neljapäev, 31. märts 2016

Augud/Eyelets

Järjekordne näide sellest, kuidas sama jämedusega ja isegi sama koostisega lõng (100 % puuvill, 50 g/125m) võib olla erinev. Olen alati rääkinud, et lõnga jämedus on oluline, aga loeb ka koostis, keerd jms. Erinevalt siin ja siin kirjeldatud puuvillasest, ei taha Capri (Steinbach Wolle) erilist reljeefsust. Mõtlesin siis, milline lihtne muster võiks sobida, tegin sellised augud.
Yet another example how two yarns that have the same weight and fibe composition (100 % cotton, 50 g/125 m) can be different. I have always stressed that the weight is important but fibe composition, twist and other such things matter quite a lot. Unlike the cotton described here and here, Capry (by Steinbach Wolle) does not want texture. I pondered then what kind of simple pattern would be suitable and made these eylets.
 
 
Selline muster sobiks ilusti rätikutele ja sallidele, peaks proovima villase, linase ja mohäärilõngaga. Mõtlesin veel, kas teha üleni auguline, siis otsustasin, et vaatan, kuidas oleks labane kude. Praegu tundub, et see on õige variant. Mis puutub konstruktsiooni, see on nn kimono erijuhtum (kes eelmine kord tunnis käis, teavad). Ja homme lähen koos soome kudumissõpradega Raasikule! Kindlasti tuleb pilte ja juttu.
This pattern would be nice for shawls and scarves, have to try on wool, mohair, linen. I was also thinking whether to do all over eyelets and then decided to see how stockinette would look. Now it seems like a right idea. As for constrution, it is a so-called particular case of kimono (those who were in my previous class would understand). And tomorrow I am going to Raasiku with my Finnish knitting friends! Certainly there will be pictures and a story.

teisipäev, 29. märts 2016

Huvitav seik/An interesting point

Raglaan on valmis ja kuivab. Sellest lõngast olen kudunud varem, nt tegin selle topi. Siis olid mul vardad 3,5 mm ja läks peaaegu 5 tokki. Nüüd aga 4 mm ja kulus 4 tokki. Huvitav, et lõnga kulu on nii erinev.
Raglan top is finished and drying. I have knitted earlier from this yarn, for instance this top. I used 3,5 mm needles then and used up almost 5 balls of yarn. Now I had 4 mm needles and used up 4 balls. It is quite interesting that the amount of yarn is so different.
 
 
 
 
 
Nagu lubasin, arutame seda kudumit tunnis üksikasjalikult. Aga siin on veel üks pilt meie kohtumisest Miaga, ta kirjutab sellest ka oma blogis.
As I promised, we shall discuss this knit in my class in greater detail. Here is one more photo from our meeting with Mia, she writes about it on her blog.

pühapäev, 27. märts 2016

Raglaanist/About raglan

Raglaan on ilus väliselt, aga muidu suhteliselt kapriisne konstruktsioon. Väga palju sõltub lõngast, kasvatamistehnikast jms. Praegu kogun igasuguseid juhtumeid ja näpunäiteid, et rääkida tunnis 13. aprillil. Niikaua aga valmib minu näidistopp.
Raglan looks very nice but otherwise is a relatively demanding construction. Quite a lot depends on the yarn, increase techniques etc. Now I am collecting all kind of cases and recommendations in order to discuss in my class on April 13. So far my own sample top is progressing.
 
 
Praegu on kootud umbes taljeni ja alustasin 4-ndat tokki. Lõng on Egitto (Titan Wool), 100 % puuvill, 50 g/125 m.
By now it has reached the waist and I strated the 4th ball of yarn. The yarn is Lõng on Egitto (Titan Wool), 100 % cotton, 50 g/125 m.

reede, 25. märts 2016

Viltu/Biased

Minuga pole kunagi juhtunud, et koepind kisub viltu. Märkasin, kui sai kootud tubli tükk.
It has never happened to me that the knitted fabric is biased. I discovered this after having knitted quite a lot.
Mõni ütleb: nojah, ringselt kudumine jms. Aga asi on lõnga keerus. Koos on kaks puuvillast, mõlemad tugeva keeruga. Ja nüüd uurin oma proovilappi, mis pole ringselt kootud, ja saan aru, et tegelikult ka see kisub viltu. Pole midagi hullu, saab alati midagi õppida.
Some may say: but of course, it is knitting in the round to blame. But it is about twist of the yarn. I have two cotton yarns together, both have a strong twist. And I am examining my swatch that is worked flat and realize that this one is biased, too. No prolem, you can always learn something
Ja midagi muud: eile käis siin Mia, temaga koos kudusime kohvikus, oli meeldiv, nagu alati.
Something else: yesterday Mia came to Tallinn and we sat together and knitted in a café, it was nice as always.

kolmapäev, 23. märts 2016

Kahepoolne kudum/Reversible knit

Topp on valmis ja kuivab. Mul läks 5 tokki, mitte 6, nagu alguses arvasin. Muster on kahepoolne. Võib kanda nii, nagu meeldib.
The top is finished and drying. I used up 5 balls of yarn and not 6, as I thought before. The pattern is reversible. You can wear whichever side you like.
 
 
Ja nüüd katsetasin kahe puuvillase lõngaga. Mulle meeldis peenike puuvillane, millest tegin selle rätiku. Panin kõrvale musta puuvillase (peaaegu sama jämedusega, aga teiselt tootjalt). Paistab, et kuna värve on palju, kombineerimisvõimalused on piiramatud.
And now I experimented with two cotton yarns. I liked the thin cotton I used for this shawl. I put together black cotton (almost the same weight, different manufacturer). It appears that the options for combination are limitless because there are so many colours.
Nendest lõngadest hakkan kuduma raglaani. Teatavasti räägime raglaanist järgmises tunnis.
I will make a raglan top from these yarns. As mentioned, we shall discuss raglan in the next class.

esmaspäev, 21. märts 2016

Tuttav lõng, uus kudum/Familiar yarn, new knit

Eelmisel aastal tegin valmis selle topi puuvillasest lõngast (Schulgarn, Schoeller + Stahl, 50 g/115 m). See lõng on päris hea, ei lähe topiliseks (kandsin toppi hästi palju). Nüüd koon samast lõngast ja samuti suvetoppi, aga jämedama varda ja teistsuguse konstruktsiooniga.
Last year I made this top from cotton (Schulgarn by Schoeller + Stahl, 50 g/115 m). This is a rather good yarn, it does not develop neps (the top got quite a lot of wear). Now I am knitting with the same yarn and it is a summer top again but with thicker needles and a different construction.
 
Konstruktsioon on üldjoontes sama, nagu siin.
The construction is more or less the same as here.

laupäev, 19. märts 2016

Tunni pilte/Pictures from the class

Tunnis võtsime läbi 9 konstruktsiooni, mõni neist veel erijuhtumitega. Mõistagi neid on rohkem, aga kõike ei jõua ühe tunniga läbi võtta. Pean kindlasti üht-teist läbi kuduma ja kirja panema. Külli, tänan piltide eest! Rätikute virn, nüüd juba vaatamiseks tunnis.
In my class we discussed 9 constructions, some of them with several particular cases. Of coruse there are more but it is impossible to talk about all of them during a single meeting. I have certainly to try out more and to write down. Külli, many thanks for the pictures! The pile of shawls, now for  observation during the class.
Sean end valmis.
Preparing.
Demonstreerin rätikuid kuulajate palvel.
Modelling shawls on the request of the audience.
 
Käed puhkavad.
My hands are resting.
Järgmine tund on 13.aprillil, räägime raglaanist ja samuti vastan küsimustele.
Next class on 13 April where we shall talk about raglan and I will answer questions.

neljapäev, 17. märts 2016

Lühike jutt/A short post

Eilne tund läks kenasti, loodetavasti saab varsti pilte näha. Rätikute virna uuriti põhjalikult. Siin on paar pilti sinisest rätikust (värv on puha vale, sest seda sorti sinist on väga raske pildistada). Alumine pilt on Külli tehtud, aitäh!
Yesterday's class was fine, I hope there will be pictures soon. The pile of shawls was inspected closely by the participants. Here are some pictures of the blue shawl (the colour is all wrong because this kind blue is notoriously difficult to capture). The bottom picture was taken by Külli, many thanks!
 

teisipäev, 15. märts 2016

Homme tunnis: igasugu rätikuid/Tomorrow in class: all kind of shawls!

Homme, kl 17.30 ootan huvilisi Domus Linum poes (Müürivahe tn 31). Räägime kolmnurksete ja sirbikujuliste rätikute konstrueerimisest. Kõiki konstrueerimisviise ei jõua arutada, aga esialgu on materjali täiesti piisavalt.
Tomorrow at 5.30 p.m. I will meet you at Domus Linum store (Müürivahe street 31). We will discuss constructions of triangular and sickle-shaped shawls. We will not have time for all construction types but it will be quite sufficient for the beginning.
Rätikute virn! Homme näete kõiki neid ja muidki.
A pile of shawls! Tomorrow you will see all of them and some others, too.
 
Nagu näete, sinine rätik on valmis. Piisas ühest tokist, ei pidanud juurde hankima. Selle konstruktsiooni puhul on hästi pikad otsad, seetõttu ei olegi vaja suureks kududa.
As you see, the blue shawl is finished. One ball of yarn was sufficient and I did not have to purchase more. This construction gives quite long ends and this is why you don't have to make it very large.

pühapäev, 13. märts 2016

Rätik edeneb/The shawl is progressing

Teen valmis veel selle rätiku ja siis koon jälle muid asju. Paluti mõelda uuele kooskudumisele jne.
I will finish this shawl and then will knit other things again. I was asked to think about a new KAL etc.
Selle konstruktsiooni puhul tulevad välja pikad otsad. Veel on huvitav, et kahanduste-kasvatuste süsteemi tõttu paikneb muster diagonaalselt.
This construction gives long ends. Another interesting fact is that due to the system of increases and decreases the pattern is placed diagonally.
Lõng on puuvill, 100 g/560 m. Aga tundub, et ühest tokist ei jätku.
The yarn is cotton 100 g/560 m. But it seems that one ball is not enough.
 
 

reede, 11. märts 2016

Üks tore kohtumine ja valmisrätt/A fine meeting and the finished scarf

Eile kohtusin Heidiga (Sadelma Ravelrys), kelle rätikuid olin ammu imetlenud. Ta on praegu Tallinnas. Veetsime kenasti aega, pildistasime tema uue rätiku. Siis käisme veel Domus Linum poes, kust ta sai Raasiku lõngu ja midagi muud ka.
Yesterday I met Heidi (Sadelma on Ravelry) whose shawls I had been admiring for quite a while. She is in Tallinn now. We spent some nice time and photographed her new shawl. Then we went to Domus Linum shop where she got some Raasiku yarn and some other yarns, too.
 
 
Minu rätik.
My shawl.
 
 
 
 
Lõng/Yarn: Angora 2 (Midara), ~ 80 g
Vardad/Needles: 4 mm
Ravelry

kolmapäev, 9. märts 2016

Ei mahu tuppa/It does not fit into the room

Rätik on nii pikkade otstega, nii suure tiivasirutusega, et pingutamisega oli raskusi ja pildistamisega oli ka. Kusjuures see lõng (Angora 2) ei veni eriti. Selle konstruktsiooni puhul ei tohi väga hoogu minna.
The shawl has such long ends and has such a wide wingspan that it was difficult to block and to photograph it. By the way, this yarn (Angora 2) does not stretch much. One should not be carried away while knitting this construction.
 
 
 
Alustasin veel üht sama konstruktsiooniga. Teatavasti 16. märtsil on Domus Linum poes tund, räägime kolmnurksete rätikute konstrueerimisest. Siis saan näidata erinevaid rätikuid. Osa konstruktsioone ei jõua läbi kududa, las jääb järgmisteks kordadeks.
I started another one with the same construction. As you know, on 16 March I teach at Domus Linum store and we are going to talk about construction of triangular shawls. I will show various shawls there. I have no time to knit certain constructions, these will remain for next classes.