kolmapäev, 29. veebruar 2012

Maavillane/Wool from the country side

Eile ootas mind kena üllatus. Nimelt üks tore kolleeg, kes ka koob, tõi mulle kingituseks 2 vihti maavillast lõnga. Kui ma ei eksi, on see Hiiumaalt.
Yesterday a nice surprise was in store for me. Namely a good colleague of mine who also knits brought me 2 skeins of country wool as a present. If I am not mistaken, it comes from the island of Hiiumaa.
Villane lõng on mu lemmik. Ma ei ole veel mõelnud, mida sellest teha. Veel ei ole kaalunud ja ei tea metraaži. Lõng on kahekordne. Alumisel fotol on võrdluseks: vasakul Aade Lõng 8/2 ja paremal 8/3. Tundub, et kuigi uus lõng on kahekordne, on ta õhulisem ja pigem läheneb 8/3-le. Seega metraaž oleks vähemalt teoreetiliselt midagi 100 g/270 m või sinna poole.
Wool is my favourite fiber. I have not yet thought what to make of it. I have not weighed it and have no clue about the yardage. It is 2-ply. The bottom picture is for the sake of comparison: Aade Lõng 8/2 on the left and 8/3 on the right. It appears that, albeit the new yarn is 2-ply, it is fluffier and more like 8/3. Thus, the weight would be (at least in theory) something like 100 g/270 m. 

esmaspäev, 27. veebruar 2012

Üks õpetus ja midagi uut/A pattern and something new

Lisasin uue õpetuse, tuleb vaadata parempoolses menüüs. See on 2011.a. viimane kudum, see kleit.
I added a new pattern, look in the right side menue. It is the last project of 2011, this dress.
Sama õpetus sobib ka sviitrile. Mia on laheksti testinud ja valmis kudunud endale sviitri. Rohkem pilte siin.
The same pattern is fine for a sweater. Mia was kind to test-knit and made this sweater. More pictures here.
Aitäh! Thank you! Kiitos!
Nüüd ei saa tükk aega oma kudumisest eriti palju rääkida, sest tuleb üllatusi. Siiski püüan üht-teist kirjutada, küllap leidub, mida lugejatega jagada. Uus asi tuleb sellest lõngast (Shetlandi vill).
Now for some time I cannot talk much about my knitting projects because there will be surprises. Still, I will try to post, I am sure there are topics to share. A new knit is from this Shetland wool: 
Proovilapp:
The swatch:
Kahtlemata minu värv!
My colour without doubt!

laupäev, 25. veebruar 2012

Mitmesugust, ka valmis kampsun/Various things and the finisehd sweater, too.

Täna kohtusime Avega ja kudusime koos. Näitan (tema loal) tema hõlmikut. Kootud minu õpetuse järgi (Käsitöö 2011/4), ainult et Raasiku villasele (8/2) on lisatud mohääri. Need lõngad töötavad hästi koos.
Today Ave and I met and we knitted together. With her permission, I am showing her wrap jacket. It was knitted from my pattern (Käsitöö 2011/4) but she added mohair to Raasiku wool (8/2). These yarns work together nicely.
Koepind on reljeefne.
The fabric has a clear texture.
Ja nüüd tütre kampsun. Pärast niisutamist venis kampsun pisut pikkusesse, aga selle tegumoe puhul pole selles midagi halba.
And now my daughter's sweater. After washing the sweater stretched somewhat lengthwise but this does not disagree with this particular style.


Muster, midag me kodus nimetame "rõngakesteks", sobib hästi äärise jaoks. Sisuliselt on see soonik, ainult on huvitavam.
The pattern that we call "small rings" at home is suitable for edges. In fact, it is a kind of ribbing, only more elaborated.
 

  

Pildid/Pictures: Ave
Lõng/Yarn: Nordic (Lana Cervinia), 50 g/125 m (vill/wool), ~ 450 g
Vardad/Needles: 3,5 mm
Aitäh, Ave!
Thank you, Ave!

neljapäev, 23. veebruar 2012

Jätkub/Progressing

Edeneb, kuid pole veel valmis, sest tütar tellis pikem kampsuni. Mul on praegu 9.kera pooleli, on olemas veel üks. Ilmselt oleks tark kõik ära kasutada.
It is progressing but not finished because my daughter wished a longer sweater. The 9th ball of yarn is in use and I have one more. I think it would be wise to use up all the yarn. 
Avele suur tänu pilidstamast!
Many thanks to Ave for taking pictures!

teisipäev, 21. veebruar 2012

Kapuuts/Hood

Ei ole eriti aega kududa ja veel vähem kirjutada. Püüan siiski näidata, et kapuuts on juba olemas. Muidugi tõstab see kogu kudumi pisut üles, nii et hea on kapuuts enne valmis saada ja siis kere osa alla kududa.
Not very much time to knit and even less to write. Still, I am trying to show that the hood is already done. Of course it lifts the garment to some extent, so it is wise to knit the hood first and then to continue the torso part downwards.
Kapuutsi äär on sama mustriga, nagu varrukad ja kaelus.
The edge has the same stitch pattern as the sleeves and the neck opening. 

laupäev, 18. veebruar 2012

Nüüd on kaks varrukat/Now there are two sleeves

Mul on alati nii, et teine varrukas saab valmis kiiremini. Igatahes nüüd on mõlemad olemas.
It is always the case with me that the second seleeve is finished faster. Anyway, now there are both of them.
Kuna tellija soovil peaks kampsun olema pisut lohva, aga varruka suu ei tohiks siiski olla liiga lai, otsustasin teha sama mustri, nagu kaeluses. Sisuliselt on see soonik, seega tõmbab kenasti kokku.
As the client wanted the sweater to be loose fitting but at the same time the edge of the sleeves should not be too wide, I decided to make the same stithc pattern as at the neck opening. Actually, this is a kind of ribbing, thus the edge gets contracted quite nicely.
Järgmisena võtan ette kapuutsi. Siin peaks natuke nuputama.
The next step is the hood. I will have to make some calculations.

neljapäev, 16. veebruar 2012

Pool varrukat/A half of the sleeve

Kahjuks pole mul väga palju näidata. Kere on kootud taljeni, üks varrukas on umbes poole peal. Viimasel ajal on kiire, ei saa ka eriti palju kududa. Siiski plaan on lõpetada varrukas täna-homme. Tavaliselt läheb teine varrukas kiiremini.
Unfortunately, I don't have much to show. The torso part is up to the waist and I have approximately one half of the sleeve. Busy times, not many chances to knit. Still, I plann to complete the sleeve today or tomorrow. Usually the second sleeve progresses faster.

esmaspäev, 13. veebruar 2012

Kampsun tütrele/A sweater for the daughter

Juba hulk aega tagasi tellis tütar kapuutsiga kampsuni. Et oleks selline pisut suur ja kapuutsiga, võimalikult lihtne. Leppisime kokku, et tuleb raglaan ja õige natuke mustrit. Õige värv on ülemisel pidlil.
It was some time ago when my daughter ordered a sweater. Somewaht baggy and with a hood, possibly the most simple. We decided upon a raglan and a small stitch pattern. The upper picture renders true colours.

Selline on kaelus. Hiljem võtan abilõnga välja ja koon kapuutsi, kusjuures muster jätkub kapuutsi ääres.
This is the neck opening. Later I will remove the waste yarn and knit the hood so that the stitch pattern will continue along the edge of the hood.

Lõng on Nordic (Lana Cervinia), 100 % vill, 50 g/125 m. Pärast pesu proovilapp ei veninud ega tõmbunud kokku. Päris mõnus lõng, aga reljeefseteks mustriteks seda ei soovitaks.
The yarn is Nordic (Lana Cervinia), 100 % wool, 50 g/125 m. The swatch did not stretch nor contracted after washing. Quite a nice yarn but I would not recommend it for patterns with 3D-effect.

laupäev, 11. veebruar 2012

Käsitöö 2012 Kevad/Käsitöö magazine Spring 2012

Värskes Käsitöö numbris on kolm minu kudumit. Esimesel fotol on nn Eksperimentaalhõlmik.
There are three knits of mine in the fresh issue of the Käistöö magazine. The first photo features so-called Experimental Wrap.
Siin on mohääri-meriino tuunika. All on kontrastne top, muster paistab kenasti.
Here is the tunic from mohair and merino held together. The model is wearing a top in contrasting colours and the sitch pattern shows nicely. 
Ja siin on Katariina-nimeline jakk.
And here is the Katariina-jacket.
Selles numbris on päris huvitav arutlus käsitöö hinnast, aga ka traditsioonilisi lugusid moeajaloost, eesti ehetest jms.
There is a rather interesting discussion in the current issue about handicraft prices and also some traditional stories about fashion history, Estonian jewelry etc.

neljapäev, 9. veebruar 2012

Trepikoja postmodernism/Staircase postmodernism

Pealkiri on Kristiina välja mõeldud. Ta saatis mulle pildid ja pani sõnumile sellise pealkirja, mis on üpris täpne. Vist on pildistamiskoht vastavuses kleidiga.
The title has been coined by Kristiina. She sent me the pictures and this was the title of her message, quite precise! Probably, the scenary suits the dress.
  


Pildid/Pictures: Kristiina
Lõng/Yarn: Houston (47 % polyacryl, 30 % wool, 12 % alpaca, 11 % polyamide), 50 g/350 m, ~200 g.
Vardad/Needles: 4,5 mm
Lõng meentuab mohääri, kuid pole nii karvane. Kleit on hästi soe. Nagu mäletate, hakkasin kuduma sviitrit, siis vaatasin, et lõnga jätkub tuunikaks ja siis otsustasin, et koon niikaua, kuni lõnga jätkub. Nii et tulemuseks on kleit.
The yarn reminds mohair but is not so hairy. The dress is quite warm. As you remember, I started knitting a sweater and then noticed that there was enough yarn for a tunic and then decided to knit untill I run out of yarn. It resulted in the dress.

teisipäev, 7. veebruar 2012

Lõng ei ole veel otsas!/The yarn is not going to end!

Lõng ei taha lõppeda! Ostsin 200 g, arvasin, et kui on vaja, ostan juurde. Nüüd on aga selge, et sellest tuleb tuunika või isegi lühike kleit. Värvid on õhtuses valguses täiesti valed, aga raamaturiiuli taustal on ettekujutus pikkusest.
The yarn is not going to end! I bought 200 g and thought that I would buy more, if needed. However, it is clear by now that it will become a tunic or a short dress. The colours are completely wrong in the evening light but the shelf as a background helps to imagine the length.
Lõnga on alles niipalju, et jääk mahub mulle pihku. Aga sellest tuleb veel kümmekond sentimetrit.
This is about how much yarn I have, it fits into my palm. But this will be enough for some ten centimetres.

pühapäev, 5. veebruar 2012

Vahepealne/In-between

Täna koome Avega koos. Tema korteris on palju päikest, mõtlesime, et saaks paar pilti teha ja näidata, mis seisus on sviiter. Ave, tänan pildistamast!
Today we are knitting together with Ave. Her flat is rather sunny, we decided to take some pictures to show my sweater in progress. Ave, thanks for taking pictures!
Külgvaade. Siin on näha, et alumise ääre sees on varras. Ei ole veel otsustanud pikkuse üle. Kui teine varrukas on valmis,vaatame, kui palju lõnga on alles. Ei ole välistatud, et koon pikemaks.
A side view. Here you can see that there is still the needle in the bottom. I have not decided about the length. Once the second sleeve is finished, we shall see how much yarn I have. It is not impossible that I will make it longer.
 Ei tea, kuhu vaatan sellise unistava pilguga?
And where am I looking with such a dreamy expression?

reede, 3. veebruar 2012

Edeneb aeglaselt/Slow progress

Kahjuks pole eriti aega kududa, seetõttu edeneb kudum aeglaselt. Üks varrukas on peaaegu valmis.
Unfortunately, I have little time to knit and the progress is slow. One sleeve is almost finished.
Võrdluseks panen ühe teise kampsuni varrukaga kohakuti.
For the sake of comparison, I am juxtaposing the sleeve with the sleeve of another jacket.
Tavaliselt läheb teise varruka kudumine kiiremini. Ei tea, milles on asi.
Usually the second sleeve is accomplished faster. I have no explanation for that.