. Thanks a lot, Lidia! If one is interested, it is available here.

kolmapäev, 4. jaanuar 2012

Triibuline on valmis/The striped skirt is finished

See sai tõesti kiiresti valmis. Tõsi küll, seelik on üsna lühike ja oli pigem eksperiment.
I really got this one rather fast. But, on the other hand, this skirt is quite short and it was more of an experiment.

Loodetavasti saan hiljem paremad pildid, täna sadas vihma (see on jaanuarikuu, uskumatu!). Kindlasti teen veel ühe seeliku põiki ja mõne teise mustriga.
I hope to get some better pictures later, today it was raining (it is January, unbelievable!). I am definitely going to make one more skirt sideways and with a different pattern.
Pildid/Photos: Kirsti
Lõng/Yarn: Aade Lõng 8/2, 112 g
Vardad/Needles: 3,5 mm
Ravelry
Natuke tehnilist juttu: see on sirge toru. Tean, et lühikeste ridade abil saab teha alt laieneva, aga tahtsin just seda konstruktsiooni proovida. Paistab, et sirge seelik pole minu puhul välistatud. Kummi tunnel on ka olemas, kumm on sees. Arvan, et musta lõnga kasutasin minimaalselt.
Some technical information: it is a straight tube. I know that with short rows you can achieve increases in the bottom but I wanted to try this out. It appears that a straight skirt is not completely outruled in my case. There is a case for an elastic band and the band is inside. I think I used the black yarn in minuscle quantities.
Homme lähen järjekordsele reisile, sellepärast ei luba postitada reeglipäraselt. Aga koon igal juhul.
Tomorrow I am going on another trip and because of this I cannot promise regular post. But I will be kniting in any case.

esmaspäev, 2. jaanuar 2012

Triibuline/Striped

Selle aasta esimene kudum on Raasiku villasest ja triibuline. Sellest tuleb põiki kootud seelik. Värvid on täitsa valed, tegelikult on lilla lillakam ja sinine sinisem.
The first knit of the year is from Raasiku wool and it is striped. This will be a  skirt, knitted sideways. The colours are completely wrong, in reality, purple is more purple and blue is much darker.
Proovilappi kududes tundus, et mustad triibud võiksid olla üksikud, mitte 3 kaupa. Kudusin nõnda tükk aega ja siis vaatasin, et ei ole huvitav. Otsustasin teha nii, nagu praegu pildil paistab. Järjekordne näide sellest, et proovilapp võib olla petlik.
When I swatched, it appeared that the black stripes could be isolated and not 3 at a time. I knitted in this way for a while and then realized that it was somehow uniteresting. I decided to re-knit in the way it is now in the picture. Another example of how a swatch can be misleading.
Üleminekulõnga on hea kerida nii, et värvi üleminekud oleksid nähtavad. Siiamaani pidin "sekkuma" vaid üks kord, kui must triip oleks sattunud sinkjasmustale väljale.
It is helpful to wind variegated yarn in such a manner that you would see the colour changes. So far I had to "interfere" only once when a black stripe would have been in the middle of the black-blue section.