neljapäev, 31. jaanuar 2013

Kuivab/Drying

Valmis ja kuivab! Värv on muidugi vale. Pärast niisugamist muutub koepind eriti kenaks. Loodetavasti saab korralikke pilte nädalavahetusel. Mul kulus peaaegu 2 vihti (200 g e 800 m), järele jäi mõni meeter.
Finished and trying! The colour is not true here. After moistening the fabric looks especially nice. Hopefully, I will have proper pictures taken during the weekend. I used up almost 2 skeins (200 g or 800 m), some metres remaining.

Alumine pilt on õigemate värvidega.
The colours look more true in the bottom picture.

esmaspäev, 28. jaanuar 2013

Jälle lõngade võrdlus/Comparing yarns again

Küsimus kerkis seoses ühe õpetuse testkudumisega. Jutt on sellest sviitrist.
The question popped up in connection with testing of a pattern of mine. It is about this sweater.
Teatavasti on Aade Lõng 8/2 täisvillane, 100 g/400 m. Selle järgi otsustades võiks arvata, et paljud sokilõngad sobiks ka. Kuid mõni testija vaatas langa jämedust, võttis midagi taolist ja ei saanud õiget kudumistihedust kätte. Milles viga?
As you may know, Aade Lõng 8/2, 100 % wool, 100 g/400 m. Based on that, you could think that quite a lot of sock yarns will do the job. However, some testers took a yarn in a similar weight and did not get the right gauge. What is wrong?
Sinine lõng on Superwash BFL Sock Yarn (RebelYarn), 100 g/400 m, täisvillane. Lilla on Aade Lõng 8/2, samuti täisvillane ja sama kaaluga. Kindlasti loeb kiud (nt võrrelge sama jämedusega mohääri ja villast lõnga), aga mitte ainult. Antud juhul on näha, et Aade Lõng on õhulisem, ei ole nii ühtlane ja mitte nii tugeva keeruga. Järelikult, tuleb vaadata pisut jämedamat lõnga, aga kindlasti mitte väga tugeva keeruga. Üks testkudujatest on avastanud, et sobib Dropsi Baby Alpaca Silk (50 g/167 m). Veel üks kandidaat on Yorkshire Tweed (Rowan), 25 g/110 m. Vaatame, kas see testija saab õige kudumistiheduse, aga üldiselt tundub lõngavalik õige (mitte väga tihke, õhuline).
The blue yarn is Superwash BFL Sock Yarn (RebelYarn), 100 g/400 m, pure wool. The purple one is Aade Lõng 8/2, also pure wool and of the same weight. Of course, fiber matters (compare mohair and wool of the same weight) but not only this. Here you can see that Aade Lõng is more airy, not so even and not so tightly twisted. Therefor, one should look for a slightly thicker yarn and certainly with a relatively weak twist. One of my test-kniters has established that Baby Alpaca Silk by Drops suits well (50 g/167 m). Yet another candidate is Yorkshire Tweed by Rowan, 25 g/110 m. We shall see whether the right gauge can be achieved with it but in general I think the yarn choice is right (not very densely twisted, airy).

laupäev, 26. jaanuar 2013

Pilte/Some pictures

Juba eelmisel nädalal sai valmis must sviiter, pildistada õnnestus aga alles täna. Tänan, Ave!
I finished black sweater was finished last week but only today I had a chance to get pictures taken. Thanks, Ave!


Lõng/Yarn: Aquila, 50 g/90 m (100 % merino), ~250 g
Vardad/Needles: 4 mm
Ravelry
Oma praegusest kudumist ja mitmest lõngast räägin järgmine kord.
I will write next time about my current knit and several yarns.

neljapäev, 24. jaanuar 2013

Nii ta läheb/This is how it is progressing

Kudum on praegu niisugune. Edeneb aeglaselt, sest muster on tihke ja sööb palju lõnga. Aga kui mustrit on juba palju, siis näeb lõnga ilu. Arvan, et ei hakka suurt kraed tegema. Mustri tõttu on äär laineline ja kaeluse viimistlemisel püüan seda joont säilitada.
The knit looks like this. It is progressing slowly because the stitch pattern is dense and eats up a lot of yarn. But when you have quite a piece of knitted fabric, you can appreciate the beauty of the yarn. I think I will not make a big collar. Because of the stitch pattern the edge is a zigzag and I will try to preserve the line when finishing the neck opening.

teisipäev, 22. jaanuar 2013

Muster/The stitch pattern

Niisiis, muster on selline. Labane parempidine/pahempidine oleks ka suurepärane, aga et oleks huvitavam kududa, siis on sellised sakid.
So the stitch pattern is like this. Stockinette or reverse stockinette would be most suitable, too, but I opted for these zigzags to make knitting more exiting.
Nagu näha, see ei ole selline lõng, mis moodustab ise värvimustreid. Mõnevõrra meenutab Madelinetoshi, mida olen kasutanud siin, aga antud juhul on varjundite variatsioon suurem.
As you can see, this is not a kind of yarn that "sets itself" into colour patterns. This one is somewhat similar to Madelinetosh that I have used here but the variation of shades within one colour is wider here.


pühapäev, 20. jaanuar 2013

Lõngade võrdlus/Comparison of yarns

Mitmevärvilise lõnga puhul on oluline, kuidas värv jaotub. Kas ühe värvi jupid on pikad või mitte ja kas on lihtsalt pisut säbruline, ebaühtlane värv või on selgelt näha, kus lõpeb üks värv ja algab teine.
It is important in working with multicoloured yarn how colours are distributed. Whether colour sections are long or not and whether the colour is somewhat uneven or it is rather clear where one colour ends and another one starts.

Selleks on vaja lõnga vastavalt kerida. Ülemisel pildil on eesti villane (Aade Lõng Artistic 8/2). Värvijupid on üsna pikad. Alumisel pildil on aga Rebel Yarni SW BFL sokilõng (100 g/400 m). Kui üleeilsel pildil ei olnud arusaadav, kas üleminekud on pikad, siis siin on näha, et värvi vaheldus on väga tihe. Peaks valima sellise mustri/koe, mis ei "vaidleks" lõnga värvidega ning laseks lõnga ilul paista. Mul on juba mõtteid, lähiajal näitan.
For this purpose you have to wind yarn accordingly. In the top picture there is Estonian wool (Aade Lõng Artistic 8/2). The colour sections are rather long. In the bottom picture you see SW BFL sock yarn by rebel Yarn (100 g/400 m). While judging by the picture I posted a couple of days ago it was not clear whether the colour transitions are long, here you can see that the alternation is rather dense. Thus, a stitch pattern is needed that would not "argue" with the yarn colours and would demonstrate the beauty of the yarn. I already have some ideas and will share them with you in the nearest future.

 

reede, 18. jaanuar 2013

Uudiseid RebelYarnist/News from RebelYarn

Nii kena lõnga sain RebelYarnist! See on sokilõng ja sellest tuleb sviiter või top. Eelmine kord töötasin peenvillasega, sellest saab lugeda siin.
This beautiful yarn has arrived from RebelYarn! It is a sock yarn and it will become a sweater or a top. Last time I worked with laceweight wool, you can read here about it.

kolmapäev, 16. jaanuar 2013

Igasugu soonikutest/On various kinds of ribbing

Olen tähele pannud (ja ilmselt minu luguejad ka), et ma ei kasuta soonikut nii, nagu seda tavaliselt õpetustes pakutakse. Õpetustes on soonik funktsionaalne, mõnikord ka dekoratiivne või mõlemat. Mul pole ta kunagi funktsionaalne, kudumi ääres on tavaliselt mingi muu kude (mütse, sokke ja kindaid ma ei koo, seal oleks teine asi). Lisaks sellele on veel paar asja: esiteks on mustreid, mida soonikuks ei nimetata, aga sisuliselt on soonik (vahelduvad parempidised ja pahempidised) nagu siin, praeguses töös:
I (and probably my readears as well) have noticed that I do not use ribbing in the way it is usually prescribed in patterns. In patterns ribbing is predominantly functional, sometimes decorative or both. In my knitting, it is never functional and the edge of knitted garments is worked in a different stitch (because I don't knit hats, socks and mittens, this is a different story altogether). In addition to that, there is a couple of matters: first, some patterns are not called ribbing but technically are rigbbing (alternations of knit and purl stitches) as here in my current knit:
Teiskes, kas nii lai soonik nagu alumise pildi kleidil on ikka soonik. Mind hakkas huvitama, mida arvavad soonikutest kudumissõbrad, küsisin kolme käest ja sain vastused.
Second, is the wide ribbing in the following picture still a ribbing? I wondered what my knitting friends think about ribbing and asked three knitters and got their replies.
Suvi : "Soonikul on kindlasti nii funktsionaalne ülesanne kui ka dekoratiivne, tavaliselt mõlemad korraga. Kui on vaja soonikut kui sellist, siis vaatan alati, milline soonik on antud kudumile ja mustrile sobilik. Kõige tihemini kasutan 2 x 2 ja 1 x 1 (keeruga) soonikut. Mõlemaid saab hästi palmiku- ja pitsimustritega siduda nii, et muster jätkub otse soonikust. Ka laiem soonik on kindlasti ikka veel soonik, kuigi võrreldes kitsama soonikuga funktsionaalne tegur on väiksem, tõmbub kokku küll aga vähem. Olen ise kasutanud väga laia soonikut beebimütsil, püsib hästi peas aga ei ole ebamugav. Vahel olen soonikuga asendanud vöökoha kahandused. Kui soonik kulgeb külgedel, siis pole kahandusi & kasvatusi vajagi."
Suvi: "Ribbing is certainly functional and decorative as well, usually both at the same time. When I need ribbing as such, then I always look what kind of ribbing is suitable for a given knit and stitch pattern. Mostly I use 2 x 2 and 1 x 1 (twisted) rib. Both can be easily combined with cable and lace pattern so that the pattern immediately continues  from the ribbing. A broader ribbing is still a ribbing, albeit its functional properties are smaller compared to a narrower ribbing, it contracts to a much lesser extent. I have used a rather broad ribbing for a baby hat, it stays well on and is not uncomfortable. Sometimes I've replaced waist shaping with ribbing. If ribbing is on sides, then you don't need shaping increases and decreases".
Helin: "Kasutan soonikuid enamasti praktilisel eesmärgil - sokkide ja kinnaste ääres, ka kampsuni allosas, kaeluses või varrukate otsas. Olen palju kasutanud 1 x 1 soonikut, aga ka 2 x 2 . Vähem olen kasutanud 2 x 1 soonikut. Meeldivad ka teistsugused soonikud, nt minu kinnastel on 2 rida 2 x 2 soonikut ja 3. rida on tervikuna pahempidiselt kootud. Sellel mütsil on tehtud aga nii, et 1. ring 1 parempidi ja 2 pahempidi ja 2. ring 2 parempidi ja 1 pahempid ning taas 1. ring."
Helin: "I mostly use ribbing for practical purposes: the edges of socks and mittens, also the bottom of sweaters, on the neck opening and sleeve edge. I have used a lot  1 x 1 ribbing but also 2 x 2 . I've used 2 x 1 ribbing less. I like other ribbings, too; for instance, my mittens have 2 rounds of 2 x 2 ribbing and round 3 is entirely purled.  And the ribbing of the hat is worked as follows: 1st round k1, p2 and 2nd round k2, p1 and then repeat".

Linda: "Kasutan väga harva tavalist soonikut, sest see on minu meelest esmajoones funktsionaalne. Pigem kaldun eelistama mustreid, kus on pahempidiseid silmuseid üksteise kohal või kahekordset pärlkuded või allakeeratud alumist äärt. Tahaksin küll proovida erinevaid ääristusi ja tulevikus keskendun neile, mis on nii dekoratiivsed kui funtsionaalsed".
Linda: "I very rarely use an ordinary rib because they are foremost functional, in my mind. I tend to prefer to either chose a stitch pattern that includes purl stitches that line up; or double moss stitch; or work a double hem at the bottom of my designs. I do want to test out different types of edging and will focus on the ones that are both decorative and functional, in the future".
Tänan kõiki vastuste eest! On hea teada saada. Kui soovite oma arvamust avaldada, kommenteerige julgelt!
Thank you all for your reply! It is good to learn something like this. If you wish to write your opinion, don't hesitate to comment!

pühapäev, 13. jaanuar 2013

Rahulik kudum/A calm knit

Nagu olen juba kirjutanud, see on selline rahulik kudum, muster on lihtne, kuid mitte igav, oli hea kududa. Sviiter on õhuke, aga annab sooja. Siiski ei riskinud poseerimiseks õue minna, sest hommikul oli -7 kraadi. Helin, tänan pildistamast!
As I have already mentioned, this is such a calm knit, the stitch pattern is easy but not dull, it was a pleasure to knit it. The sweater is thin but warm. Still I did not risk to model outdoors because it was -7 (Celsius) in the morning. Helin, thanks for taking pictures!
Lõng/Yarn: Aade Lõng Natural 8/2 (100 % vill/wool, 100 g/400 m), ~170-180 g
Vardad/Needles: 3,5 mm
Ravelry

reede, 11. jaanuar 2013

Lühike ülevaade/A short overview

Praegu on nii-öelda mitme kudumi vaheline aeg. Loodetavasti tulevad uue sviitri pildid nädalavahetusel. Hakkan varsti kirjutama selle sviitri õpetust:
It is a between-projects-time, so to say. Hopefully, the pictures of the new sweater will be taken during the weekend. I am going to write a pattern for this sweater (for Käsitöö, so it will be available in Estonian and Finnish only).
Kuu lõpuks avaldan Ravelrys veel kahe sviitri õpetused. Seda sviitrit testitakse parajasti.
In the end of the month I am going two release two sweater patterns on Ravelry. This sweater is being tested.
Ja teine on ammune pitsiline sviiter:
And the second one is this lace sweater, finished long time ago:
Edasi on kindlasti plaanis rätikud ja sallid. Kindlasti tuleb midagi veel Raasiku villasest. Võimalik, et kevadel tuleb taas mõni kooskudumine.
There certainly will be more scarves and shawls. Something will definitely come from Estonian wool (produced by the Raasiku factory). It is possible that I will again lead a KAL in spring.

teisipäev, 8. jaanuar 2013

Pildistamiseks on liiga pime/It is too dark to take photos

Sellegipoolest näitan paar pilti.
Still, I am going to show a couple of pictures.
Loodetavasti saan varsti näidata korralikult. Niipea, kui olin triipude paigutuse üle otsustanud (selle kohta võib huviline lugeda siin), sujus kõik kenasti. Väga rahulik kudumine ja kudum ise ka, kui nii öelda võib.
I hope to be able to show proper pictures soon. As soon as I had decided about the placement of the stripes (if you are interested, you can read about it here), everything went smoothly. A very calm knitting and the knit itself as well, if one is allowed to say so. 

laupäev, 5. jaanuar 2013

Helmut Langi-mõjuline sviiter/The sweater inspired by Helmut Lang

Nüüd näitan sviitri pilte. Kuivõrd see on kooskõlas Helmut Langi kollektsiooni suunitlusega, otsustagu lugejad. Sviiter on kerge ja üsna soe. Ave, tänan piltide eest!
Here are the pictures of the sweater. Let the readers decide to what extent it follows the line of Helmut Lang's collection. It is light and quite warm. Ave, thanks for the pictures!


Lõng/Yarn:
(1) King Kid Silk (Classic Yarns), 75 % mohäär/mohair, 25 % siid/silk,  25 g/ 210 m, ~ 68 g (must/black)
(2) Kid Silk (Austermann), 75 % mohäär/mohair, 25 % siid/silk, 25 g/225 m, 8 g (lilla/purple)
(3) Merinos Extra (BBB), 100 % meriino/merino, 100 g/1500 m, 41 g
Vardad/Needles: 4 mm, 4,5 mm
Ravelry

neljapäev, 3. jaanuar 2013

Horisontaalsetest triipudest/On horizontal stripes

Horisontaalsed triibud pole mu jaoks lihtne teema. Mõni kuduja kombineerib julgelt mitmeid värve ja teeb värvilisi triipe. Pean ütlema, et see pole minu jaoks, kuigi imetlen suurepäraseid värvide üleminekuid. Kui värvide vaheldamisest rääkida, siis minu jaoks on pigem sakid ja mitte näo läheduses (igalühel on omad ettekujutused, mis sobib). Aga nüüd räägime horisontaalsetest triipudest, mida tekitab muster, mitte erinevad värvid. Siin on esimene proovilapp (lõng on Aade Lõng 8/2).
Horizontal stripes is not an easy topic for me. Some knitters boldly combine several colours to make colour stripes. I must say this is not for me, although I admire wonderful colour alternations. If we are talking about colour alternations, zigzags are more to my liking and preferably not too close to my face (one has one's own ideas what suits one). But let us talk about horizontal stripes that are a result of different stitches alternation rather than that of different colours. This is my first swatch (the yarn is Aade Lõng 8/2).
Proovilapp polnud paha. Hakkasin sviitrit kuduma, kuid mingil hetkel tundus, et selline koepind annaks liiga palju volüümi juurde. Palun mind õigesti mõista, küsimus ei ole selles, mitu sentimetrit on kellegi rindkere ümbermõõt, vaid proportsioonis (näojooned, kasv, kehakuju jne). Siis mõtlesin, et võiks olla midagi teistmoodi: mitte niivõrd reljeefsed triipud, kuivõrd huvitav vaheldus.
The swatch did not look bad at all. I started a sweater but at some point I felt that this fabric would give too much texture and volume. Please understand me correctly, it is not about how many centimetres or inches is somebody's chest circumference but about proportions (facial features, height, body shape etc). Then I decided to change something: not to so much texture but rather an interesting alternation.
Üksikud pahempidised read ei ole väga reljeefsed. Suhteliselt avar kaelus aitab ehk vältida raskepärasust.
Some purl rounds do not have a very high definition. A relatively open neckline will possibly help to avoid a heavy look.

Niipalju on kootud. Kas sobib või mitte, selgub siis, kui kudum ulatub umbes taljeni. Siin all on veel üks näide horisontaalsetest triipudest. Kaasa mängib faktuuride erinevus ja vahelduste süsteem.
This is what I have so far. Whether it works or not, will become clear once the sweatr will have reached the waist line. The difference in textures and the system of alternation help here.