teisipäev, 31. mai 2011

Huvitav lõng/An interesting yarn

Kõigepealt tänan oma lugejaid ja kommenteerijaid. Kahjuks on siin mingi tehniline probleem: saan küll postitusi teha, aga kommentaaridele vastata ei õnnestu: süsteem käsib mul uuesti sisse logida ja kui seejärel lähen postituse leheküljele, et kommentaaridele vastata, käsib uuesti sisse logida. Seetõttu vastan kohe siinsamas:
First of all I am grateful to my readers and commentators. Unfortunately, some techincal problems prevail: I can post but cannot comment: the system tells me to sign in again and when after having done that I go to the post page in order to comment, it tells me to sign in again. That is why I am answering right here:
Ruth, Diana, AlleRaa, Lidia, Kristiina, Robin, Anett - aitäh, thank you, Danke!
Nüüd midagi uut. Sõna "huvitav" võib olla ka viisakas sünonüüm, et mitte öelda "pentsik". Kuid siin on see mõeldud otseses tähenduses.
Now something new. The word "interesting" may be a polite synonym in order not to say "weird". However, in this case I use it in its primary meaning.

Tavaliselt meeldivad mulle ilma viguriteta lõngad. Tahan ise teha mustreid, mitte seda, et lõng n-ö teeks neid minu eest. Kuid Lianni poes nägin Katia Temis lõngast salli ja kohe tekkis mõte, et sellest võiks teha endale ürbi, mida saaks ka sallina kasutada. Mis see ürp muud ongi kui käeaukudega sall!
Usually I like plain yarns. I want to do patterns myself and not that a yarn would do them instead of me, so to say. However, in Liann yarn shop I saw a scarf from the yarn called Katia Temis and immediately got an idea that I could do a wrap jacket that would be usable as a scarf as well. After all, what is a wrap jacket? It is just a scarf with armholes!

Lõng on eri jämedusega. Kuidas jämedus jaotub, on loterii. Sõltub rea pikkusest ja vardanumbrist.
The thickness of the yarn alternates. Its distribution is a kind of a lottery. It depends on the length of a row and the needle number.

Värvivaliku kohta võib öelda kahjuks sama, mis eelmistes postitustes: värv kas ei sobi või ei meeldi. Vaatasime mehega koos internetist värvikaarti. Olime ühel nõul, et must on neist kõige sobivam.
Unfortunately, what I said in previous posts about the colour choice is valid in this case as well: the colour either does not suit or I don't like it. Together with my husband we looked up the colour choice on the net. We completely agreed that black is the most suitable of them all.

pühapäev, 29. mai 2011

Valmis/Finished

Valmis ja pildid olemas! Ravelrys kirjutasin, et see kudum meenutab mõnevõrra Klassikalist (tütrele kootud valget jakki), seetõttu panin nimeks Klassikaline-2.
It is finished and pictures have been taken! I wrote on Ravelry that this knitwear reminds of Klassikaline (the white jacket for my daughter), that is why its name is Klassikaline-2.

Mis on Pronksi poes hea, on see, et on ka igasugust kraami, mida võib pildistamisel kasutada. Näiteks leidus selline barett. Üldiselt ma ei kanna barette, aga siis tekkis äkkmõte võta see n-ö dekoratsiooniks. Kes barette kannab, soovitan väga, see on tõesti ilus.
What is nice about Pronksi shop is that there is a lot of stuff you can use for a photo shoot. For instance, a beret like this. Usually I do not wear berets but a spontaneous idea came to me to put it on for the matter of decoration. If you are a person who wears berets, I highly recommend this one, it is really beautiful.

Ja siis sai poseerida ja Anu käis ümber minu ja tegi pilte.
And then I could pose and Anu was walking around me taking pictures.


Lõng/Yarn: Katia Linen, 50 g/112 m (53 % puuvill/cotton, 47 % lina/linen), ~325 g

Vardad/Needles: 3,5 mm

Pildid/Pictures: Anu

Jääb jälle ainult kahteseda, et värvivalik on nii väike. Lõng püsib vormis, ei veni pärast pesu.

Again I cannot help regretting that the colour choice is so small. The yarn stays in shape and does not stretch after washing.

laupäev, 28. mai 2011

Kodus: üht ja teist/At home: various matters

Vahepeal oli Bloggeris tehnilisi probleeme, ei saanud kommentaaridele vastata ja pidin uuesti sisse logima, kuid siis jälle ei saanud ja pidin jälle sisse logima jne. Nüüd olen kodus. Vaevalt jõudsin Eestisse, kui Tallinna jõudis Mia, kellega koos täna kudusime ja käisime lõngapoes. Nagu näha, Pronksi poes leidub alati, mida vaadata.
Meanwhile there were technical problems with Blogger, I could not answer to comments
and had to sing in again but after that again I could not answer and had to sign in again etc. Now I am at home. In no time after I had arrived to Estonia Mia came to Tallinn and today we knitted together and visited yarn shops. As you can see, there is always something to look at in Pronksi shop.Meil on sarnane värvi maitse. Mia valis endale välja lilla Aade lõnga 8/2 ja korraks pani vihid korvi, kus olid muud eesti lõngad. Kui ilusti sobib lilla kokku igasugu hallidega!

We have a similar taste in colours. Mia chose some purple Aade lõng 8/2 and for a moment placed the skeins in a basket with other Estonian yarns. How beautiful is a combination of purple and all kind of greys!


Näitan ka oma jakki (Anu, tänan pildi eest!). Nagu näha, on vaja kududa mõned mustrikorrad allapoole.

I am showing my jacket (Anu, thanks for the picture!). As you can see, I have to knit a couple of repeats downwards.

kolmapäev, 25. mai 2011

Jälle Soomes/In Finland again

Jälle Soomes, seekord Joensuus. Helka oli kokku kutsunud kohalikud kudujad ja tegime kooskudumise. Seltskond koguneb 2 korda kuus, kõik on omavahel tuttavad.
In Finland again, this time in Joensuu. Helka had called local knitters and we knitted together. The group assembles 2 times a month, everybody knows everybody.
Aitäh! Thank you! Kiitos!

Ja see on Helka tehtud pilt; olen ametis kampsuni varrukaga.
And this picture was taken by Helka; I am busy with the sleeve of my jacket.

Nüüd on üks varrukas valmis ja teine poole peal.
By now one sleeve is done and the other is half-done.

esmaspäev, 23. mai 2011

Varrukast ja teooriast/About sleeve and theory

Nagu ikka, otsustasin, et teen vahepeal varrukad valmis, siis näen, kui palju peab veel alla jätkama. Küsimus on selles, kuidas kududa varrukas ülevalt alla, kui varrukas on ka mustris. On mitmeid võimalusi. Ma ei räägi praegu meetodist, kui varrukat kootakse esialgu esi- ja seljatükiga koos ja kasvatatakse kogu aeg, kuigi mustri sobitamise seisukohalt on see sama kalkulatsioon, nagu praegune. Räägin olukorrast, kus käeauk on täiesti olemas ja nüüd on vaja varruka silmused üles võtta.
As usual, I decided to meanwhile make sleeves and then I will know how much knitting downwards is required. The question is how to knit sleeves top down if the sleeve also has a stitch pattern. There are several options. I am not going to discuss the method when you knit the beginning of the sleeve simultaneously with the back and front piece and increase the sleeve all the time, although as far as the incorporation of a stitch pattern is concerned, it is the same calculation as the one I did now. I will discuss the situation when you have a ready armhole and have to pick up stitches.

Reeglite järgi on nii, et korjatakse üles umbes kolmandik silmuste arvust ja "õlaõmblus" (või päris õmblus, kui see on olemas) on keskel. Edasi kootakse nii, et iga rea lõpus korjatakse üles üks silmus juurde. Nõnda tehakse, kuni jõutakse kaenlaaluseni . Siis korjatakse üles kõik silmused korraga, ühendatakse ja kootakse ringselt. See on reeglite järgi, nagu öeldud. Aga kui on muster, kuidas siis teha? Kui lõng on peenike, nagu mohäär või selline linane, millest kudumeid olen siin korduvalt näidanud, ei ole see meetod kohustuslik. Võib korraga korjata üles kõik silmused või peaaegu kõik ja siis ühe kaupa korjata üles silmused kaenla alt. Mohäär võtab üsna ruttu keha kuju, peenikese linase puhul võin öelda sama. Nt rohelise kleidi varrukas on just niimoodi kootud. Olen ka paksemast lõngast kudunud varrukad nii, nagu mohäärist ja linasest. Väga hull ei ole. Mõlemad tütre kampsunid on kootud nii. Kohe korjasin üle silmused mitme mustrikorra jagu. Siiski mõtlesin, et üleskorjatavad silmused võib pikkamööda kaasata mustrisse. Ilmselt iga mustriga niimoodi teha ei saa, küll aga väikeste ja/või diagonaalsete mustritega võib proovida. Võtsin eile õhtul paberitüki ette ja kavandasin skeemi. Ja alljärgnev pilt näitab, et see pole võimatu.
According to the rules you pick up about 1/3 of all stitches in such a way that the "shoulder seam" (or a real shoulder seam, if there is one) is in the middle. Then you knit and pick up one stitch in the end of every row. You go on until you reach underarms. Then you pick up all remaining stitches, join and work in round. As mentioned, this is according to the rules. But what should one do if there is a stitch pattern? If the yarn is thin enough like mohair or linen that I have used many times and shown here, the method is not obligatory. Mohair quickly takes the shape of the body and the same is true about linen.You can pick up all stitches at once or almost all stitches and then pick up underarm stitches one by one. For instance, this is how I made the sleeves in the green linen dress. I have done the same with thicker yarn as with mohair and linen. It is not bad at all. My daughter's both cardigans are done in this way. Still I thought that the increased stitches can be incorporated into a stitch pattern. Probably, it does not work with every kind of pattern but it you can try it with small and/or diagonal patterns. Yesterday in the evening I took a piece of paper and sketched a chart. And the following shows that it is not impossible.

Nüüd on varruka silmused ühendatud ja koon ringselt alla. Mul on hea meel, et proovisin midagi uut.
Now the sleeve stitches are joined and I am knitting downwards in round. I am glad I tried out something new.

laupäev, 21. mai 2011

Linane-puuvillane/Cotton-linen

Mohäärisviitrit ei saa kahjuks näidata enda seljas, kuna, nagu kirjutasin, mu vabatahtlikud piltnikud on praegu kõik ära, aga samas pidin viima sviitri Käsitöösse. Nii et loodetavasti sügisnumbris näen. Aga mul on midagi muud käsil.
Unfortunately, I am unable to show you modelled pictures of the mohair sweater because, as mentioned earlier, my volunteer photographers are all away and I had to give the sweater to the Käsitöö magazine. Hopefully, I will see it in the Autumn issue. Still, I have something new in progress.

See on Katia Linen, aga ärge laske end nimest häirida, kuna lina on seal 47 % ja ülejäänud on puuvill. Lõng meeldib mulle väga, reljeefsed lehemustrid on hästi nähtavad isegi musta lõnga puhul.
Here is Katia Linen but don't be deceived by the label because it has 47 % of linen and the rest is cotton. I like this yarn a lot, 3D leaf pattern is well defined even and visible even in black.

Värvidest või eriti suvelõngade värvidest võin pikalt rääkida ja valiku üle kurta. Ma ei tea, kes on välja mõelnud, et suvel kantakse ainult naturaal- või pastellseid värve. Mida teha, kui need värvid ei sobi/ei meeldi või mõlemad korraga? Igatahes on mõne firma värvivalik väga napp. Samas meeldib mulle must väga ja on üsna ükskõik, kas on suvi või talv, ikka kannan seda. Antud juhul oleks võib-olla mõelnud, kui oleks olnud valida, aga eriti polnud.
I can speak and complain a lot about colours or summer yarn colours in particular. I don't know who has invented that you should wear only natural or bleak colours in Summer. What should you do if these colours do not suit you/you dislike them or both? In any case, some yarn companies have an extremely narrow choice of colours. At the same time I really like black and it does not matter for me whether it is Summer or Winter, I wear it anyway. In this case I might have reflected on colours if there had been any choice but here was none.

neljapäev, 19. mai 2011

Valmis/Finished

Sviiter sai valmis. Kuna minu põhiline fotograaf (Anu) on Eestist ära, peab leppima niisuguste piltidega:
The sweater is done. As my main photographer (Anu) is now abroad, I have to settle for such pictures:

Tervikuna:
The entire view:


Keegi tegi kunagi nalja, et teen kudumeid ehete juurde, mitte ei osta ehteid kudumite juurde. Võib-olla kõrvaltvaatajale võibki nii tunduda.

Somebody has made a joke that I knit garments to match my jewelry and do not buy jewelry to match my knitwear. Maybe this is an impression somebody can get.


Kulus 2 tokki mohääri + mingi osa 3-dat. Pole veel kaalunud. Toda läikivat polüestrit tundmatu pikkusega kulus peaaegu 3 rulli täit. Mõtlesin, kas tuleb veel 1 rull osta, aga sain enam-vähem normaalse pikkuse. Tegin märjaks leiges vees ja laotasin kuivama. Tavaliselt ma ei pinguta mohääri (pitsirätikud välja arvatud), antud juhul aga kinnitasin nööpnõeltega varrukateääred ja alumise ääre. Tahtsin pisut venitada varrukaid ja et muster oleks nähtavam. Vist tunni pärast võtsin nööpnõelad ära, sviiter kuivas ruttu ära.

I used up 2 balls of mohair + some of the 3rd. Have not weighted it yet. Almost 3 bobbins of that shiny polyester thread with unknown length was used. I was wondering whether I would have to buy one more bobbin. Usually I don't block mohair (except for lace shawls); however, in this case I pinned the sleeve edges and the lower edge. I wanted to stretch the sleeves a little and to get a better definition of the lace pattern. Probably, after an hour I removed the pins and the sweater dried in a very short time.

teisipäev, 17. mai 2011

1,5 varrukat/1.5 sleeve

Nüüd on üks varrukas valmis ja teisest on valmis täpselt pool. Alustan mustrit.
Now one sleeve is ready and I have exactly one half of the second one. I am starting the pattern.

Ja muster lähemalt:
And the stitch pattern, closer view:

pühapäev, 15. mai 2011

(Veel) ei midagi erilist/Nothing special (yet)

Veel pole midagi erilist, kuna ei ole jõudnud mustri kohani Labane parempidine puha. Küll aga näitan varruka algust. Lõngakombinatsiooniga olen endiselt rahul.
Nothing special yet because I have not reached the point where the lace pattern starts. Just plain stockinett. Still, I can show the beginning of the sleeve. The yarn combination has not disappointed me.

Nagu kirjutasin varem, konstruktsioon on sama. Kasvatasin igas reas 4 silmust, siis mõnda aega kudusin kasvatamata. Siis eraldasin varrukad, kudusin mõned read selja- ja esitüki eraldi ja lisasin kummalegi äärele 1 silmuse. Siis ühendasin, luues kaenla alla mõned silmused. Kere osa kudumine on pooleli, sest tahan enne varrukad valmis kududa. Siis vaatame, kus on talje koht, jätkan siis mustris alla.
As I wrote earlier, the construction is the same. I increased 4 stitches in every row, then knitted without increases for some time. Afterwards I separated the sleeves and knitted the front and the back piece separately for a couple of rows, adding 1 stitch at each edge. Then I joined the pieces by casting on additional stitches for the underarms. The torso part is not finished because I want to do the sleeves before. Then we shall see where the waist line is and I will continue downwards in a stitch pattern.

Ma ei ole saanud selget vastust, kas see konstruktsioon on contiguous method või mitte. Öeldakse, et võib-olla. Mul on peened käsivarred, aga kas selline varrukas läheb läbi ka suurema suuruse puhul? Igatahes seda on küsitud ja ma ei oska vastata. Kui keegi suurusega M või L või XL proovib järele, andke palun mulle teada. Olen mitu korda selga proovinud ja kinnitan, et varrukas istub kenasti, kusagil ei teki volte.
I have not got a clear answer whether this construction is contiguous method or not. They say, possibly. I have thin arms; will this sleeve construction work in a bigger size? Anyway, this has been asked and I am unable to answer. If somebody with size M or L or XL tries this, pleas let me know. I have tried the sweater on several times and confirm that the sleeve fits well, there are no creases.

reede, 13. mai 2011

Algus/Beginning

Näitan lühidalt, mis mul juba olemas:
I am showing briefly what I already have:

Nagu näete, see on seesama konstruktsioon, millest paar postitust tagasi juttu oli.
As you can see, this is the same construction, the subject of some earlier posts.

Peab ütlema, et mohääri-polüamiidi segu töötab päris hästi. Koepind on meeldiv. Ülemisel pildil on peaaegu õige värv. Taljest alates tuleb muster, varrukad tulevad ka pikemad ja ääres tuleb ka muster.
I have to say that this mohair-polyester blend works well. The fabric is pleasant. The colour in the upper picture is almost accurate. Starting from the waist line there will be a lace pattern, the sleeves will be longer and will have a lace pattern edge.

kolmapäev, 11. mai 2011

Koos, eraldi või hoopis midagi muud?/Together, apart or something else altogether?

Proovisin kududa mohääri koos puuvillasega. Mind hakkas häirima, et puuvillane domineeris liiga ja mohäär oli seal ülearune. Siis mõtlesin uuesti, mida mohäärile lisada. Äärmisel juhul võib ju teha midagi lihtsalt mohäärist ja lihtsalt puuvillasest. Siiski otsustasin, et vaatan veel Karnaluksist. Ja mul vedas.
I tried to knit mohair and cotton together. Cotton was dominating too much, which bothered me, and mohair seemed totally redundant. Then I started thinking again what should be added to mohair. In the worst case I can just knit something from mohair and something different from cotton. Still I decided to take a look at Karnaluks. And I was lucky.

Arusaadav, et müüjad ei ole ise kõiki lõngu proovinud, rääkimata kõigi lõngade võimalikest ja võimatutest kombinatsioonidest. Keegi ei osanud mind nõuga aidata. Mõtlesin, et mis siin ikka. See peenike polüester ei maksa palju ja ei võta palju ruumi.
It is clear that salespersons have not tried all yarns, to say nothing about possible and impossible combinations of all yarns. Nobody was able to help me with a piece of advice. I thought: how bad can it be, after all? This thin polyester does not cost much, neither takes much space.

Sildil öeldakse 20 g, metraažist pole juttu, aga poesildil oli kirjas u. 120 m. Seega ühe mohääritoki (25 g/240 m). Et mõõtkava oleks selge, üks pilt pastaka kõrval:
The sign says 20 g, nothing is said about yardage but the sign in the store says approximately 120 m. That is, 2 bobbins per 1 ball of mohair (25g/240 M). In order to have a clear scale, compare with a pen:

Sellest segust tuleb midagi lihtsat. Keerulised mustrid siia ei sobi. Kas parempidine mõne ripsireaga või veel midagi selles vaimus.
It will be something simple. Complicated stitch patterns are not suitable. Either stockinette with some garter rows or something like that.

esmaspäev, 9. mai 2011

Uusi asju/New things

Käsitöö kevad 2011 on mul lõpuks käes.
Finally, I got my copy of Käsitöö Spring issue 2011.

Seekord on mul kaks vana asja. Pildid on väga julged (Mark Raidpere)! Parempoolsel pildil on veel Ruthi kott. Jälle on huvitavat lugemist moeajaloost, tehnikatest, Setu ehetest jms.
This time there are two earlier garments. The pictures are very daring (by Mark Raidpere)! Ruth's bag is on the right picture. Again there is something interesting to read about fashion history, techniques, Setu jewelry etc.

Ja uus kudum tuleb mohääri ja puuvilla segus. Eresinine. Puuvillane on sama Titan Wool Egitto, millest on eelmine kudum. Mohäär on vana tuttav Kiddy (25 g/240 m).
And a new project will be a blend of mohair and cotton. Bright blue. It is the same Titan Wool Egitto cotton that I used in my recent project. The mohair is a good old Kiddy (25 g/240 m).

laupäev, 7. mai 2011

Konstruktsioon valmis!/Construction completed!

Valmis!
Finished!
Lähipilt "õlaõmblusest".
A close view on "shoulder seam".

Pildid/Pictures: Anu
Lõng/Yarn: Titan Wool Egitto (100 % cotton, 50 g/120 m), ~250 g
Vardad/Needles: 4 mm
Ei ole veel täit selgust, kas see on contiguous-meetod või mitte täiesti. Arutelu jätkub. Nüüd, kui top on valmis, võivad asjatundjad ilmselt täpsemalt öelda.
It is not entirely clear whether this is Contiguous Method or not entirely. Discussion is going on. Now the top is finished and experts can possibly give a more definite opinion.

neljapäev, 5. mai 2011

Konstruktsioon/Construction

Head sõbrad, nüüd varuge kannatust, sest tuleb pikk teooriajutt! Esialgu pilt, leitud kunagi ammu internetist.
Dear friends, now please be patient because I am going into a lengthy theoretical discussion! First of all, a picture found long ago on the internet.

Sellise kudumi tüüpiline õpetus oleks selline: muidugi esi- ja tagatükk eraldi, pärast kokku õmmelda, muidugi alt üles jms. Esialgu otse, vajaduse korral taljes kahandada (see pole praegu oluline), siis kududa maha käeaugu silmused kummaltki poolt, kududa mõned read, siis luua varrukate silmused kummaltki poolt, kududa mõnda aega, siis igas reas või igas teises reas kahandada, kuni silmuste arv on sobiv kaeluse kudumiseks. Teine pool samamoodi. Olen ammu mõelnud, kuidas seda kõike saaks omamoodi teha (loe: õmblusteta, eelistatavalt ülevalt alla).
A typical pattern for such a garment would be like this: of course, front and back piece knited separately, then seamed together, of course, started from the bottom. At first straight, waist shaping, if necessary (this is not relevant now), then straight till the armholes, then bind off some stitches from each edge, knit for some time, then cast on stitches for the sleeves, knit for some time, then start decreasing in every row or every second row till the number of stitches is good for the collar. I have been thinking how to render it my way (that is: seamless, preferably top down).
Mõte oli kusagil teadvuse tagasopis, äkki nägin Ravelrys niisugust rühma ja meetodit. Väga nutikas meetod! Selle asemel, et luua abilõngaga, kududa taga- ja esitükid kummaski suunas ja siis ühendada, SuzieM pakub järgmist: luuakse tagatüki kaeluse silmused + 1 + 1 + ääresilmused ja kasvatatakse 4 silmust igas reas: ääresilmus, lisa 1, n-ö kesksilmus (sinna tekib "õlaõmblus"), lisa 1, tagatüki silmused jne. Pärast, kui õlg on valmis, algavad varruka kasvatused juba teistmoodi, praegu lihtsuse mõttes ei räägi sellest. Nüüd 3 täpsustust. 1) Nagu aru saan, paljudele ei istu abilõngaga loomine jne. Olgu öeldud, et mul ei ole absoluutselt mingit probleemi sellega. Ilmselt sõltub loomise meetodist. Mina olen taas jalgrattaleiutaja, oles kudunud hästi mitu asja niiviisi, avastasin, et on olemas Barbara Walker! Nii et siin on tegemist puhta uudishimu, mitte lahenduse otsingutega. 2) Enamasti kootakse selles rühmas V-kaelusega sviitreid ja jakke, erandeid olen väga vähe näinud. 3) Mul on hoopis teistmoodi varrukad. Aga kogu jutt tõi meelde mu ammuse idee ja mõtlesin nüüd proovida.
The thought had been sitting somewhere in the back of my mind and suddenly I noticed this group and method on Ravelry. What a clever method! Instead of doing provisional cast-on, knitting the back piece, taking the stitches for the front pieces etc SuzieM suggests the following: cast-on the stitches for the back of the neck + 1 +1 + edge stitches and increase 4 stitches in every row: edge st, increase 1, central stitch, so to say (this will be the "shoulder seam"), increase 1, back piece stitches etc. When the shoulder is finished, the increases for the sleeve are done in a different way; I am not going into this now for the sake of simplicity. Now 3 clarifications. 1) As I understand, many people don't like provisional cast on etc. It should be said I have not a slightest reservation against it. Maybe it depends on a particular cast-on method. As always, I had invented the wheel and knitted quite a lot of garments in this way before I learned about Barbara Walker! So in this case it is pure curiosity and not looking for a solution. 2) Mostly they knit V-neck sweaters or cardigans in the group, at least, I have seen very few exceptions. 3) My sleeves are in a completely different way. But all this made me to recall my idea and I decided to try now.

Nagu näete, töötab!
As you see, it works!

Tegin niiviisi: lõin 74 silmust, ühendasin, kudusin mõned read kasvatamata. Siis hakkasin kasvatama: 36 silmust, õhksilmus, 1 "kesksilmus", õhksilmus, 36 silmust jne. Kogu aeg proovisin selga, kuni tekkis õlg. Seejärel kudusin mõnda aega kasvatusteta. Siis võtsin varruka silmused abilõngale (hiljem koon ääristuseks ripskoes), kudusin taga- ja esitüki mõnda aega eraldi (hästi vähe), siis lõin silmused kaenla alla ja ühendasin. Kuivõrd on see contiguous sleeve-meetod või mitte, otsustagu palun auväärt lugejad.
I made the following: cast on 74 stitches, joined and knitted some rows without increases. Then I started increases: 36 stitches, yarnover, 1 "central stitch", yarnover, 36 stitches etc. I tried on periodically till I had the shoulders. Afterwards I knitted some time without increases. Then I put sleeve stitches on a scrap yarn (I will make an edge in garter stitch later), knitted front and back separately for some time (rather little), then casted on stitches for the underarms and joined. To what extent this is according to contiguous sleeve method, I leave to honourable readers to decide.

kolmapäev, 4. mai 2011

Valmis/Finished

Nüüd lubatud pilte. Nagu olen kirjutanud, mul on kahju, et seda lõnga meil pole. Muidu oleks kudunud jaki või kleidi. Muide, mingil määral on linast lõnga Pronksi poodi tekkinud, see on Võrumaalt pärit, enamasti 2- ja 3-kordne. Minu oma on aga jämedam, 4-kordne.
Now promised pictures. As I have written, it's too bad that we don't have this yarn in Estonia. Otherwise I would have knitted a cardigan or a dress. By the way, to some extent Pronksi shop has linen yarns from Võrumaa (Southern Estonia), mostly 2- and 3-ply. Mine is thicker, 4-ply.
Pildid/Pictures: Anu
Lõng/Yarn: 4-kordne linane/4-ply linen (Mezgimo zona, Vilnius), ~120 g
Vardad/Needles: 2 mm
Kuna lõnga oli vähe, otsustasin väga lihtsa mustri kasuks. Linane lõng on mustri suhtes nõudlik, tuleb aina katsetada.
As I had little yarn, I opted for a simple lace pattern. Linen yarn is demanding as far as stitch pattern are concerned, you should always try and see.

esmaspäev, 2. mai 2011

Väga lühike postitus/A very short post

Praegu on kiire aeg, seetõttu jutt on täna äärmiselt lühike. Top kuivab. Värv pole õhtuses valguses õige. Loodan lähiajal saada korralikke pilte. Ja plaanis on igasuguseid asju, nt ühe uue konstruktsiooni katsetamine.
It is a busy time now and that's why my story is extremely short today. The top is drying. The colour is wrong in the evening light. I hope to have proper pictures taken rather soon. And there are all kind of plans, for instance, to try out a new construction.