pühapäev, 19. november 2017

Üht ja teist/This and that

Rakveres ei läinud nii, nagu ma arvasin, sest publik oli juhuslik ja mitte just kudumis- või moedsiainihuvilised. Aga pole midagi, kogemus on kasulik ja järgmine kord tean paremini, mida teha. Alustasin sviitrit, aga mulle ei meeldinud, kuidas parempidine kude välja näeb. Võib-olla oleks pidanud juurde panema mõne peenikese lõnga ja võtma jämedamad vardad. See imelik must ring pildil on kohv, valgus langes nii, et topsi pole näha.
In Rakvere it dit not go as I thought it would because there was just general public and not exactly those who are interested in knitting or fashion design. But this is not bad, the experience is useful and next time I know better. I started a sweater but I did not like how stockinette appears. Maybe I should have added some thin yarn and used larger needes. This strange back ring in the picture is coffee, the light fell in such a way that the cup remained invisible.
Otsustasin, et teen jälle augulise salli, aga väikeste modifikatsioonidega. Kirjutan sellest järgmine kord, kui on rohkem kootud.
I decided that I will make a holey scarf again but with some modifications. I will write about it next time when I will have knitted some more.

Ja lõpuks meeldetuletus: minu käest on jälle küsitud, millal õpetan, nii et panen uuesti selle kuulutuse siia.
And finaly a reminder: I was asked again when I teach, so I am posting this announcement one more time (sorry, Estonian only).