kolmapäev, 18. veebruar 2015

Näitus "Ranged raamid"/Exhibition "Firm Frames"

Teema ei ole otseselt seotud kudumisega, küll aga moedisainiga. Arvan, et lugejad ei imesta, sest minu jaoks on kudumine ka moedisaini osa. Tallinna Moenädala raames korraldati suurepärane moeetendus "Mood 100". See oli pühendatud Eesti kunstihariduse 100-le juubelile (1914-2014). Osales 10 moekunstnikku, igaüks võttis endale teatud kümnendi ja disainis mitu mudelit selle kümnendi vaimus. Just nimelt vaimus, sest otsest tsiteerimist ehk vana moe taastootmist ei olnud. Pigem oli tegemist allusioonide ja vihjetega. Nüüd aga on osa neist mudelitest välja pandud publikule vaatamiseks Tallinna Disaini- ja Arhitektuurigaleriis. Mõistagi, kõiki mudeleid ei saa väiksel pinnal eksponeerida. Fotograaf Mark Raidpere on leidnud elegantse lahenduse: iga moekunstnik poseerib fotol, oma disainitud rõivas seljas, vastava kümnendi ajalehe taustal. Nii et igal kümnendil ja rõival on disaineri nägu nii otseses kui ülekantud tähenduses.
The topic is not directly related to knitting but rather to fashion design. I believe my readers are not surprised because for me knitting is also a part of fashion design. During Tallinn Fashion Week a remarkable fashion show "Fashion 100" took place. It was dedicated to the 100th anniversary of arts education in Estonia (1914-2014). 10 fashion designers took part, each one portrayed a certain decade, creating a design in the spirit of this decade. I emphasize "in the spirit" because it was not about direct quotations neiter about exact reproduction of the period fashion. It was rather an interpretation and hinting. Now some of the designs are exposed for the general public at Tallinn Design and Architecture Gallery. Clearly, one cannot display all designs in a rather limited space. The photograph Mark Raidpere has come up with an elegant solution: each designer is modelling his/her creation with a newspaper from a respective decade as a background. So each decade and design has its designer's face both in the direct and metaphorical sense.
 
Need on mu lemmikud. Vilve Unt (1914) ja Jaana Varkki (1974). All on näituse plakat ja tutvustav tekst (võib klikkida ja suurendada).
These are my favourites. Vilve Unt (1914) and Jaana Varkki (1974). Below is the placard and the annotation (clickable, also in English).
 
Veel üks lemmik, jälle Jaana Varkki.
Another favourite, Jaana Varkki again.
Ja siin poseerime koos Anu Ojaveega.
And here we pose together with Anu Ojavee.

Kommentaare ei ole: