esmaspäev, 18. jaanuar 2010

Pilte ja muud/Some pictures and other things

Paar pilti vestist, nii, nagu ta praegu on. Varadad on näha, koon keskosa.
A couple of pictures of the vest as it is now. You can see needles, I am knitting the central part.

Tagant:
Back view:

Anu, aitäh pildistamast!
Anu, thanks for taking pictures!
Ja veel midagi. Nagu teada, Eestis liigub nüüd juba paar aastat ajakiri "Minu Käsitööd". See on tegelikult tõlge leedu keelest, ettevõtlikud leedukad lasevad nüüd tõlkida eesti ja läti keelde ning müüvad kogu Baltikumis. Meil ongi ainult üks väljaanne "Käsitöö", Leedus on aga mitu (õmblemisest ja tikkimisest ei oska rääkida, aga isegi ainult kudumisajakirjadest rääkides oskan nimetada mitu). Plussiks on õpetuste kasutajasõbralikkus: pole otstarbetud infod, igal pool on lõiked ja skeemid. Miinuseks ehk (minu maitse järgi) mudelite ülekoormatus ja liigne "ilu", kohati on info lõnga kohta väga napp (nt 300 g villast lõnga, võiks ikka olla midagi jämeduse kohta ka). Sel ajakirjal ilmub ka erinumbreid. Nüüd 2010.a. esimene erinuber on pealkirjaga "Palmikkude". Seletab võtteid, on mitme huvitava palmiku skeeme. Nii et ostsin endale.
And something else. As it is known, the magazine "Minu Käsitööd" (My handicraft) has been available in Estonia already for a couple of years. Actually it is a translation from Lithuanian: efficient Lithuanians hav it translated into Estonian and Latvian and sell it in the Baltic countries. We have only one magazine "Käsitöö" (Handicraft), while Lithuanians have several (I cannot speak about other crafts like sewing and embroidery but even speaking of knitting magazines I can name several). A definite pluss is user friendly patterns: no redundant information, charts and figures everywhere. A minus (in my view) is that the garments are overly decorated, sometimes more information about the yarn than just "300 g of woolen yarn" is needed. The magazine has special issues as well. The first special issue of this year is titled "Palmikkude" (Cable knitting). It explains techniques etc and contains some beautiful cable charts. So I bought one for myself.
Kaanepilt/Cover:

Olgu veel öeldud, et leedu keeles ilmus see tegelikult 2008.a., nii et eesti keelde tõlgitakse erinumbreid tagantjärgi, muud numbrid paistavad olevat värsked.
It has to be mentioned that the original issue in Lithuanian appeared already in 2008, so that they translate special issues with a delay; other issues seem to be fresh.

1 kommentaar:

mari ütles ...

see on väga kena vest! värv ja muster on väga head!
p.s. sirvisin ka seda palmikute ajakirja, aga kuna mul on kodus väike (aga paks!) raamatuke pealkirjaga "koekirjad", kus on samuti väga palju palmikuid, siis ajakirja ostma ei hakanud.