teisipäev, 31. detsember 2013

Head uut (kudu)aastat!/Happy new (knit)year!

Paljud teevad aasta kokkuvõtte. Ma ei hakka postitama valminud kudumite pilte ega publikatsioonide nimekirja. Püüan iseloomustada üldiselt, mille poolest see aasta meelde jääb.
1) Muidugi raamatu ilmumine.
2) Suhteliselt regulaarne ja süstemaatiline õpetamine.
3) Uus formaat: nn retsept täpse õpetuse asemel. Sellel formaadil on oma auditoorium. Tulin selle peale puhtjuhuslikult (Langeva krae topi valem, kooskudumised Mustrimaailmas ja Ravelrys), kavatsen jätkata.
4) Eelmise punkti jätkuks: tavalise õpetuste testimise asemel pigem kooskudumised. Selles mõttes on retsept päris tänuväärne asi: kui kirjeldus on selge, siis võib kohe proovima hakata.
Many are making a summary of the year. I am not going to post pictures of finished knits neither a list of publications. I will try to provide a general characterization of what was remarkable this year.
1) The book, of course.
2) Relatively regular and systematic teaching.
3) A new format: so-called recipe instead of traditional exact patterns. The format has its audience. I arrived at this quite accidentally (Waterfall collar top formula, KALs on Mustrimaailm and Ravelry) and I am going to continue this.
4) It follows from the previous point: rather KALs of recipes than traditional pattern testing. In this sense, recipe appears quite productive: provided that the description is clear, you can start right away.
Plaanidest praegu niipalju:
1) Jaanuari jooksul tuleb diagonaalse sviitri kooskudumine (Mustrimaailmas ja Ravelrys), vt pilt all.
2) Juba valmib lubatud postitus värvidest ja stiilis.
3) Ootan käsitsikedratud lõnga Liisilt, et alustada kudumit.
4) Tuleb läbi mõelda paar konstruktsiooni.
5) Kavatsen õpetada, järgmisel õppeaastal tuleb (muule lisaks) väike kursus Tallinna Rahvaülikoolis.
At this point, these are some of my plans:
1) In January there will be a KAL of the diagonal-patterned sweater (on Mustrimaailm and Ravelry), see the picture below.
2) The promised post on colours and style is already in preparation.
3) I am expecting hand-spun yarn from Liis in order to start knitting.
4) A couple of constructions should be given a thought.
5) I am going to continue teaching; next academic year (in addition to other things) there will be a small cours at Tallinn Public University.
Ilusat uut (kudu)aastat kõigile lugejatele!
Happy new (knit)year to all my readers!

esmaspäev, 30. detsember 2013

Reljeefne/Textured

Näitan sviitri pilte. Malle, tänan pildistamast!
Here is the sweater. Malle, thanks for the pictures!
 
 
Lõng/Yarn: Sugar (Miroglia), 100 g/180 m, ~ 300 g
Vardad/Needles: 5 mm
Ravelry

laupäev, 28. detsember 2013

Jooksev info/Current infromation

Kahes eelmises postituses mainitud paksust lõngast sviiter kuivab. Kuivamine võtab aega, sest lõng on üsna jäme. Eile tekkis arutelu, et kas see pole ümmarguse passega konstruktsioon. Tehnilises mõttes ei ole, kuid teatud visuaalne sarnasus on võib-olla isegi olemas. Siin  ja siin kirjutasin, et "sama" ja "erinev" võtab kudumisdisainis päris ootamatu pöörde.
The sweater from thick yarn I mentioned in the previous two posts is drying. It will take some time because the yarn is rather bulky. Yesterday a discussion came up whether this is not the rounded yoke construction. It is not in the technical sense but there may be some visual similarity. Here and here I wrote about the fact that "same" and "diferent" may take quite unexpected turn in knitting design.
Postitus värvidest tuleb, aga pisut hiljem, kuna sellised teoreetilisemad jutud nõuavad ettevalmistust ja täpset sõnastamist. Aga nüüd näitan, mis on käsil.
The promised post about colours will appear somewhat later because such more theoretically-minded texts require preparation and precise wording. And now I will show what I am working on.
Jakk tuleb pisut lohvakas, sirge varrukaga. Krae tuleb ka. Lõng ei anna eriti langevat koepinda, seetõttu arvan, et teen nööpaugud. Plaanis on teha proportsioonide tähelepanekuid, et edaspidi oleks selge, kuidas toimida sellise tegumoega olenemata lõngast.
The jacket will be with some positive ease and with straith sleeves. There will be a collar, too. The yarn does not yield a draping fabric and this is why I will make button holes. I am planning to pay attention to proportions in order to get a clear idea about this shape, regardless of yarn.

kolmapäev, 25. detsember 2013

Sviiter ja mõned plaanid/The sweater and some plans

Selgub, et mul ei jätku lõnga. Pean ootama 27. detsembrini, mil pood on jälle lahti. Praegu on valmis üks varrukas (3/4) ja teine alustatud, kere on umbes taljeni kootud. Seega 50-100 g lõnga oleks veel vaja.
It turns out that I don't have enough yarn. I will have to wait till the 27th of December when the store will be open again. By now I have one sleeve (3/4) and the second one started; the torso is at the waist level. Thus, I will need 50-100 g of yarn more.
 Peab ütlema, et see konstruktsioon on eriti hea lühikese varruka puhul (seega plaanis on ka suvised asjad). Antud juhul aga arvasin, et kuna lõng pole just suvine, ei ole lühike varrukas eriti mõttekas.
I have to say this construction is extremely good for short sleeves (thus, I am planning some summer knits). In this case, however, I decided that since the yarn is not exactly for summar, short sleeves do not make sence.
Plaanidest on veel nii palju: varsti tuleb postitus värvidest. Leidsin eile ühe stilisti huvitavat materjali ja sain loa kasutada ja tutvustada.
Something about further plans: I will post soon about colours. Yesterday I found some interesting material from a stylist and got permision to use and to present it.

esmaspäev, 23. detsember 2013

Huvitav uus lõng/Facinating new yarn

Nagu mainisin eelmises postituses, oli WW-s väljamüük. Ostsin lõnga nimega Sugar (Miroglia), 100 g/180 m, poolvillane. Tahtsin teha midagi reljeefse pinnaga ja perenaine ütles, et see lõng sobib selleks hästi.
As mentioned in the previous post, there was a sale in WW. I got yarn named Surgar (Miroglia), 100 g/180 m, half-wool. I wanted to get a textured fabric and the owner said the yarn is rather suitable for this purpose.
Selgus aga, et soonik jm vertikaalsed mustrid pole eriti nähtavad, küll aga sobivad horisontaalsed triibud. Tegemist on jälle konstruktsiooniga, mida pole tükk aega kudunud, nüüd on plaan teha mitu asja.
It became clear that ribbing and other vertical patterns are not visible enough but horisontal stirpes are extremely suitable. I have not done this construciton for a while but now I plan several knits with it.

laupäev, 21. detsember 2013

Diagonaalid nr. 2/Diagonal sweater no 2

Täna oli W&W poes järjekordne väljamüük, jõudsin sinna kl 10 ja minu üllatuseks oli kõik vaikne. Eve valmistus pikaks peavaks. Ave ja mina ostsime midagi, sellest mõni teine kord.
Today it was yet another sale in W&W store, I arrived there at 10 a.m. and to my surprise it was rather quiet there. Eve was preparing to face a long day. Ave and myself bought some yarn, I will tell about it another time.
Diagonaalne sviiter sai kiiresti valmis. Muidugimõista, lõng on jäme (50 g/110 m), muster lihtne, koob ennast ise. Ave, tänan piltide eest!
I finished the Diagonal sweater in no time. But of course, the yarn is bulky (50 g/110 m), the pattern is easy and knits itself. Ave, thanks for the pictures.
 
 
Lõng/Yarn: Karisma (Drops), 100 % vill/wool, 50 g/110 m, ~ 250 g
Vardad/Needles: 4 mm
Ravelry
Millalgi tuleb kooskudumine Ravelrys ja Mustrimaailmas.
At some point there will be KAL on Ravelry and on Mustrimaailm.

kolmapäev, 18. detsember 2013

Jälle diagonaalid/Diagonals again

Kuna viimases Käsitöös ilmunud diagonaalsete joontega sviiter on pälvinud Ravelrys tähelepanu, lubasin, et teen midagi sarnast, aga teisest lõngast. Ühtlasi arutasime, et võiks korraldada kooskudumise Mustrimaailma foorumis. Hakkasingi kuduma Karisma-nimelisest villasest lõngast (Drops, 50 g/105 m). Ma ei korda vanemat mudelit sajaprotsendiliselt, vaid teen midagi ka teistmoodi. Värv on tegelikult tumedam ja külmem.
While the diagonal-patterned sweater published in the recent issue of Käsitöö has been favoured quite a lot on Ravelry, I promised to design something similar but from a different yarn. At the same time we agreed that there will be a KAL on the Estonian craft forum Mustrimaailm. So I started knitting from Karisma wool (Drops, 50 g/105 m). I am not entirely reproducing the previous model but will introduce some changes. In reality the colour is darker and colder.

esmaspäev, 16. detsember 2013

Plaanid ja tegelikkus/Plans and reality

Plaanisin, et roheline kampsun tuleb suure kraega. Aga kui hakkasin kudumise käigus selga proovima, siis selgus, et ta tahab olla üsna klassikaline jakk, ju kahekordne pärlkude ja tegumood viitab kangesti Chaneli stiilis jakkidele.
I was planning my green jacket with a large collar. But once I started trying it on as I knitted, it became clear that it wishes to become a rather classical jacket, probably, double moss stitch and the shape strongly refer to Chanel style jackets.
Praegu jakk kuivab. Nööbid on olemas ja loodetavasti saab nädalavahetusel ka pildistatud.
Now it is drying. I already have buttons and hopefully I will get it photographed during the weekend.

laupäev, 14. detsember 2013

Sviiter ja rätik/The sweater and the shawl

Nüüd saan näidata pilte. Nii sviitrit kui rätikut olen juba kandnud üsna palju. Ave, tänan piltide eest!
Now I will share the pictures. Both the sweater and the shawl have already got a lot of wear. Ave, thanks for the pictures!
 
 
Vardad/Needles: 4,5 mm, 5 mm
Lõng/Yarn: Taiga, 96 g.
Ostsin Taiga-nimelist lõnga W&W-st, koostis on polüamiid, mohäär ja villane. Ei mäleta metraaži, lõng on pooli peal, vist 100 g/400 m, aga tundub kahtlane, sest terve sviiter (olgugi, et 3/4 varrukatega) ei tule välja 400 meetrist.
I bought the yarn named Taiga in Wool & Woolen shop, it is polyamide, mohair and wool blend. I don't remember the metrage, the yarn is sold in cones, it was 100 g/400 but I doubt it because the entre sweater, albeit with 3/4 sleeves cannot come out of less than 400 metres.
Ravelry
Ja siin on nn Teekonna rätik.
And here is my Travel shawl.
 
 Sama Taiga ja Aade Lõng 8/3. Vardad 4,5 mm, kaalub 130 g, aga mul on raske öelda midagi kinldat metraaži kohta. Arvan, et rätkule on kulunud kokku üle 400 m, Taigat on pisut rohkem, alumine hall sektsioon on laiem.
The same Taiga and Aade Lõng 8/3. Needles 4.5 mm, weight 130 g but it is hard for me to tell anything definite concerning the metrage. I think that for the whole shawl I used over 400 m, of which the share of Taiga is bigger because the botom grey section is wider.

neljapäev, 12. detsember 2013

Kahekordne pärlkude/Double moss stitch

Mõni lõng ei ole hea reljeefsete mustrite jaoks, kuid mõni muster sobib ikka, kuigi ei tule väga reljeefne. Olen ammu märganud, et Raasiku 8/3 "talub" kahekordset pärlkude (aga mitte ühekordset). Samasugune on Elotroi jämedam lõng (100 g/250 m) jm eesti villased. Nüüd on töös lõng, millest kirjutasin siin.
Some yarns are not suitable for highly textured stitch patterns but certain patterns look rather well, although they do not have high definition. I have noticed a while ago that Raasiku 8/3 "tolerates" double moss stitch (but not ordinary moss stitch). The same is true for the thicker yarns by Elotroi (100 g/250 m) and other Estonian yarns. Now I am working with the yarn  mentioned here.
 
Alustasin Ravelrys musta rombilise jaki kooskudumist. Kes soovib, tulge kampa!
I started a KAL of the black diamond jacket on Ravelry. If you wish, please join!

teisipäev, 10. detsember 2013

Pärast pikka vahet/After a long break

Jõudsin eile öösel Saksamaalt. Saksamaa rõõmustab ikka kudumisajakirjade rohkusega. Imetlusväärne: bussi- või raudteejaama tavalisest kioskist leidub nii  Verena, Sabrina vms kui ka mustrivihikuid, aga ka meil vähem tuttavaid saksakeelseid ajakirju, mis ilmuvad näiteks Šveitsis. Seekord aega oli vähe. Tahtsin pildistada käsitööajakirjade riiulit, aga ei lubatud, seetõttu näitan ainsat pilti, mille jõudsin teha:
Yesterday at night I returned from Germany. As always, I am pleased with a great diversity of knitting magazines there. I cannot help admiring: common kiosks at bus or railway stations carry Verena, Sabrina etc as well as stitch patterns collections and German-language magazines less known here (for instance, something that is pulbished in Switzerland). I had little time. I wanted to take a photo of the stand with craft magazines but was not allowed, therefore, I show the only picture I managed to take:
Ostsin sellise mustrivihiku. Mustrivihikus on mitu modelli ka (mõnes on ainult mustrid). Mulle meeldivad pehmed palmikud, kaanesviiter on mohäärist, nii et tasuks proovida, lõng ei pea olema tugeva keeruga.
I bought this collection of stitch patterns. There are several knits in the brochure (sometimes there are stitch patterns only). I like the soft cables, the sweater on the cover is from mohair, so it is worth trying, the yarn does not have to have a tight twist.
Veel palmikuid, mis hästi lihtsad, aga mitte väga harilikud.
More cables that are quite simple but not very common.
See on Šveitsis ilmuv ajakiri, nägin esimest korda. Kuid huvitav on, et lõpus on tabel, kus näidatakse lõngade asendusvõimalusi. Variandid on kas šveitsi Chulana toodang või Lang või Lana Grossa Saksamaalt.
This magazine is beign published in Switzerland, I saw it for the first time. What is noteworthy that in the end there is a table for yarn substitution. The options are either Swiss Chulana or German Lang or Lana Grossa.
See kampsun meeldib mulle väga, lihtne kahekordne pärlkude, suhteliselt jäme, aga pehme lõng.
I liked this jacket a lot, it is simple double moss stitch, the yarn is relatively bulky but soft.
Teekonna rätik on valmis ja kuivab. Jällegi väga lihtne. Korralikud pildid kunagi nädalavahetusel (tuletan meelde, et mul on veel üks sviiter pildistamata, nii et korraga tuleb 2 kudumit).
My travel shawl is finished and drying. Again, it is fairly simple. I hope to have proper pictures taken during the weekend (just to remind, I have a sweater to be photographed yet, so there will be two knits).
 

neljapäev, 5. detsember 2013

Teekonna rätik/Travel shawl

Eelmises postituses mainisin rohelise lõnga jääke. Selgus, et on lausa 386 g, täiesti jaki kogus (lõng on puhas villane 100 g/ 250 m). Kuna aga hakkan täna välismaale sõitma, siis mõtlesin, et suhteliselt paksu lõngaga kott võtab palju ruumi. Mõtlesin, et alustan midagi kergemast lõngast. Sviitrist on kõvasti jäänud Taiga-nimelist lõnga, samuti on mingil määral Raasiku 8/3 musta. Siis alustasin hästi lihtsat rätikut.
In the pervious post I mentioned the remaining green yarn. It comes out that I have even 386 g, quite enough for a jacket (the yarn is 100 g/250 m wool). But as I am goint abroad today, I thought that a bag full of relatively thick yarn will demand a lot of space. I decided to start something from a lighter yarn. I have quite a lot of Taiga yarn from the last sweater and some Raasiku 8/3 black yarn. Therefore, I started a very simple shawl.
Ma ei tea, millal saan järgmine kord kirjutada. Olen tagasi järgmise nädala alguses, siis tuleb järgmine postitus.
I have no idea when I will update next time. I will be back in the beginning of the next week and will write the next post then.

teisipäev, 3. detsember 2013

Tegemisi/What is going on

Hall sviiter on valmis, aga ma ei tea, millal saan näidata, nüüd on hästi vähe valget aega, pealegi ei ole mul fotograafi. Nädala teises pooles lähen välismaale, võib olla hiljem näitan hulka asju.
The grey sweater is finished but I don't know when I will be able to show it beause light periods are very short at this time of the year and, besides, I have no photographer. In the second part of the week I will be abroad and maybe show several things after that.
Siiski saab rääkida plaanidest. See on musta jaki varruka osa. Pilti vajan õpetuse jaoks. Õpetus on peaaegu valmis ja detsembri keskel alustame kooskudumist.
Nevertheless, it is possible to talk about plans. This is a part of the sleeve of the black cardi. I need the picture for the pattern. The pattern recipe is almost ready and we shall start KAL in the middle of December.
Ja siin on lõngajäägid (tegelikult lõnga on rohkem kui pildil), lõngast tegin rohelise jaki, millest kirjutasin siin. Jakk ise on ammu kingitud, aga lõnga on ja on teatud plaan ka. Ainult peab ära kaaluma ja vaatama, kui palju lõnga on.
And here is the remaining yarn (I have more yarn than shown in the picture), I used it for the green cardigan described here. The cardigan has been given away as a present long ago but some yarn is remaining and I have a certain idea, too. Only that I need to get it weighed and to see, how much yarn I have.

pühapäev, 1. detsember 2013

Töödest ja plaanidest/On projects and plans

Praegu on mul töös sviiter hallist segulõngast, millest kirjutasin siin. Praegu jääb veel natuke kere osa kududa, muidu on valmis. Ei tea ainult, millal saan korralikult pildistatud.
Now I am working on a sweater from the grey blend I described here. Now I have to knit a little the torso part and it will be finished in no time. Only that I don't know when I will get proper pictures taken.
 

Tegemisel on rombilise jaki nn retsept. Loodan, et detsembri esimesel poolel hakkame juba Ravelrys kuduma.
I am working on the pattern recipe of the diamond jacket. I hope we will start knitting together on Ravelry in the first part of December.
Diagonaalne sviiter on millegipärast üsna populaarne. Kuna Käsitöö õpetust ei tohi tõlkida ega avaldada mujal, olen lubanud, et koon sarnase teisest lõngast ja siis teen õpetuse. Aga mõni kuduja on juba nii tubli olnud, et on muretsenud endale eestikeelse Käsitöö ja lasknud Google translate'ist läbi, polevat viga (skeemid aitavad muidugi päris oluliselt).
The diagonal sweater is quite popular for some reason. Since it is not allowed to translate or to publish elsewhere patterns from Käsitöö, I have promised to knit a similar sweater from a different yarn and to write up a pattern. But some knitters have already been diligent to get the Estonian-language issue of Käsitöö and to put it through Google translate; not so bad, as I am told (of course, charts help quite a bit).
Veel plaanin töötada mõne konstruktsiooniga. Esialgu on need plaanid ebamäärased.
I am also planning to work with certain constructions. At this stage, the plans are not very clear yet.

reede, 29. november 2013

Tänan kõiki!/Thank you all!

Esitlus oli päris tore, aitäh kõigile! Tänan Kristiinat ja Monikat pildistamast!
The book launch was really nice, thank you all! Kirstiina and Monika, thanks for taking pictures!
Raamatute virn:
The book pile:
Publik ootab:
The audience is waiting:
Vastan küsimustele (intervjueerija Margit Ross):
Answering questions (interviewed by Margit Ross):
Autogramme jagamas:
Signing:
Raamat on müügil ka internetis.
The book can be purchased online.


teisipäev, 26. november 2013

Kingitus Saksamaalt/A gift from Germany

Tanjaga sain tuttavaks Ravelrys, ta on päris vilunud kuduja. Olen talle saatnud paar oma õpetust ja vastutasuks saatis ta mulle vägeva kingituse, mille sain kätte eile.
I got acquainted with Tanja on Ravelry, she is a quite skillful knitter. I have given her a couple of my patterns and she made a great present to me that I received yesterday.
Suur tänu!
Thank you!
Danke sehr!
Tuletan meelde, et homme kl 16 Solarise Apollos toimub mu raamatu esitlus. 28. novembril kl 18 Pärl ja Lõngad poes koome koos ja räägime õmblusteta sviitri põhikonstruktsioonist.
This is to remind that Solaris Centre. On 28 November at 6tomorrow at 4 p.m. my book presentation takes place in Apollo bookstore at  p.m. we knit together and talk about the basic construction of seamless sweater at Pärl ja Lõngad yarn shop.

laupäev, 23. november 2013

Käsitöö Talv 2013/The Käsitöö magazine Witner 2013

Näitan üht sviitrit, mis sai tehtud juulikuus ja ilmus nüüd Käsitöös. Kristiina, tänan pildistamast!
I am showing a sweater that I made in July and which has been recently published in the Käistöö magazine. Kristiina, many thanks for the pictures!
 
 
Lõng/Yarn: Baby Merino (Drops), 100 % merino, 50 g/175 m, ~ 700 m
Vardad/Needles: 3 mm
Ravelry

neljapäev, 21. november 2013

Uudiseid/News

Head lugejad, kui olete Tallinnas järgmisel kolmapäeval, siis kirjastus Koolibri ja mina kutsume palun minu raamatu esitlusele:
Dear readers, if you are in Tallinn next Wednesday, the Koolibri publishing house and myself invite you to my book presentation:
27. novembril kl 16.00 Solarise Keskuse Apollo raamatupood.
27 November at 4 p.m., Solaris Centre, Apollo book store.

teisipäev, 19. november 2013

Käsitsi kedratud lõng/Handspun yarn

Septembri lõpus käisin Hea Villa Seltsi lõnganäitusel, millest kirjutasin siin. Kurtsin, et lõnga ei saanud sealt osta. Nüüd on lood nii, et mõni aeg tagasi sain Liis Luhamaalt 4 lõnganäidist, millest on nüüd valmis proovilapid. Valget aega on nüüd vähe ja pildil paistab, et kõik proovilapid on ühesugused, aga tegelikult pole. Esimesel pildil on suurema keeruga lõngad, vasakul jämedam (100 g/230 m), paremal peenem (100 g/270 m).
In the end of September I visited a yarn exhibition by Hea Villa Selts (Society for Good Wool), of which I wrote here. Now the thing is that some time ago I got 4 yarn samples from Liis Luhamaa and finished the swatches. There is little light at this time of the year and the pictures give an impression that all swatches are the same but they are not. The first picture shows yarns with a tighter twist, the thicker one on the left (100 g/230 m), the thinner one on the right (100 g/270 m).
Sellel pildil on aga väiksema keeruga lõngad, vasakul jämedam (100 g/230 m), paremal peenem (100 g/270 m).
In this picture the yarns are less tightly spun, the thicker one on the left (100 g/230 m) and the thinner one on the right (100 g/270 m).

Kaldun arvama, et mulle meeldivad rohkem suurema keeruga lõngad, aga jämeduse kohta ei ole veel otsustanud. Selge, et kõik need lõngad nõuavad väga lihtsat kude ja minimalistlikku disaini.
I am inclined to think that I like more the yarns with more twist but I have not yet made up my mind about which weight to choose. It is clear that all the yarns require a very simple stitch pattern and a minimalist design.

laupäev, 16. november 2013

Pärlkude!//Moss stitch!

Hüüumärgiga, sest see kude meeldib mulle tohutult. Ainult et igale lõngale ei sobi. Mõtlesin, kas teha jakk või sviiter ja otsustasin, et teen väga lihtsa sviitri.
With the exclamation mark because I am very fond of this stitch pattern. Only that it is not suitable for every yarn. I was thinking whether to make a jacket or a sweater and decided in favour of a very simple sweater.
Lõng on Merino Extra Fine (Drops), 50 g/105 m.
The yarn is Merino Extra Fine (Drops), 50 g/105 m.

neljapäev, 14. november 2013

Eilne tund/Yesterday's class

Eile oli Pärl ja Lõngad poes 7 inimest mind kuulamas, neist osa oli käinud juba esimeses tunnis. Rääkisime nn põhikonstruktsioonist. Järgmine kord hakkame kuduma seda sviitrit.
Yesterday at the Pärl ja Lõngad yarn shop there were 7 people in my class, some of whom had attended the first class. We discussed the so-called basic construction. Next time we shall knit this sweater.
Pisut pilte eisest tunnist. Esimesel pildil perenaine askeldab leti taga.
Some pictures from yesterday. In the fist picture, the owner is behind the counter.
Loeme käsilehti.
Reading the handouts.
Ees on mitu kudumit, mida hakkame järgmine kord kuduma?
There are several knits in front of you, what shall we start knitting next time?
Mõni on käinud rätikute konstrueerimise tunnis ja praeguseks kudunud juba tubli osa rätikut.
Some have been to the triangular shawl construction class and have knitted quite a substantial part of the shawl by now.

Järgmine kord kohtume 28. novembril kl 18 Pärl ja Lõngad poes.
Next time we meet on 28. november at 6 p.m. in the Pärl ja Lõngad yarn shop.