Laupäev, 30. september 2017

Rätik ja mõned järeldused/The shawl and some conclusions

Rätik on valmis. Aga siin on mitu seika juures. Olen üht-teist õppinud. Sirbikujulised rätikud on reeglina sellise konstruktsiooniga, et 2 rea kohta lisandub 6 silmust või 4 silmust. Selle esimesega on selge, selline on nt Serenade rätik.
The shawl is finished. But there are some issues. I've learned something useful. Sickleshaped shawls are usually constructed so that per 2 rows there are 6 increases or 4 increases. With the former it is more or less clear, for instace, Serenade shawl is an example.
Kuidas aga viimasega? Siin oleneb palju lõngast, mahakudumisviisist ja pingutusest. Põhimõtteliselt võib saada ka kolmnurkse rätiku, millel on pikad otsad. Kui aga maha kududa hästi lõdvalt, on võimalik saada ka sirbikujulise, nagu on see rätik.
What about the latter? Here a lot depends on the yarn, bind off techniques and blockign. In principale one can get also a triangular shawl with long ends. If you bind off rather losely, it is possible to obtain a sickle shaped shawl like this one.
Mis on aga sirbikujulise ja eelmainitud kolmnurkne seos? Algus võib olla tõesti nurgeline. Vaadake seda pilti (Ravelryst).
What is the connection between sickle shaped shawl and the above mentioned triagular shawl? The beginning can be angular. Look at this picture (from Ravelry).
Miks siis minu mustjashall rätik on (peaaegu) ilma kühmuta? Lõng on meriino, väga pehme, samas raske, kude on lõtv (ripskude jämeda vardaga). Seekord aga juhtus nii, et kudusin valmis, pingutasin ja nägin, et kühmust ei pääsenud. Lõng on kerge, mohääri-villase segu, muster on labase koe põhine. Kuna mul on värviblokid, sain aru, kuidas saab ära parandada. Lõikasin ära algosa (seal, kus üks värv lõppes), panin vardale ja kudusin  paar rida teises suunas.
Why then my black-and-grey shawl is (almost) without the bump? The yarn is merino, very soft, yet heavy, and the fabric is loose (garter stitch with large needles). However, this time it occured that I blocked the shawl ad noticed that there is a bump. My yarn is a very light mohair-wool blend, the pattern is based on stockinette stitch. As my shawl is with colour blocks, I realized how to improve it. I cut of the beginning (the portion with the first colour) and knitted a couple of rows in the opposite direction.
 
 
 
Seega tuleb alustada suurema silmuste arvuga. Alustasingi järgmist niiviisi.
Thus, you have to start with a larger number of stitches. This is how I started a new one.
Loodetavasti saab varsti normaalseid pilte. Aga mees ütles juba, et rätik on hästi pehme ja ta tahab seda endale.
Hopefully, I will get normal pictures soon. But my husbad already said that the shawl was very warm and that he wanted it for himself.
Ravelry.

Kommentaare ei ole: