Reede, 8. jaanuar 2010

Jätkub + 1 õpetus/Progress + 1 pattern

Jätkan halli vesti. Nüüd on selja- ja esitükid ühendatud, tuleb ühendada eest ja kududa ringselt. Võib-olla tuleb keskele mõni palmik, et poleks igav kududa.
The gray vest is in progress. Now the back and front parts are joined and I have to join in the front and knit in rounds. Maybe there will be a cable in the middle so that knitting will not be borring.

Nüüd üks õpetus või õpetuse moodi asi. Ravelrys on küsitud Lilla variatsiooni-nimelise sviitri kohta. Muidugi põhineb konstruktsioon Mohääriminimalismi konstruktsioonil. Minimalism ongi niisuguse nimega, kuna see on konstruktsioon puhtal kujul, edasi võib lisada mustreid, mängida varrukate pikkusega jne. Dagmara on teinud päris ilusa improvisatsiooni sel teemal, ainult muster on teistsugune, vt siit ja siit. Lõngaks mohäär 220-240 m/25 g, vardad nr 4.
Now a pattern or a kind of pattern. On Raverly I have been asked about the sweater called Lilla variatsioon. Of course, its construction is based on that of Mohair minimalist top. Minimalist top has this name because this is the construction as such and you can modify it by adding lace patterns, playing with the sleeve length etc. Dagmara has done a beautiful improvisation on the topic, only with a different lace pattern, see here and here. Yarn: mohair 220-240m/25 g, needles 4 mm.
Lõin 65 silma, ühendasin ja kudusin ringselt labases parempidises koes. Soovitan mõnda silmaloomismeetodit, mis tekitab lõdva ääre. Erinevalt põhikonstruktsioonist on see sviiter kõrge rullkraega. Tuleb lihtsalt kududa parajalt pikk toru. Kui krae + passe osa on valmis, kasvatasin iga silma järel (silmade arv kahekordistub), kokku 130 silma. Kudusin mõnda aega edasi. Kui tuleb aeg eraldada varrukad, tegin nii: panin 25 silma kõrvale (erinevalt põhikonstruktsioonist ei kudunud maha, sest varrukad on pikad), kudusin 40 silma, siis jälle 25 silma kõrvale teise varruka tarvis, siis jälle 40. Järgmises reas lõin 10 silma (käeaugu alaosa), kudusin 40, siis jälle lõin 10 silma ja kudusin 40. Markeriga tähistasin rea lõppu. Kokku on 100 silma. Edasi kudusin paar ringi labases parempidises ja alustasin mustrit. Silmade arv jagub 10-ga. NB! Tagasiread mustri järgi: so parempidine silmus parempidi, pahempidine pahempidi jne, ringse kudumise puhul koome õhksilmad parempidi.
CO 65 st, join and work in rounds in stockinette stitch. I recommend a method that allows for a loose edge. Differently from the basic construction this sweater has a high collar. You just have to knit a sufficiently long tube. When the tube and the yoke part are ready, increase after each stitch (the number of the stitches is doubled), now you have 130 st. Then knit more until you have to separate the sleeves. Then put aside 25 stitches (differently from the basic construction I did not bind off because the sweater has long sleeves), knit 40 st, then again put aside 25 st for the second sleeve, then knit 40 st again. In the next row, CO 10 st (the lower pat of the armhole), knit 40, then again CO 10 st and knit 40 st. Put a marker to designate the beginning/end of the row. You have 100 st now. Work some rounds in stockinette stitch and then start the lace pattern. The repeat for the lace pattern is 10 st. NB! Back rows are knit according to what you see: knit knit stitches, purl purl stitches; when working in rounds, knit yarnovers in back rows.
Muster/Lace pattern:

Siis kudusin niipalju, kuni pikkus oli paras. Tuleb kogu aeg selga proovida. Lõpuks kudusin paar rida labases parempidises ja kudusin lõdvalt maha. Varrukate jaoks võtsin 25 silma (varem kõrvale pandud) + võtsin üles 10 silma (käeaugu alumine osa). Kui tundub, et on liiga kitsas, võib veel lisada mõned silmad. Kudusin ringselt labases parempidises koes kuni pikkus oli paras. Kudusin maha lõdvalt.
Then I knit to reach the wished length. I highly recommend trying on as you go. Finally, I knit a couple of rows in stockinette stitch and BO loosely. For the sleeves I took the 25 stitches (put aside earlier) + picked up 10 st (the lower part of the armhole). If you feel it is too narrow, you can add some more stitches. Then knit in rounds in stockinette untill you have the length you want. BO loosely.

2 kommentaari:

Eliana ütles ...

I love this color! Great start, Anna :)

Anna ütles ...

Eliana, thank you! As my daughter had it, "can you knit something that is not grary?":)